Anmeldelse:
Anmeldelse: 4 out of 6
Find mere om:
Mikael Venge: Vemmetofte. Borg, slot og kloster | bog.guide.dk

Mikael Venge: Vemmetofte. Borg, slot og kloster

Vemmetofte Kloster har i 700 år huset både herremænd, konger og kongelige slægtninge samt klosterdamer. • Den smukke gamle bygning rummer minder om en spændende fortid, der samtidig illustrerer et længdesnit af Danmarks historie.

MIKAEL VENGE:

Vemmetofte. Borg, slot og kloster

432 sider i stort format, rigt illustreret med farvefotos af Anders Sune Berg og Torben Eskerod. Tilrettelagt af Mette og Eric Mourier. 399 kr. (vejledende pris), Forlaget Vandkunsten.

ER UDKOMMET


At Vemmetofte Kloster øst for Fakse i sig selv er smukt og imponerende, fremgår tydeligt af denne flotte bogs mange farvebilleder - man må vist hellere snarest gøre en tur til Sydsjælland og selv tage slottet i øjesyn.

Det er alene derfor forståeligt, at klostrets kuratorer har benyttet et så skævt jubilæum for klostret som 275 år som anledning til at udgive et vægtigt (2,7 kg) værk om, hvad de velrestaurerede sale rummer af historie.

Det skal straks anføres, at bogen vejer pænt alene i kraft af, at dens forfatter, toldhistorikeren Mikael Venge, er en særdeles kyndig og velskrivende middelalderhistoriker, der suverænt fører læseren gennem Vemmetoftes næsten 700 år.

Slottet er vistnok opført i 1343, men mere sikkert er det, at i 1356 erhvervede kong Valdemar Atterdag det. Senere ejedes det af slægten Brok i en tid, da adelsfamilier absolut følte sig bedst betrygget i boliger med tykke mure og voldgrave omkring. Dem er Vemmetofte rigeligt forsynet med.

I 1694 købte Christian V's dronning Charlotte Amalie slottet, så hun havde et ”motel”, hvor hun kunne slippe for at overvære sin kongelige ægtemands interesse for elskerinden Sophie Amalie Moth. På samme tid erhvervede godset Vemmetofte nabogården Højstrup, hvad der giver Venge lejlighed til at aflive historien i vores nationale skuespil ”Elverhøj” om Christian IV's besøg hos Erik Valkendorf her - men ikke Poul Reumerts (og kollegers) replik »Og nu til Højstrup!« På Vemmetofte blev der til gengæld holdt fester, der ville noget.

Nævnte Charlotte Amalie var i øvrigt calvinist og ønskede at gøre Vemmetofte til et kloster for sine trosfæller, men den gik ikke - klosterplanen blev først realiseret efter 1735, og da som en luthersk stiftelse.

Et dansk Versailles

Men forinden blev Vemmetofte i tidens stil et dansk Versailles og tiltrak mange gæster, som 80 tjenende ånder var klar til at servicere.

Selve den enevældige kong Frederik IV blev modtaget med stor festivitas på slottet i 1716 på vej til et møde i Hamborg med zar Peter den Store, kongens allierede i den Store Nordiske Krig mod Sverige.

For Vemmetofte betød krigen, at 70 svenske krigsfanger blev sat til at medvirke i store bygningsarbejder, der gjorde Vemmetofte til et barokslot.

Da slottets ejer prinsesse Sofie Hedevig døde, blev klosteret endelig etableret, og om dets gøren og laden handler en væsentlig del af bogen, en beretning om både småt og stort.

Til det sidste hører et besøg som H.C. Andersens. Den berømte digter var i bedste humør og beundrede ikke mindst de mange prægtige portrætter på væggene.

Så kom den nye tid, da den radikale stats- og justitsminister C. Th. Zahle ville udlægge Vemmetoftes jorder til jordlodder for radikale husmænd - det blev forhindret af Påskekrisen 1920.

For ikke at tale om kommunalreformen, der i 1970 gav klostret status som alle andre godser.

Det næste blev nedlæggelsen af klosteret, hvis rum nu giver plads for almindelige mennesker, selv mænd.

Dette er status, da dette spændende historiske længdesnit afsluttes.

Anmeldelse af Lars-Martin Sørensen - Dansk film under nazismen

31-05-2014: Filmhistorie: En imponerende, detaljeret skildring af danske filmfolks forhold til den tyske besættelsesmagt. Nogle få var både nazister og stikkere, men de fleste flyttede sig undervejs fra et velvilligt forhold til tyskerne til støtte til modstandsbevægelsen. Læs artikel

Anmeldelse af Lars Hovbakke Sørensen - En europæisk danmarkshistorie. Fra Oldtiden til i dag

17-03-2014: Historie: Danmarks historie er skabt af påvirkninger fra europæisk kultur. Det demonstrerer Lars Hovbakke Sørensen overbevisende i en ny indholdsrig danmarkshistorie. Læs artikel

Anmeldelse af Jesper Laursen og Eva Schmidt - Herremanden. Historien om en adelig families storhed og fald

20-12-2013: Op til Første Verdenskrigs udbrud deltog danske adelsmænd og -kvinder i et forkælet luksusliv. Så fulgte den gevaldige nedtur. Ny velfortalt bog om en adelsfamilies liv storhed og fald. Læs artikel

Anmeldelse af Rasmus Dahlberg og Mai-Britt Schultz - Det vidste du ikke om Danmark

01-12-2013: Her er et fremragende alternativ til ”Hvem-Hvad-Hvor”. Læs artikel

Anmeldelse af Ulla Kjær - Kunst og historie

25-05-2013: I kirke: Ulla Kjærs pragtværk om Roskilde Domkirke skildrer ikke blot domkirken som bygningsværk, men inddrager også vigtige begivenheder i dansk historie, som knytter sig til stedet. Læs artikel
Læs også
Loading...
Mest læste
Loading...