Anmeldelse:
Anmeldelse: 5 out of 6
Find mere om:
Anmeldelse af Amalie Smith - Marble | bog.guide.dk

Anmeldelse af Amalie Smith - Marble

Egensindig og fascinerende romandebut af billedkunstneren og forfatteren Amalie Smith.

AMALIE SMITH
MARBLE

218 sider (inkl. billedappendiks),

220 kr.

Gladiator


B971640547Z.1_20141023185010_000+G5UGKSNK.1-0.jpg

Hvis man lukker øjnene og prøver at se en antik statue for sig, vil de fleste formentlig forestille sig noget i hvid marmor.

Det er ret mærkeligt, for forskningen har i de sidste par hundrede år dynget viden op, der godtgør, at antikkens skulpturer var stærkt bemalede, og at den stærke myte om det hvide marmor først kom til senere.

Den viden baserer Glyptotekets aktuelle udstilling ”Som forvandlet – antik skulptur i farver” sig på.

Og den bliver levende i forfatteren og billedkunstneren Amalie Smiths første roman.

Den hvide kultur

”Marble” hedder både romanen og dens hovedperson, marmor betyder det som bekendt. I begyndelsen af ”Marble” bliver Marble levende, efter at en vis Daniel har gravet hende ud, ført log over alle pigmentresterne på hendes marmor og kaldt hende til live med et kælenavn. Så kæler de da også, og derfra er ”Marble” mest miss Marbles roman.

Hun rejser til Athen for at se nærmere på de antikke skulpturers overflade, som hun siger til Daniel. Senere forklarer hun ham via internettet om den platonisk prægede marmormytologi i europæisk selvforståelse:

»Den, at de gamle grækere var de første, der afstod fra at bemale deres tredimensionale kunst. At de var i stand til at tænke abstrakt og storslået, fordi de så bag om overfladen og ind i idéernes verden. At det ubemalede marmor viser den vestlige kulturs overlegenhed.«

Kærlighed og kopier

Marble er optaget af Carl Nielsens hustru, billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsens, langvarige ophold i Athen i det tidlige 20. århundrede, og den historie udgør også et spor i romanen.

Det bygger på ”Carl Nielsen Brevudgaven bind 2”, hvorfra der også citeres hele – og ganske bevægende – breve mellem ægtefællerne. Både faktiske Anne Marie og fiktive Marble er viljestærke kvinder, der er optaget af forholdet mellem dybde og overflade i det hele taget, og af de antikke skulpturers overflader i særdeleshed.

De genforenes begge med deres mænd til slut – på tidstypisk forskellige betingelser.

Dybde og overflade

Anne Marie lavede tredimensionelle kopier af nyopgravede – og tydeligt kolorerede – antikviteter, Marble får levendegjort både hende og alle de komplekst mystifystiske overvejelser om forholdet mellem dybde og overflade i en 3D-animationsfilm. Og sådan en slags animation er Amalie Smiths let minimalistiske og komplekst flersporede ”Marble” også.

En egensindig roman, der på en blanding af litterær suggestion, billedkunstnerisk erfaring og kunsthistorisk viden får noget, der på samme tid er helt ligetil konkret og næsten ubegribeligt abstrakt, til at leve.

Anmeldelse af Gerd Laugesen - Plet

21-05-2014: Gerd Laugesen cementerer sin position som en af sin generations bedste og mest opfindsomme fortællere med den lille, tætte roman ”Plet”. Læs artikel

Anmeldelse af Thomas Bernhard - Træfældning

23-07-2013: Neurotikeren og pessimisten Thomas Bernhard udøser sin galde over 200 sider. Men til sidst sker der alligevel noget uventet. Læs artikel

Anmeldelse af Carlo Emilio Gadda - Visheden om smerten

22-07-2013: Den italienske forfatter Carlo Emilio Gadda døde i 1973, men hans sproglige nyskabelser sprudler af levende indsigt og energi. Læs artikel

Anmeldelse af Claudio Magris - Som De sikkert forstår

31-03-2013: En kort og fortættet skildring af rollefordelingen i et ægteskab og kærlighedens og kunstens vilkår. Læs artikel

Anmeldelse: Kaspar Thormod: Rom falder

24-02-2012: En meget lille, men overordnet fin fortælling om en ung kunstner og storbyen Rom. Læs artikel
Læs også
Loading...
Mest læste
Loading...