Anmeldelse:
Anmeldelse: 5 out of 6
Find mere om:
Tom Buk-Swienty: 1864 i billeder | bog.guide.dk

Tom Buk-Swienty: 1864 i billeder

Tom Buk-Swienty demonstrerer emninent formidlingskunst med sine tre bøger om krigen 1864.

Billedværk

Tom Buk-Swienty:

1864 i billeder.

268 sider. 399 kr.

Gyldendal.

Med dette billedværk afslutter Tom Buk-Swienty sin litterære kraftpræstation om krigen og nederlaget i 1864, hvor de to første bøger var de dokumentariske bestsellere ”Slagtebænk Dybbøl” og ”Dommedag Als”.

Forlag og forfatter har givetvis været bevidste om risikoen for med denne udgivelse at blive mistænkt for at ville udnytte bonusmateriale til en sikker gevinst funderet i det læserpotentiale, de to anmelderroste bøger har skabt.

Der er genbrug på billedsiden, og teksten er variationer over temaer, der vil være mange læsere bekendt. Alligevel er der tale om et vellykket og selvstændigt værk, der i egen ret føjer sig ind i det, der nu fremstår som Buk-Swientys store fortælling om krigen og den sårfeber, den med Herman Bangs ord afstedkom.

Alt efter behag og tilgang til forfatterskabet kan billedbogen betragtes som enten en illustrativ konklusion på de to bøger eller en introduktion til dem.

Kras realisme

”1864 i billeder” er interessant, fordi den afspejler brudflader på flere plan i krigens dækning - her ved at fotografiet for første gang manifesterer sig med kras realisme. De romantiske og iscenesatte monumentalmaleriers tid er ved at rinde ud, men som en kulmination på genren kommer en række malerier, der har fæstnet sig på den kollektive nethinde.

Fotografiet er endnu hæmmet af, at soldaterne skal stå stille under eksponering. Det kommer der ikke meget reportagefotografi ud af.

Et stærkt forvarsel om fotomediets muligheder i den retning er en bemærkelsesværdig optagelse af danske soldater i kampstilling i frontlinjen Dybbøl by og et foto af en dansk patrulje i det sønderskudte Sønderborg. Det sidste giver en kuldslået genkaldelse af et foto fra det belejrede Königsberg i januar 1945, hvor en tysk patrulje går i den udbombede by umiddelbart inden russernes erobring.

Begge fotos fortæller om byer dømt til undergang med soldater som tyste silhuetter i en håbløs situation. Det danske billede er et af de tidligste europæiske krigsfotos, men formidler stadig den knugende stemning, 1864 er udtryk for.

Billeder bundfælder sig

Billedmediet er et stærkt våben i krig, og bogen dokumenterer, hvordan de bedste malerier, skitser og fotos bundfælder sig i den kollektive hukommelse.

”1864 i billeder” viser, hvordan episoder i en håbløs krig kunstnerisk blev formidlet til en national fortælling, som indbyggerne i den småstat, der blev resultatet af nederlaget, kunne finde fodfæste med. En fortælling, som trak spor op i nutiden og ikke var uden omkostninger.

Tom Buk-Swientys trilogi fremstår med det afsluttende værk som et smukt minde over de danske soldater, og hvad de tålte. Det er hans store fortjeneste, at han fik brudt den delvise fortrængning af 1864 i den folkelige bevidsthed ved litterært at lade aktørerne tale. Det har været eminent formidlingskunst.

Blå bog

Tom Buk-Swienty

Født i 1966.

Cand. mag. i historie og amerikanske samfundsstudier.

1994-2005 journalist og USA-korrespondent ved Weekendavisen.

2005-2010 lektor ved Syddansk Universitets journalistuddannelse.Priser:


Søren Gyldendal-prisen

Årets historiske udgivelse

Årets faglitterære pris

Læsernes BogprisUdgivelser:


Amerika Maxima

Den ideelle amerikaner

Det sidste hus på prærien

Købmændenes historie

Slagtebænk Dybbøl

Dommedag Als

Anmeldelse: Tom Buk-Swienty: Dommedag Als

25-08-2010: I andet og sidste bind af sit storværk om den ulyksalige 1864-krig kommer Tom Buk-Swienty tæt på soldaterne på Als og på diplomaternes, politikernes og kongens gerninger bag de lukkede døre. •Bogen præsenterer også kendte og anonyme danskere i samtiden. Læs artikel

Anmeldelse: Slagtebænk Dybbøl

05-06-2008: I ”Slagtebænk Dybbøl” kommer læseren meget tæt på 1864-soldaternes virkelighed. Læs artikel

Anmeldelse af Der Kieler Frieden 1814, The Peace of Kiel, Kielfreden

03-05-2014: Historie: Flot essaysamling om Danmark og Norge efter Kielerfreden i 1814. Læs artikel

Anmeldelse af Rasmus Glenthøj og Morten Ottosen - 1814. Krig. Nederlag. Frihed

01-07-2014: Det afgørende år i den nyere danmarkshistorie er ikke 1864, men 1814, og det beskrives solidt i fornem dansk-norsk jubilæumsbog. Læs artikel

Anmeldelse af Rasmus Glenthøj - 1864. Sønner af de Slagne

13-04-2014: Historie: Rasmus Glenthøjs bog er et stort anlagt opgør med den revisionistiske historieskrivning og de nationale myter. Den tabte historie skal vindes tilbage. Læs artikel
Læs også
Loading...
Mest læste
Loading...