Anmeldelse:
Anmeldelse: 4 out of 6
Find mere om:
Anmeldelse af Lars Andersen - Scavenius-affæren | bog.guide.dk

Da kultusministeren gik på horehus

Diskussioner om politikeres moral er langtfra et moderne fænomen. Velskrevet bog genopliver en kulørt skandale fra 1887.

Historie
Lars Andersen

SCAVENIUS AFFÆREN.

En historie om privatliv, politik og moral i 1800-tallets København.

Aalborg Universitetsforlag.

174 sider, 250 kr.


B97585226Z.1_20140313191258_000+GLTB8KV2.1-0.jpg

I 1887 var der folketingsvalg, og St. Heddinge-kredsens vælgere, voksne mænd med en vis formue, samledes på byens torv for ved håndsoprækning at stemme en kandidat ind. Blandt kandidaterne var Jacob Scavenius, tapper officer under 1864-krigen, dygtig landmand og habil kultusminister (dvs. undervisnings-, kultur- og kirkeminister) i sin fætter J.B.S. Estrups Højre-regering. Samt farbror til Erik Scavenius, der senere blev stats- og udenrigsminister under Besættelsen.

Før stemmeafgivningen blev der holdt taler, og så skete der noget. En vis C. Ingemann-Petersen tog ordet og langede ud efter Scavenius: hvordan kunne ”Folkekirkens primas” tillade sig at »sparke moral og religion over ende og forhåne Gud og mennesker ved at gå på horehus.« Taleren havde selv ved nat fulgt efter ministeren, der blev lukket ind i et hus i Knabrostræde i København.

Byens politimester anholdt omgående den formastelige taler, men der var journalister til stede, og snart kunne hele landet læse om den nyvalgte folketingsmand, der åbenbart ikke optrådte helt korrekt.

Debatten gik på, om en kirkeminister burde have en bedre moral end andre, eller om den slags hørte under privatlivets fred.

Biskopperne og andet godtfolk mente, at Scavenius burde afskediges, og opstandelsen blev ikke mindre, da Scavenius mødte frem ved indvielsen af den nybyggede Sct. Pauls Kirke i Aarhus, hvor biskop Clausen havde valgt at prædike om – hor.

Den lebendige minister

Hele sagen havde både en retlig og en moralsk side, og navnlig det sidste diskuteredes vidt og bredt i de mange aviser, Danmark havde dengang.

Man talte også om retssagen – et injuriesøgsmål fra Scavenius, som ikke selv ulejligede sig med at møde op i retten.

Estrup havde oprindelig syntes godt om sin fætter, men netop denne sag og Scavenius’ flirten, ikke bare med mange damer, men også rent kulturelt med Georg Brandes, Viggo Hørup og andre radikale, brød Estrup sig ikke om.

Desuden var Scavenius klart modstander af de følere, regeringen havde fremme mod Venstre for at få endt en langvarig forfatningskamp mellem de to fløje i dansk politik.

Sagen blev et påskud for at fyre den lebendige minister, og spørgsmålet om, hvorvidt en kirkeminister skal opføre sig pænere end andre mennesker, forblev åbent.

Om alt dette har lektor Lars Andersen fra det nordjyske universitet skrevet en veldokumenteret og underholdende bog. Helt i stil med den aktuelle JP-serie om 1800-tallet.

Anmeldelse: Nicolas Werth: Kannibaløen 1933 -

24-06-2010: En vigtig fransk bog om kommunisternes folkemord i Sovjetunionen. Læs artikel

Anmeldelse af Adam Smith - Teorien om de moralske følelser

18-10-2014: Adam Smiths første og temmelig oversete hovedværk foreligger nu på dansk. Læs artikel

Anmeldelse af Anders Agner Pedersen og Jens Aagaard - Det konservative kollaps. Et partis storhed og fald

18-10-2014: Det Konservative Folkeparti er i dyb krise. En ny bog fortæller historien om, hvordan det kunne gå så galt. Læs artikel

Anmeldelse af Tim Panduro og Maya Schuster - De ascociale. Kz-lejrenes glemte danskere

12-10-2014: Det var ikke kun politibetjente, politiske fanger og jøder, der blev sendt i kz-lejre under Besættelsen, men også kriminelle og arbejdsløse. De oversete ofre for nazismen får nu deres historie fortalt. Læs artikel

Anmeldelse af Martin Zerlang - 1914

01-09-2014: Et prægtigt værk om året, hvor den gamle verden endte, som det oplevedes i København og omegn. Læs artikel
Læs også
Loading...
Mest læste
Loading...