Find mere om:
Anmeldelse: Gammel dansk – bogværker fra.. | bog.guide.dk

Anmeldelse: Gammel dansk – bogværker fra 1500-tallet

Hans Christensen Sthens komedier er livlige og fornøjelige trods alderens tyngde.

Skuespil
Hans Christensen Sthen: Kortt wendingh
247 sider.

 
Hieronymus Justesen Ranch: Karrig Niding
167 sider.
Begge udgivet af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab/Syddansk Universitet
Begge 200 kr.
Er udkommet

 

Hans Christensen Sthen (1544-1610) huskes i dag for to salmer, ”Du herre Krist” og ”Den mørke nat forgangen er” (salmebogen nr. 52 og 736). Han var både præst og rektor i Helsingør, hvad der var en succes, og siden sognepræst i Malmø, hvad der var en fiasko.

33902677.jpg

Som lærer skrev han til eleverne »Spektakler og lege«, en slags skuespil i forbindelse med højtider og til forlystelse for byens borgere. Et af dem, ”Kortt wendingh”, foreligger nu i en kommenteret udgave og er værd at stifte bekendtskab med. Skuespil er så meget sagt, for stykket består af monologer – lidt i retning af den langt senere amerikanske klassiker, Edgar Lee Masters’ ”Spoon River Antologien”. De enkelte personer er borgere af enhver art, som tilskuerne har kunnet genkende, og som giver et levende, fornøjeligt indtryk af mennesketyper og samtidens dagligliv. Til grund for stykket, der vil være en moralsk belæring, ligger den barske erfaring af alle tings ubestandighed.

Den bratte ombytning

I første akt træder lykkelige og velbjergede personer frem og karakteriserer sig selv. I anden akt er det på hjerteskærende vis de fattiges og elendiges tur. ”Kortt Wendingh” er både et personnavn, stykkets organisator, og betegnelse for den bratte ombytning, den korte vending, der finder sted, da han lover at bytte om på rige og fattige, til hvem han siger: »Eders sorrig skal snartt wendis om till glede.« Det sker i tredje akt, hvor de fattige klædes i de riges dragter og omvendt, hvorpå Kortt Wendingh konkluderer: »Somme ere ophøgitt oc somme ere skient (tilføjet skam).«

Sproget er på én gang vanskeligt og genkendeligt, især fordi Sthens sære gloser forklares på udgavens venstre side. Det er overraskende, hvor meget og alligevel hvor lidt, sproget har ændret sig i løbet af de snart 500 år, siden Sthen skrev.

Det bedste før Holberg

I 1500-tallet var de såkaldte ”skolekomedier” højeste mode. De blev betragtet som en del af latinskoleelevernes åndelige dannelse. Den mest berømte er Hieronymus Justesen Ranchs ”Karrig Niding”, som er en ren farce, men også betegnet som den bedste danske komedie før Holberg.

33902686.jpg

Det er en livlig og gesvindt, bramfri og folkelig skrøne om en mand, en gerrig slyngel (karrig niding), der klager over, at der spises for meget i hans hus, så han absenterer sig i nogen tid og tager sine penge og nøglerne til hjemmets forrådskammer med sig. Mens niddingen er væk, kommer der en tigger og beder om almisse, men da han fatter, hvad der er galt, forvandles han til en velgører, der deler ud af sin slunkne tiggerpose til det vansmægtende hushold og vinder alle for sig, så at konen lukker ham ind i ægtesengen.

Nu vil alle af med Karrig Niding, så da han vender hjem, lader man, som om man ikke kender ham, hvad han forvirres til at tro, og han drager væk for at finde sit hjem og sin kone. Og epilogen kan konkludere: »Vocter eder for Gierighed,/ som er en Last baade slem oc led.«

Et par bøger som disse er naturligvis litteraturhistoriske kuriositeter, men dog vidnesbyrd om, hvor vital og underfundig den danske digtning har været lige siden folkeviserne. Og ”Karrig Niding” opføres stadig – omend sjældent.

Anmeldelse af Poul Grinder-Hansen - Frederik 2. Danmarks renæssancekonge

14-06-2013: Oprejsning: Christian 4.’s far, Frederik 2., er blevet groft undervurderet på grund af sit handicap. Nu får han oprejsning i en flot livsskildring. Læs artikel

Anmeldelse: Sjón: Tusmørkeundere

29-09-2010: Sjón kan heldigvis skrive om historien, så også samtiden bliver ramt. Læs artikel

Anmeldelse: Tolerancens forkynder

05-08-2010: Oversættelsen af Gotthold Ephraim Lessings ”Nathan den Vise” blev til med henblik på opførelse på Det Kongelige Teater - som dog ikke har vovet at sætte det op. Læs artikel

Anmeldelse af Juliet Macur - En kæde af løgne. Afsløringen af Lance Armstrongs bedrag

02-11-2014: Prisvindende amerikansk journalist laver en Ole Bornedal om vor tids største cykeldrama, så man keder sig halvt ihjel. Læs artikel
Læs også
Loading...
Mest læste
Loading...