Anmeldelse:
Anmeldelse: 3 out of 6
Find mere om:
Findes islam? | bog.guide.dk

Findes islam?

Nyt opslagsværk om islam har godt fat i troens folk, men skubber selve troen i baggrunden.

Jørgen Bæk Simonsen

(med bidrag af Annette Haaber Ihle og Muhamad Ali):

POLITIKENS BOG OM ISLAM

430 sider, 299 kr.

Politikens Forlag

UDKOMMER I DAG


Politikens Forlag har under overskriften ”Politikens bog om?” en lang tradition for at udsende gode saglige bøger om evigt aktuelle emner, hvor der altid er tilstræbt en så afbalanceret og objektiv beskrivelse af det bemeldte fænomen som muligt.

Det er derfor noget af en satsning at bede en mand som professor Jørgen Bæk Simonsen om at skrive den ”autoriserede” ”Politikens bog om Islam”. Ikke fordi Jørgen Bæk Simonsen ikke kan sit stof. Der er næppe nogen tvivl om, at den anerkendte religionshistoriker og tidligere direktør for Det Danske Institut i Damaskus ved, hvad han snakker om. Men Bæk Simonsen har også ry for ikke ligefrem at gå og putte med sin politiske holdning. Alene derfor er valget i hvert fald interessant.

Der bliver da heller ikke lagt fingre imellem denne gang, og et par uforbeholdne synspunkter fra professoren finder vej til analysen. Det er sådan set til at leve med, hvis det ikke lige var fordi, at denne prioritering også udtrykker, at Bæk Simonsen vægter de politiske sider og den historiske udvikling i de muslimske lande - samt de lande, som muslimerne indvandrede til - frem for at give et signalement af den religion, som bogen skulle beskæftige sig med.

Centralt dogme


Årsagen til denne udeladelse skal findes i et ret centralt dogme, som Jørgen Bæk Simonsen i lang tid har været bannerfører for, nemlig, at »Islam ikke er noget i sig selv, ikke er noget uden muslimer. Religionen giver ikke af sig selv svar, de(t) gives og formuleres af troende muslimer, fordi det er dem, der i fortolkningen omsætter anvisningerne i en social praksis.« Islam er med andre ord et så mangfoldigt fænomen, at den knap nok kan beskrives.

Selvfølgelig har Bæk Simonsen ret i, at en religion intet er uden dem, der tror på den, men dette dogme medfører så mange forbehold, i forhold til at sige noget generelt om Islam, at man står tilbage med en noget tynd skitse af selve religionen, dens teologi, ritualer, værdisæt, regler og påbud. Alt det ”irrationelle” stof, som religioner for en stor del udgøres af, og som kan nære vores nysgerrighed over for den.

Omstændeligt sprog


I stedet vælger Bæk Simonsen det stof, som han kan til hudløshed, og hvor han er ubetinget på hjemmebane: Historiske udredninger af den islamiske verdens komplicerede krige, fejder og magtovertagelser. Regimer og kaliffer, der kommer og går. Sagligt og fint, men desværre præsenteret i et omstændeligt sprog for de mere øvede akademiske læsere og med lange, tunge og uelegante sætninger, der bestemt ikke får læsningen til at flyde ukompliceret. Hvorfor skrives der eksempelvis ikke: »Der står intet om denne hændelse i den sunnimuslimske overlevering« i stedet for »Den sunnimuslimske historiske overlevering kender i sin klassiske udformning ikke til denne hændelse.« Læserytmen bliver konstant saboteret af den slags umulige sætninger.

Det er alt i alt ikke en særlig læsevenlig eller spændende bog, men hvis man som Jørgen Bæk Simonsen mener, at Islam ikke rigtig har nogen egentlig kerne, og at koranens tekst kan udlægges som stort set hvad som helst, er det vel også temmelig svært at skrive en bog, der først og fremmest forsøger at uddrage nogle elementære træk ved et religiøst fænomen og kun sekundært tillader at fortabe sig i historiske detaljer. Det er muligt, at forfatteren mener, at det ville være for usagligt at gøre forsøget, men personligt havde undertegnede så foretrukket en religionshistoriker, der i det mindste havde vovet et øje.

Anmeldelse: Allan A. Lund: Magi og hekseri

21-01-2011: En indholdsrig bog indleder en stor fremstilling om hekse og al deres magi. Hekseriet trives tilsyneladende også i nutiden. Læs artikel

Anmeldelse: Lisbeth Kjær Müller og Mogens Müller: En bog om Bibelen

26-11-2010: Bibelen er skrevet af mennesker og indeholder derfor fejl. Den nye udgave af ”En bog om Bibelen” redegør grundigt for, hvordan det er gået til. Læs artikel

Nyhed: FILOSOFI Diverse forfattere: FILOSOFISK LEKSIKON

25-08-2008: Leksikonet indeholder 1.300 opslag og 62 forfattere samt en masse billeder.Udvalget er ikke repræsentativt nok. Og ikke nok opdateret. Læs artikel

Anmeldelse: Morten Thing: De russiske jøder i København 1882-1943

21-05-2008: Bogen om de russiske jøders integration i Danmark vil stå som et monument over en vigtig del af dansk historie. Læs artikel

Anmeldelse af Jakob Levinsen - Den liflige musik - Richard Strauss som komponist og undersåt

17-06-2014: Jakob Levinsens veloplagte biografi om Richard Strauss er informativ og underholdende, men når aldrig helt ind under huden på jubilaren. Læs artikel
Læs også
Loading...
Mest læste
Loading...