Anmeldelse:
Anmeldelse: 4 out of 6
Find mere om:
Anmeldelse af Ove Korsgaard - Solskin for det.. | bog.guide.dk

Fra stalden til auditoriet

Krønike: Professor Ove Korsgaard leverer gennem sin slægt et stykke medrivende danmarkshistorie med baggrund i opvæksten på Mors.

Slægtskrønike
OVE KORSGAARD
SOLSKIN FOR DET SORTE MULD – Om slægt og folk

384 sider, 300 kr.

Gyldendal


B97435444Z.1_20131124181846_000+GKI8O88F.1-0.jpg

»Det var skoleloven af 1958 og den lille, grå Ferguson, der bragte Danmark ud af det 19. århundrede.«

Så præcist giver professor, dr. phil. Ove Korsgaard et signalement af en nation i opbrud, som med høj hastighed drøner mod det nuværende velfærdssamfund, i sin stort anlagte erindringsbog.

Hans slægts- og egnshistorie, der under historiens mikroskop forstørres til en væsentlig del af rigets krønike, inddrager fem generationer, så man får en kontinuerlig tidsrejse fra hoveri, almuekultur og standsvælde til nutidens fremmedgørende mekanisering og tvangfrie omgangsformer.

Arnestedet er det sydlige Mors med en vrimmel af folkelige rørelser fra andelsmejeri til afholdsforening, menigheder og gymnastikforeninger. Her voksede Ove Korsgaard op med syv søskende samt karle og piger; herfra gik hans verden, og hans fremtid var afstukket fra fødslen. Han skulle være bonde, men et ophold på Askov Højskole og opdagelsen af en helt ny verden ændrede planerne radikalt. Han blev lærer, højskoleforstander og professor på Aarhus Universitet.

Fra Grundtvig til modstand

Der er mere Himmelbjerget end Fælleden og betydeligt mere om bondesamfundet end arbejderbevægelsen i Ove Korsgaards udlægning. Ved at begynde i stalden og ende i universitetets auditorium inkarnerer han selv de betydelige fremskridt, som Danmark har undergået på det uddannelsesmæssige område. På mange måder er hans bog en parallel til Ole Hyltofts fremragende memoirer med rod i arbejderklassen og hans trilogi om københavnerpigen fra det ludfattige Christianshavn til den kreative klasse i Ørestad. Det er værker, som med en henholdsvis landlig vinkel og et storbysyn så glimrende beskriver udviklingen og afviklingen af to kulturer, der har været vitale for dannelsen af det moderne danske samfund.

Ove Korsgaard skriver spændende og medrivende, dog til tider for langt og repeterende. For den, der kan lide navne, repræsenterer de mange sider dog en guldgrube. Generation for generation forsynes Korsgaard-familien med kød og blod og træder levende frem, ikke mindst forfatterens far, sognerådsformanden Axel Korsgaard, en brav, lidt indesluttet Venstre-bonde, der er ordholdende og får tingene til at glide, hvad enten han styrer slægtsgården, Hvidbjerggaard, med udsigt til Limfjorden eller forener politiske venner og modstandere i pragmatiske løsninger.

Ove Korsgaard kan ikke skjule sin beundring for faderen, der var frihedskæmper, men aldrig talte om sin indsats. Derimod efterlod han og andre familiemedlemmer et skriftligt materiale, som forfatteren har trukket på og bearbejdet. Oldeforældrene var en del af den grundtvigske vækkelse i 1830’erne på den store limfjordsø, der har fostret flere store personligheder.

Således jantelovens fader, Aksel Sandemose, og Frihedsrådets ledende skikkelse, Frode Jakobsen, som Axel Korsgaard så en stjerne i; Frode Jakobsen mugede ud hos bønderne, der finansierede hans gymnasieår, fordi der sad et kvikt hoved på ham. Den lovende akademiske karriere blev afbrudt, fordi Frode Jakobsen engagerede sig i modstandskampen mod den tyske besættelsesmagt og blev minister i befrielsesregeringen, mens han som socialdemokratisk folketingsmedlem kun opnåede ringe indflydelse.

Fasterens kvaler

En faster til Ove Korsgaard skejede ud. Sådan så datiden på det, da hun kom på Askov Højskole og forelskede sig i en to meter høj og dannet forlægger og Goethe-ekspert fra hovedstadens overklassekvarter. Stor skandale. De unge ville ikke vies i kirken, men på rådhuset, og svigerfaderen på Mors med stærkt religiøst og kirkeligt tilhørsforhold var ubøjelig og ville af den årsag ikke deltage i brylluppet. Dermed mistede fasteren sit nære forhold til sin far.

Her leverer Ove Korsgaard et fascinerende, ja, skræmmende indblik i de store kulturforskelle, der dengang herskede herhjemme. En ateistisk, kulturradikal holdning i København med Georg Brandes som den førende talsmand konfronteret med en sindrig jysk og kirkelig anskuelse. Alene fasterens jyske dialekt var diskvalificerende for hende i selskabelige sammenhænge. Men hun blev cand.psych., overvandt alle kulturforskelle og fik omgivelsernes ubetingede respekt. Parrets funkishus i Klampenborg var et samlingssted for forfattere og andre kunstnere, for eksempel Agnes Henningsen, Tove Ditlevsen og Elsa Gress.

Fornøjelig læsning

Ove Korsgaards svigerfar var forfatter og teolog Erik Aalbæk Jensen. Svigerfar og svigersøn drak ikke altervin i familiens fritidshus i Sverige, da de en hel nat diskuterede Jesu genopstandelse og andre mirakler fra Bibelen.

Der måtte kraftige sjusser til for at skærpe argumenterne i disse åndens anliggender; fornøjeligt at læse, det samme med den lille omtale af den for længst glemte pædagogiske original Aage Rosendal, som stiftede Verdensuniversitet i Thy og opsøgtes af John Lennon, samt af forfatterne Jens Smærup Sørensen og Knud Sørensen, der begge bor på Mors og med indlevelsesevne har behandlet landbosamfundets forskellige faser.

Anmeldelse: Jens-Emil Nielsen: 100 års kærlighed - En krønike om kærlighed, seksualitet og moral i det 20. århundrede

27-12-2009: Danmarkskrønike om sex og kærlighed går grundigt til værks, men virker allerede en smule gammeldags. Læs artikel

Anmeldelse af Philipp Meyer - Sønner

24-07-2014: Den amerikanske ekspansionsmytologi tages under kritisk behandling i en ny episk roman, der inviterer til reviderede meninger om livet i det vilde vesten. Læs artikel

Anmeldelse af Julia Otsuka - Og vi kom over havet

27-02-2014: I 1919 sejles en flok japanske kvinder til Amerika. I lommen har de fotografier af deres kommende ægtemænd, men intet lever op til forventningerne. Læs artikel

Anmeldelse af Alexi Zentner - Isens greb

21-01-2014: Umådelig stærk og barsk debutroman fra canadiske Alexi Zentner er på én gang underfundigt magisk og besk realistisk. Læs artikel
Læs også
Loading...
Mest læste
Loading...