Anmeldelse:
Anmeldelse: 5 out of 6
Find mere om:
Slagtebænk Dybbøl | bog.guide.dk

Slagtebænk Dybbøl

I ”Slagtebænk Dybbøl” kommer læseren meget tæt på 1864-soldaternes virkelighed.

Tom Buk-Swienty:

Slagtebænk Dybbøl

- 18. april 1864

Historien om et slag

400 sider, 299 kr.

Gyldendal

Udkommer i dag


Den 18. april har i mange år været kendt af de fleste som Dybbøl-dagen med de små rød-hvide mærker til fordel for grænselandsarbejdet.

Siden 2006 har dagen tilmed være kanoniseret, skriver forfatteren Tom Buk-Swienty, men ikke mange ved i dag, hvad der skete på den dato i 1864.

Efter læsning af denne bog vil ingen være i tvivl. Buk-Swienty, kendt for glimrende bøger især om amerikanske emner, har som sønderjyde ofte leget på Dybbøl Banker, og nu udfolder han sig efter en imponerende arkivindsats i en eminent skildring af, hvad der skete på denne afgørende dag i dansk historie.

Bismarcks handlekraft
Hvad betød det alt sammen for den enkelte soldat på dansk side og hos de angribende prøjsere og østrigere? Hvorfor blev der krig?

Forfatteren gør præcist rede for det: Regeringen i København undervurderede Prøjsens Otto von Bismarcks handlekraft og gav uden ordentlig omtanke anledning til en krig, som Danmark slet ikke var forberedt på. Tilmed i modstrid med klare aftaler mellem Danmark og de europæiske stormagter.

De ret spegede forhold fortæller Buk-Swienty levende om, og det samme gælder dramaets hovedpersoner - den usikre danske statsminister D.G. Monrad og den øverstkommanderende, J.C. de Meza, der fra den danske statsmagts side fik en decideret uretfærdig behandling, da han havde besluttet at redde den danske hær fra tilintetgørelse ved at trække den tilbage fra Dannevirke.

General G.D. Gerlach, der faktisk overholdt sin forholdsordre om at holde Dybbøl Skanser mod et overmægtigt angreb, fik en lignende skæbne: Afsked i unåde.

På fjendens side står især Bismarck udmærket tegnet i bogen.

Også et par af sine kilder - krigskorrespondenterne P.V. Grove fra Dagbladet i København og Edward Dicey fra det britiske Daily Telegraph - fortæller Buk-Swienty fint om og bruger flittigt af deres artikler.

Af kilderne til kamphandlingerne øser han navnlig fra soldaternes breve i en minutiøs mosaik, der skildrer slaget den 18. april.

Voldsom skildring
Før denne særdeles barske beretning burde forfatteren eller forlaget nok have brugt en advarsel i stil med TV Avisens: »I det følgende vil blive vist klip, der er meget voldsomme.«

For i omtalen af begivenhederne i ”Slagtehus Dybbøl”, soldaternes eget udtryk, sparer Buk-Swienty intet forsøg på at få anskueliggjort, hvilket helvede dette slag var for de implicerede.

Således den danske 8. brigades modangreb, da de angribende prøjsiske soldater var fremme ved Dybbøl Mølle. Denne blodige affære blev bagefter for den danske nation symbol på forbitret og agtværdig modstand fra en lille fortabt nation og besunget længe efter krigen.

I denne bog får man et stærkt, helt anderledes indtryk af den barske virkelighed for soldater og officerer.

Buk-Swienty gør det flere gange klart, at udfaldet af krigen på forhånd slet ikke var så oplagt, som mange har troet. Den prøjsiske side var faktisk bagefter lettet over at erobre både Dannevirke og Dybbøl.

Dette er levende fortalt historie. Men trods den velskrevne stil er den ikke for børn.

Anmeldelse: Tom Buk-Swienty: Dommedag Als

25-08-2010: I andet og sidste bind af sit storværk om den ulyksalige 1864-krig kommer Tom Buk-Swienty tæt på soldaterne på Als og på diplomaternes, politikernes og kongens gerninger bag de lukkede døre. •Bogen præsenterer også kendte og anonyme danskere i samtiden. Læs artikel

Anmeldelse: Tom Buk-Swienty: 1864 i billeder

18-04-2012: Tom Buk-Swienty demonstrerer emninent formidlingskunst med sine tre bøger om krigen 1864. Læs artikel

Anmeldelse af Rasmus Glenthøj og Morten Ottosen - 1814. Krig. Nederlag. Frihed

01-07-2014: Det afgørende år i den nyere danmarkshistorie er ikke 1864, men 1814, og det beskrives solidt i fornem dansk-norsk jubilæumsbog. Læs artikel

Anmeldelse af Rasmus Glenthøj - 1864. Sønner af de Slagne

13-04-2014: Historie: Rasmus Glenthøjs bog er et stort anlagt opgør med den revisionistiske historieskrivning og de nationale myter. Den tabte historie skal vindes tilbage. Læs artikel

Anmeldelse: Nordjylland under Englandskrigen 1807-1814

08-01-2010: 23 danske og norske forskere beskriver krigen fra begyndelsen af 1800-tallet. Læs artikel
Læs også
Loading...
Mest læste
Loading...