Anmeldelse:
Anmeldelse: 4 out of 6
Find mere om:
Agneta Pleijel: DRONNINGENS KIRURG | bog.guide.dk

Agneta Pleijel: DRONNINGENS KIRURG

Sygehistorier fra 1700-tallets Sverige.

Agneta Pleijel:

DRONNINGENS KIRURG.

Oversat af Anne Marie Bjerg.

224 sider, 229 kr.

Gyldendal.

Er udkommet

Umiddelbart lyder det ikke sandsynligt: At det skulle være en nydelse at læse om svære sygdomme, vanskelige fødsler, inkl. kejsersnit, og lægers kvaler med at stille de rigtige diagnoser.

Der er indtil flere grunde til nydelsen. Først og fremmest er sproget og fortællemåden overmåde fornem, og her har den danske oversætter, Anne Marie Bjerg, utvivlsomt sin store del af æren, dernæst er sygehistorierne fra slutningen af 1700-tallets Sverige, og endelig bygger de på autentisk materiale.

Manden bag bogens titel "Dronningens kirurg" har eksisteret. Det er den svenske hoflæge Herman Schützer (1713-1802), som skrev om sine operationer og spekulationer i Kungl. Vetenskapsakademiens handlinger. Agneta Pleijel er dykket ned i disse skrifter og kommet op igen med en digterisk version af indholdet - en ikke ringe bedrift.

Schützer var den første svenske kirurg, som udførte kejsersnit. Han blev altid tiltrukket af det vanskelige og det ukendte, men han var alt andet end en legesyg forsker. Han var en nænsom mand og en nysgerrig og filosofisk anlagt natur. Det var under svære overvejelser, at han gik i gang med noget nyt, og det gjorde ondt også på ham, når han måtte skære i mennesker, som han ikke kunne bedøve.

Forud for sin tid
Denne svenske kirurg var forud for sin tid og derfor naturligt nok ofte på kant med sine kolleger og sin samtid i det hele taget. Han var en ener, og hans bestræbelser på at forbinde den medicinske og den kirurgiske del af lægevidenskaben vakte ingen genklang. Endnu omkring århundredskiftet 1700-1800 var der i vide kredse en vis foragt og nedladenhed over for kirurger, udrundet som de var af simple feltskærere.

Schützer grublede også over åndelige materier. Hvor sidder sjælen? Hvor er skaberen? Og han kunne bruge dage, nætter, uger, måneder og år for at søge løsninger på mysterier, som han stødte på i sin lægegerning.

Men han kom ufortrødent, hver gang der blev kaldt på ham, og da han også havde en ung hustru og et anseligt antal børn, kan enhver sige sig selv, at denne del af hans tilværelse let kunne komme til at ligge i ruiner.

Angela Pleijel magter også på fængende vis at skildre denne side af Schützers liv og væsen.

Der var uro og stridigheder både ude og hjemme, og Agneta Pleijels særegne spil med ordene skaber spænding.

Fortsættelse følger


Hun har fermt blandet historiske personer med fiktive figurer og skrevet en kraftfuld historie.

Bag de - set med nutidige øjne - ofte grufulde begivenheder ligger det helt store ubesvarede spørgsmål: Hvad er et menneske? Hvor er de indre forbindelseslinjer mellem ånd og krop?

Forfatteren fortæller i et efterord, at bogen er tænkt som første del af en længere historie. Der er al mulig grund til at glæde sig til anden og tredje og måske endnu flere dele.

kultur@jp.dk

Anmeldelse: En kedelig søforklaring

22-06-2010: Den irske forfatter John Boyne's ”Mytteri” er et banalt forsøg på en dramatisering af det virkelige mytteri på skibet ”Bounty”. Læs artikel

Anmeldelse: Sophie Gee: Årets skandale

14-02-2008: ”Årets skandale” er en begavet og veloplagt historie fra begyndelsen af 1700-tallet. Læs artikel

Anmeldelse af Ildefonso Falcones - Sigøjnerinden fra Sevilla

30-11-2013: Forfatteren til ”Havets katedral” er aktuel med en omfangsrig roman om sigøjnerliv i 1700-tallets Spanien. Læs artikel

Anmeldelse: Stig Dalager: Det Blå Lys

29-08-2012: Roman: Med et fornemt portræt af den dobbelte nobelpristager Marie Curie beviser Stig Dalager endnu en gang sit internationale format. Læs artikel

Anmeldelse: Vibeke Arndal: Dværgens bog

20-03-2012: ”Dværgens bog” er en fortælling om kærlighedens forløsning i kunst og filosofi. Dermed afsluttes et firbinds værk om 1700-tallet. Læs artikel
Læs også
Loading...
Mest læste
Loading...