Find mere om:
Nyt lys på danske eventyrere | bog.guide.dk

Nyt lys på danske eventyrere

Er du vild med at høre om eksotiske steder og danskerne bag udforskningen af dem?

Så er er nummer 119 af publikationen Den jyske Historiker, udgivet af Institut for Historie og Områdestudier ved Aarhus Universitet, den rette læsning.

Det aktuelle temanummer favner lige fra de danske videnskabelige ekspeditioner til Arabien i 1760’erne til den nyligt hjemvendte Galathea 3-ekspedition. Artiklerne demonstrerer gennem detaljerede eksempler, hvordan danske ekspeditioner har været tæt knyttet til forestillinger om dansk identitet og national sammenhængningskraft. I deres historie sammenblandes videnskabsopfattelser, nationalitetsfølelse og politisk magt. Det sker både i planlægningsfasen og i forståelsen af resultaterne.

Allan Sortkær lægger ud med den velkendte ekspedition til Arabien fra 1761 til 1767, hvorfra kun Carsten Niebuhr vendte tilbage, og hvis indsats nøje er beskrevet i forfatteren Thorkild Hansens bestseller “Det lykkelige Arabien”.

“Denne ekspedition er ofte - ikke mindst i national højmodig sammenhæng - prist som verdenshistoriens første, egentlige videnskabelige ekspedition. Det viser sig imidlertid, at kongelig og national prestige i det gryende europæiske samfund også spillede en betydelig rolle i motivationen for både den enestående rejse og andre samtidige ekspeditioner,” lyder forfatterens konklusion.

Nummerets øvrige artikler fokuserer på det seneste århundrede. Galathea 3-ekspeditionen pustede nyt liv i det gamle ekspeditionsbegreb og den særlige disciplin, der hersker omkring et sådant togt.

I nummerets afsluttende artikel sammenligner Kristian Hvidtfelt Nielsen Galathea 2- og Galathea 3-ekspeditionerne og afslører, at også her har national og politisk (endda kongelig) prestige spillet en nok så stor rolle som videnskabens følgesvend. Denne sammenhæng optræder tillige i de mellemliggende ekspeditioner og artikler; i de navnkundige grønlandsekspeditioner, hvis materielle og politiske efterladenskaber på Nationalmuseet Mille Gabriel diskuterer; i filologen Arthur Christensens rejser til Persien i de både for Iran og Europa tumultariske første årtier af det 20. århundrede, behandlet af Mette Søltoft; og i de primært arkæologiske ekspeditioner til Den Arabiske Golf i 1950’erne og 1960’erne, der - som Thomas Fibiger påpeger - havde indflydelse på udviklingen af arabiske nationalstater i kolonitidens slipstrøm.

Da P. V. Globs ekspedition til Bahrain måtte rømme lejren og søge tilflugt for den kæmpende befolkning og politi inde i byen, svarede ekspeditionslederen en bekymret dansk journalist i telefonen: “Lad os nu ikke snakke politik - vores ekspedition er jo strengt videnskabelig og saglig”.

Men artiklen viser, at en sådan adskillelse af videnskab og politik ikke er mulig i den historiske kontekst. Dermed ønsker forfatterne at kaste et nyt blik på tidligere, måske rigeligt sagnomspundne ekspeditioner.

Anmeldelse: Critique. Årsskrift for borgerlig idedebat og kulturkamp

15-01-2009: Det skyder frem med borgerlige debattører og intellektuelle som aldrig før. Her er to tidsskrifter, som begge påberåber sig konservatisme. Læs artikel

Anmeldelse: Slagmark nr. 50 - Dansk Idéhistorie

17-01-2008: Spændende fortælling om idéhistoriens slagmark. Læs artikel

Anmeldelse: Jakob Sørensen: For Danmarks ære

03-05-2011: Anden Verdenskrig: Jakob Sørensen har sat et solidt historisk monument om de 1.000 danskere, der meldte sig som frivillige i allieret tjeneste. Læs artikel

Anmeldelse: Per Stig Møller & Morten Bremerskov Jensen: Samtale fremmer forståelsen

01-12-2010: Per Stig Møller og Michael Bremerskov Jensen kommer i bogform vidt omkring i verden og historien. Læs artikel

Anmeldelse: Mod Luther

23-03-2010: Martin Luther og Osama bin Laden placeres i samme kategori i marts-udgaven af Kritik. Læs artikel
Læs også
Loading...
Mest læste
Loading...