Anmeldelse:
Anmeldelse: 5 out of 6
Find mere om:
DEN NYE AFTALE: Det nye Testamente | bog.guide.dk

DEN NYE AFTALE: Det nye Testamente

Kristendom: Al skepsis må forstumme over for det nye bud på den gamle græske originaltekst af Det nye Testamente. Fortællingen om Jesus er gjort levende og tilgængelig.

DEN NYE AFTALE

Det nye Testamente

på nudansk

528 sider, 169 kr.

Bibelselskabet

UDKOMMER I DAG

”Den nye aftale” er et virkelig vellykket vovestykke. Al respekt for Bibelselskabets generalsekretær Tine Lindhardt og hendes dygtige team.

Allerede et par kapitler inde i Mattæusevangeliet er den metertykke forhåndsskepsis gennemhullet, og forbeholdene overhalet af smilende velvilje.

Og dette kommer vel at mærke fra en, der elsker ord som miskundhed, retfærdiggørelse, under, synd, nåde, og barmhjertighed og i 1992 følte et dirrende stik i hjertet, da der i juleevangeliet ikke længere stod, at Maria var frugtsommelig, men at hun ventede et barn.

Det nye Testamente på nudansk (NTND) er ikke en autoriseret oversættelse. Den må ikke bruges ved gudstjenester og kirkelige handlinger i Den danske Folkekirke. Undtaget er dog 1. søndag i advent i år og børne- og ungdomsgudstjenester.

Det betyder, at oversættelsesgruppen bag projektet har kunnet koncentrere sig om det, som var målet: ”At oversætte til et mundret, nutidigt og enkelt dansk, så læseren får al den hjælp sproget kan give til at nå ned i teksten og ind i indholdet”.

Der er tale om en såkaldt meningsbaseret oversættelse, beregnet på de mennesker, der gerne vil vide noget om kristendommen, men mangler forudsætningerne.

Den nye oversættelse skal ikke erstatte den gamle, men supplere den, og kirkens liturgi vil derfor fortsat være præget af et mere højstemt og poetisk dansk end tilfældet er i ”Den Nye Aftale”.

Bl.a. kan vi julesøndag i de ulige år glæde os over, at det stadig hedder ”da tidens fylde kom” og ikke som i NTND ”da tiden var inde”, ligesom englesangen i Betlehem fortsat klinger mere hymneagtigt og himmelsk i 1992-oversættelse end i den nudanske, hvor der står:

”Vi hylder Gud i den højeste himmel. / Han kommer med fred til mennesker på Jorden, / til dem som han har udvalgt”.

Det er lige jævnt nok til en liturgisk sammenhæng. Det samme gælder Fader Vor, som er så blevet så markant ændret i NTND, at den ikke ville falde naturligt ind i ritualerne.

Fra græsk til dansk
Men tag endelig ikke fejl: Det er den græske originaltekst, Novum Testamentum Graece, der ligger til grund for oversættelsesarbejdet, sådan som der har været tradition for lige siden reformationen, hvor parolen lød: Ad fontes, tilbage til kilderne.

Det nye er, at teksterne i løbet af den treårige periode, som arbejdet med NTND har stået på i, har gået i fast rutefart mellem græskkyndige fortolkere og danskkyndige sprogfolk, indtil man i fællesskab har kunnet enes om en oversættelse.

Kriteriet har været at finde udtryk, som lå tæt på den oprindelige betydning, samtidig med at de gav mening i en moderne, dansk virkelighed.

Og ja, det betyder, at man leder forgæves efter ord som nåde og barmhjertighed; ord, som er lige så vigtige og selvfølgelige i kirken som vandet i døbefonten. Det betyder også, at begrebet herliggørelse, som rummer en væsentlig kristologisk pointe i Johannesevangeliet, er forsvundet og erstattet af ordet magtfuld. For slet ikke at tale om ordet salig, der har måtte vige pladsen for ordet heldig.

Det indebærer bl.a. at det, der ellers så smukt kaldes saligprisningerne i Mattæus-evangeliet, får følgende udformning: ”I er heldige, hvis I er fattige og har fået Helligånden. / Guds rige tilhører jer. / I er heldige hvis I sørger, for I vil blive trøstet” osv.

Det er en misvisende oversættelse. Ikke mindst i dagens Danmark, hvor held er lig med lottokuponer og milliongevinster og således forbundet med en total tilfældighed, hvilket vi sandelig ikke må håbe, at saligheden er.

