Anmeldelse:
Anmeldelse: 4 out of 6
Find mere om:
Anmeldelse: Troen i ordet | bog.guide.dk

Anmeldelse: Troen i ordet

Indsigtsfulde nordiske læsninger af Kaj Munks dramaer.

KAJ MUNK - OPGØRETS DRAMATIKER

Red. Henrik Nygaard Andersen og Torleiv Austad.

328 sider, 295 kr.

Forlaget Anis

UDKOMMER I DAG


Det går i bølger med opførelser af Kaj Munks skuespil. Pludselig dukker de frem af bunkerne og overrumpler med deres solide komediekvaliteter og fortættede diskussioner af menneskelivet, gudstroen, magten og meningen med det hele. Ganske tankevækkende er det, at Munk var så populær i 1930'erne og 1940'erne, at hans skuespil efter sigende blev spillet hver aften et eller andet sted i Norden.

I den forgangne sæson dukkede Munk så op igen, da både Odense Teater og Det Kgl. Teater spillede ”Ordet” - i to meget forskellige opsætninger. På Det Kgl. Teater udraderede ateisten Lars Norén nok så køligt opstandelsen fra forestillingen, mens Carsten Brandt på Odense Teater lod miraklet ske og efterlod en hel teatersal dybt bevæget over, hvad den havde set.

I en ny antologi tager en række danske, svenske og norske forskere livtag med 16 af Munks godt 55 små og store skuespil. Bogen er kronologisk opbygget, så vi begynder med ”Pilatus”, skrevet af den 19-årige Munk i 1917, og slutter med ”Alverdens-Urostifterne”, dateret sidst i december 1943, blot få dage inden Munk blev likvideret.

Teksttolkninger
Kernen i læsningerne er Munks forhold til troen og kærligheden og hans opfattelse af magten - Guds og menneskenes - som det kommer til udtryk i hans dramaer. Eller som det hedder i den afsluttende bemærkning i kapitlet om ”Pilatus”:

»Nittenåringen hadde alt begynt på sitt livs store sammenkopling mellom drama og kristendom.«

Teksttolkningerne er bogens omdrejningspunkt, mens det biografiske stof kun formidles i det omfang, forfatterne finder, at det giver mening i forhold til skuespillene. Vil man derfor kende Munks liv og øvrige levned i detaljer, er det f.eks. Per Stig Møllers biografi ”Munk” fra 2003, man skal gå til, mens man kan gøre sig klog på andre, mere jordnære måder at læse skuespillene på i antologien ”Ordet på bordet” fra 2004.

Oversigt savnes
De 16 bidrag fra litteraturfolk og teologer skrevet på dansk, norsk og svensk er i sagens natur meget forskellige. Interessante læsninger finder man blandt andet i Anders Thyrring Andersens udlægning af ”En Idealist” og betydningen af stykkets Kierkegaard-motto ”Hjertets renhed er at ville et” og i Torleiv Austads gennemgang af ”Ordet”, mens Hans Hauge i sit bidrag sætter Georg Brandes-portrættet i ”I Brændingen” ind i en aktuel værdikampsdiskussion, og Henrik Nygaard Andersen forsøger at revurdere den traditionelle opfattelse af Munks forhold til den stærke ener i ”Han sidder ved smeltediglen” .

Det havde været ekstra værdifuldt, hvis bogen til indledning havde rummet en bredt formidlende oversigtsartikel, der sammenfattede de mange overordnede synspunkter på Munk og hans værker, der kommer til udtryk i de enkelte bidrag.

Anmeldelse: Marianne Holm Pedersen og Mikkel Rytter (red.): Islam og muslimer i Danmark

25-10-2011: 11 danske forskere har behandlet mange aspekter af livet som muslim i Danmark i de sidste 10 år. Antologiens svaghed er, at alle bygger på den samme præmis. Læs artikel

Anmeldelse: Torkild Bak mfl.: Grænser for solidaritet

21-09-2010: En ny antologi om indvandring bringer meget lidt nyt. Kultursociolog Mehmet Ümit Necef sørger for det bedste indlæg. Læs artikel

Anmeldelse: Mikkel Thorup, Hans-Jørgen Schanz og Mehdi Mozaffari (red.): TOTALITARISME. VENSKAB OG FJENDSKAB

29-06-2007: Værdifuld antologi bruger totalitarisme som fortolkningsramme for verdenspolitik i dag. Læs artikel

Anmeldelse af Uren pædagogik 2

11-08-2014: Uddannelsessystemet er under forandring med stigende fokus på, hvad der kan vejes og måles. En ny antologi går til modangreb på kompetencetænkning og konkurrencestat. Læs artikel

Anmeldelse af Maria Grønlykke - Hundrede års kvindsomhed

16-05-2014: Næste år er det 100 år siden, at danske kvinder fik stemme- og valgret. Jubilæet fejres med et kor af kvindestemmer i en ny antologi. Læs artikel
Læs også
Loading...
Mest læste
Loading...