Anmeldelse:
Anmeldelse: 5 out of 6
Find mere om:
Bent Jensen og Torben Tranæs: Vi der bor.. | bog.guide.dk

Bent Jensen og Torben Tranæs: Vi der bor i Danmark

For alle de rare penge tjent på patenteret isoleringsmateriale er det lykkedes Rockwool Fondens Forskningsenhed at lave noget af landets bedste socioøkonomiske forskning. Nu findes det vigtigste opsummeret i bogform.

Nationalportræt

Bent Jensen og Torben Tranæs:

VI DER BOR I DANMARK

Hvem er vi - og hvordan lever vi?

256 sider, 170 kr.

Gyldendal

Er udkommet

Det går både godt og skidt i Danmark. Men mest godt. Vi lever godt nok kortere end vores skandinaviske naboer, men vi er er bedre til at blande socialgrupperne end andre lande, og hver gang man sætter en dansker til at arbejde en time får vi mere ud af det end de fleste andre nationer.

Og hvordan kan vi så vide det? Jo, for i 25 år har Rockwool Fondens Forskningsenhed undersøgt landets befolkning på kryds og på tværs, og en del af resultaterne kan nu læses i oversigten ”Vi der bor i Danmark”.

Bogen medtager både det trivielt forudsigelige og det overraskende inden for erhvervsudvikling, demografi, familieforhold, moral, forbrug og meget mere.

Blandt de mest overraskende resultater er eksempelvis, hvor ringe en betydning, det har for danskernes levefod, hvilken økonomisk baggrund deres forældre har haft. I en tid, da alle taler om den sociale arvs ødelæggende effekter, er det faktisk temmelig interessant, at de riges børn ikke bliver specielt meget rigere end de fattiges.

Fokus på opdragelse

Er der noget mere fornøjeligt, end når et par genstridige myter om samfundsforholdene splintres, når de sammenholdes med kolde fakta? Eksempelvis sandheden om, at vi ikke længere prioriterer vores børn tilstrækkeligt og i stigende omfang overlader vores unger til sig selv.

Der er bare lige det problem, at det objektivt set er noget sludder. I dag bruger forældre næsten en time mere per dag på deres børn, end de gjorde i 1987. I weekenderne får børneomsorgen for alvor højeste prioritet. Her er der sket en fordobling af tiden, vi bruger på børnene, siden 1980'erne.

I det hele taget hører forskningsenhedens undersøgelser af familielivet til noget af det mest interessante i bogen.

Eksempelvis får vi nu endelig opklaret, om der er stordriftsfordele ved at få flere børn. Et emne, der tit er op til total ukvalificeret diskussion blandt masser af forældre. Svaret er, at man samlet set ikke bruger dobbelt så lang tid på afkommet, hvis man har to børn frem for et. Stordriftsfordelen findes. Dog gælder fordelen af uvisse årsager mestendels for mænd.

Ikke helstøbt

Af de mere provokerende resultater på samme område kan nævnes, at højindkomstgrupper bruger mere tid på deres børn end lavindkomstgrupper. Og det skyldes ikke, at de lavtuddannede knokler tiden væk nede i kulminen, for højtuddannede arbejder også mere end andre.

Forklaringen må være, at de bedst uddannede simpelthen prioriterer deres børn højere. Den pointe skal nok gøre ondt et sted i arbejderklassens selvforståelse.

Eneste indvending mod værket er, at ”Vi der bor i Danmark” ikke så meget er et helstøbt portræt af befolkningen, som den er en gennemgang af højdepunkterne i Rockwool Fondens forskning. Emnerne er nemlig i høj grad afhængig af, hvad fonden har sat sig for at undersøge igennem årerne.

Alligevel er den lækre indpakning af tørre tal og fakta (billederne er fantastiske) naturligvis en gave for alle os, der elsker at få nationen ned på skemaer, tabeller og formler.

Anmeldelse: Kari Sønsthagen og Torben Weinreich: Værker i børnelitteraturen - 100 danske børnebøger 1555-2008

05-02-2010: ”Værker i børnelitteraturen” er et fagligt funderet opslagsværk - og underholdende nydelseslæsning. Læs artikel

Anmeldelse: Amal Aden (pseud.): Se Oss

12-01-2009: Et nødråb fra et undertrykt menneske midt i det skandinaviske samfund. Læs artikel

Anmeldelse af Ann-Marlene Henning og Tina Bremer-Olszewski - Make Love. En oplysningsbog

27-02-2014: Livsstil: ”Sex. Tre bogstaver. Tusind spørgsmål.” Denne underoverskrift rummer meget fint indholdet i en virkelig vellykket bog om sex henvendt til unge. Læs artikel

Anmeldelse af Andrea Hejlskov - Og den store flugt

14-01-2014: En families jagt på autenticitet er ægte nok. Det er vanskeligere at forstå, hvorfor vi andre skal læse om den. Læs artikel

Anmeldelse af Linda Maria Koldau - Jante universitetet, bd. 3

31-07-2013: På trods af gentagelserne er også det sidste bind af Koldaus trilogi om Aarhus Universitet spændende og perspektivrig læsning. Læs artikel
Læs også
Loading...
Mest læste
Loading...