Anmeldelse:
Anmeldelse: 3 out of 6
Find mere om:
Den Kolde Krig og Danmark | bog.guide.dk

Den Kolde Krig og Danmark

Den Kolde Krig: Nyt leksikon får ikke konkluderet på perioden eller åbnet nye veje for historiske selvopgør, om man vil. Men den fungerer som en faktaspækket håndbog.

John T. Lauridsen, Rasmus Mariager, Thorsten Borring Olesen og Poul Villaume (red.):

DEN KOLDE KRIG OG DANMARK

Gads leksikon

768 sider, 399 kr.

Gads Forlag

Det er en række arrede krigere fra de seneste års historikerfejder om Den Kolde Krig og DIIS- og PET-kommissionsrapporterne toppet med aktører fra en højprofileret retssag, som forlaget har ladet træde an i den ambitiøse hensigt at levere intet mindre end et leksikon om Danmark under Den Kolde Krig.

Forfatteroversigten rummer 70 bidragydere, og når man kan konstatere, at den rækker i forhold til den på bjerget herskende opfattelse fra oppositionelle historikere som professor Bent Jensen og brigadegeneral Michael Clemmesen over et bredt felt til historikere i den modsatte skyttegrav med Morten Heiberg, Regin Schmidt og Poul Villaume, vil en umiddelbar reaktion være, at opgaven er at sammenligne med forsøg på at løse cirklens kvadratur. Ikke mindst når det erindres, at Bent Jensen og henholdsvis bidragyder til og medlem af PET-kommissionen, Morten Heiberg og Regin Schmidt, havde en endog meget barsk slagudveksling på kronikplads i Morgenavisen Jyllands-Posten, og at Poul Villaume vidnede til fordel for Jørgen Dragsdahl i dennes injuriesag ved Retten i Svendborg mod Bent Jensen.

Det vil for en iagttager ved ringside til kampene mellem historikerne være vanskeligt at forestille sig, at de i fællesskab kan komme med de entydige og klare udlægninger, som man normalt vil forvente af et leksikon.

Gardering i forord

Det kan de heller ikke, og selv om det erklærede formål for forlaget har været at gøre status og skabe overblik, så forsøger det med et kunstgreb at gardere sig mod anklager om ikke at kunne levere klare svar om historien, som læserskaren måtte have forventning om.

I forordet noterer redaktionskomiteen det indlysende rigtige, at Den Kolde Krigs historie er omdiskuteret, og at der ofte foreligger flere forskningsbaserede opfattelser af emnerne. Forfatterne har derfor fået frie hænder til at skrive deres bidrag ud fra eget perspektiv eller forskningsramme.

Følgelig repræsenterer bogen ikke noget bestemt forskningsstandpunkt, og man gør en dyd ud af nødvendigheden ved at fremhæve, at den fremstår pluralistisk, og at hensigten er at afspejle den nyeste forskning i dens mangfoldighed og alsidighed vel vidende, at ikke alle aspekter af Den Kolde Krig i dansk sammenhæng så kan være dækket eller dækket lige fyldestgørende.

Tak for kaffe!

Tak for kaffe! har man næsten lyst at udbryde, for så er der da lagt op til hjemmearbejde. Læseren skal altså til at vurdere de enkelte opslag ud fra forfatterens ståsted, historiesyn, placering i tolkningsstriden og de litteraturhenvisninger, der er fundet værdige til at vedføjes teksten.

Derfor er det brugervenligt (og nødvendigt), at forfatteroversigten med tilhørende signaturer står umiddelbart efter titelbladet, så det er muligt at se, om det er venner, der skriver om ligesindede, eller det er modstandere, der er sat til skrive om de ikke Linientreuen.

Leksikonet afspejler og gengiver i stort omfang de opfattelser, som DIIS-udredningen og PET-kommissionen har offentliggjort, hvilket ikke kan undre, fordi forfatterkredsen tæller flere kommissionsmedlemmer, og konklusionerne mere eller mindre er lyst officielt i kuld og køn.

Hvad, der kan undre, er derimod, at forfatterne er så karrige med litteraturhenvisninger til opponenternes produktion.

En ny værdikamp

Den løbende historikerstrid kommer ikke til udtryk i polemiske udfald. Kombattanterne skriver naturligvis med respekt for den faghistoriske metode, og værket indeholder mange glimrende opslag, men som nævnt kan forskningsresultater tolkes i forskellig retning.

De udgør ikke nogen facitliste. Det er derfor udvælgelse - eller udeladelse - af emner og skribenter, der efterfølgende kan genåbne gamle konflikter. Det ligger lige for at antage, at udgivelsen kan føre til genopblussen af den værdikamp, som udløstes med udgivelsen af Den Store Danske Encyklopædi og dens beskrivelse af følsomme emner, der i sidste instans førte til rettelser efter heftig polemik.

De gamle frontlinjer er allerede før udgivelsen trukket op: Når Bent Jensen nu er lukket ind i varmen, kunne man godt ønske at vide, hvorfor han ikke har skrevet opslaget om Sovjetunionen, der trods alt er hans speciale - eller om Færøerne, hvis rolle i Den Kolde Krig han udførte et forskningsprojekt om på vegne af det færøske lagting

Bent Jensens bog ”Stalinismens fascination”, der på trods af arrig modstand fra dem, der følte sig ramt af den, var en markant udgivelse, omtales ikke - nævnes end ikke i litteraturoversigten.

Fyldigt opslag

Jørgen Dragsdahl er blevet betænkt med et fyldigt opslag - Bent Jensen, hans modpart i den stærkt eksponerede injuriesag, er ikke. Ligeledes er Center for Koldskrigsforskning, der politisk blev så omstridt, ikke fundet værdigt til et opslag, som andre institutioner er blevet det.

Den konklusion, der fremstår tydeligst efter gennemgang af ”Den Kolde Krig og Danmark” er, at 20 år efter Murens fald er perioden endnu så uforløst og genstand for modstridende tolkninger, at den i realiteten er umulig at sætte i traditionel leksikal form.

Den får ikke konkluderet på perioden eller åbnet nye veje for historiske selvopgør, om man vil. Men den fungerer som en faktaspækket håndbog.

Anmeldelse af Jakob Levinsen - Den liflige musik - Richard Strauss som komponist og undersåt

17-06-2014: Jakob Levinsens veloplagte biografi om Richard Strauss er informativ og underholdende, men når aldrig helt ind under huden på jubilaren. Læs artikel

Anmeldelse af Bent Jensen - Ulve, får og vogtere

25-02-2014: Historie: Bent Jensens store værk om Den Kolde Krig i Danmark er en imponerende kraftpræstation. Trods stort pres fuldender han arbejdet i fornem stil. Læs artikel

Anmeldelse: Allan A. Lund: Magi og hekseri

21-01-2011: En indholdsrig bog indleder en stor fremstilling om hekse og al deres magi. Hekseriet trives tilsyneladende også i nutiden. Læs artikel

Anmeldelse: Div. skribenter: Frederik VIII's palæ

31-12-2010: Et fornemt værk om istandsættelsen af Frederik VIII's Palæ, der bliver kronprinseparrets bolig. Læs artikel

Anmeldelse: Peter Boxall (red.): 1001 bøger du skal læse før du dør

03-12-2010: Ideen bag murstensbog med litterære anbefalinger er fin. Udførelsen er væsentligt mindre fin. Læs artikel
Læs også
Loading...
Mest læste
Loading...