På samme måde er Jesus ikke længere nogen sagtmodig mand, men beskeden, ligesom Gud konsekvent bliver respekteret, i stedet for at blive æret.

Udskiftning med mening
Der kunne nævnes mange flere af den slags fortolkninger med vidtgående teologiske konsekvenser, men der er lige så mange udlægninger, som virker opklarende i positiv forstand. Som når man f.eks. har valgt at fjerne ordet retfærdighed ud fra den betragtning, at det i dag betyder at være fair, mens det i Bibelen betyder at gøre som Gud vil.

Hvor man i 1992 lod det femte kapitel i Romerbrevet begynde således: ”Da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro,” siger NTND: ”Det er altså på grund af vores tro, Gud har taget imod os”. Den sætning er simpelt hen mere forståeligt for ham eller hende, der ikke er fortrolig med de kirkelige fagudtryk.

Linen køres ud
Det virker også fornuftigt i forhold til hensigten at udskifte ordet næste med udtrykket de andre, sådan at budet om at elske sin næste får følgende ordlyd: ”Du skal elske andre på samme måde som du elsker dig selv”.

Det betyder selvfølgelig en noget fladere begyndelse på 1. Korintherbrev: ”Hvis jeg talte alle sprog, både menneskers og engles, men ikke kunne elske andre, så var jeg som skingrende klokker?.” men igen: Vi har stadig den gamle oversættelse!

Og så er det ganske enkelt en forfriskende genistreg, at oversættelsesgruppen frygtløst kører linen helt ud, så Det nye Testamente hedder Den Nye Aftale, evangelierne kaldes fortællinger, Apostlenes Gerninger meget præcist benævnes Grundlæggelsen af de første menigheder, mens Åbenbaringsbogen bærer titlen: ”Afsløringen”.

Det er karakteristisk for denne udgivelse, at den er gennemført ned til den allermindste detalje, ikke bare sprogligt, men også med hensyn til layoutet, der virker smart og indbydende. Det er f.eks. kolossalt, hvad det betyder for læsehastigheden og dermed fornøjelsen, at versene kun markeres med en svag lysegrøn farve, og det er ganske imponerende, hvad gruppen opnår ved at udforme overskrifterne som fængende punchlines.

Mere sensation
Der er noget mere sensation - men absolut ikke noget pop - over ordene ”Mæt af syv brød” end den kedelige, traditionelle overskrift: ”Bespisningen af de fire tusind”.

Jeg vrider mig ved at sige det, men når man lige har pløjet sig igennem Det nye Testamente på nudansk, virker oversættelsen fra 1992 ærlig talt en smule gammeldags. Sådan må det gerne lyde ved gudstjenesten og de kirkelige handlinger, der består af en fascinerende blanding af klarhed og mysterium, men når det drejer sig om at gøre fortællingen om Jesus levende og tilgængelig, er stikordet nudansk.

Den opgave har Bibelselskabet løst overbevisende flot med ”Den Nye aftale”.

kultur@jp.dk

Anmeldelse: Ensom som i døden

19-11-2011: Den norske erfaring: To norske bøger i kølvandet på Utøya-massakren – en om sorgen og nødvendigheden af håb, en om statsminister Stoltenberg. Og ikke et ondt ord om Breivik. Læs artikel

Anmeldelse: Flannery O'Connor: Voldsmænd river det til sig (The Violent Bear It Away)

23-02-2011: Flannery O'Connors ”The Violent Bear It Away” er allerede etableret som en af amerikansk litteraturs moderne klassikere. Nu, efter 51 år, udkommer den på dansk. Læs artikel

Anmeldelse: Thomas Kingo: Far, verden, far vel

26-11-2010: Fornem miniserie med komplette, kommenterede salmeklassikere. • Også gudløse kan med fordel læse med. Læs artikel

Anmeldelse: Gunilla Hermansson: Lyksalighedens øer - møder mellem poesi, religion og erotik i dansk og svensk romantik

31-07-2010: ”Lyksalighedens Øer” er et lærd blik på den danske og svenske romantik. Læs artikel

Nyhed: Tintin beskyldes for racisme

29-04-2010: Den 5. maj kan ”Tintin i Congo” forsvinde fra butikshylderne i Belgien - tegneserieheltens hjemland. Læs artikel
Læs også
Loading...
Mest læste
Loading...