Anmeldelse:
Anmeldelse: 4 out of 6
Find mere om:
Anmeldelse af Kai Sørlander - Fornuftens Skæbne... | bog.guide.dk

Ambitiøs tro på fornuften

Kai Sørlander har skrevet endnu en tankevækkende bog om det rationelle Europa.

Filosofi
Kai Sørlander
Fornuftens Skæbne. Tanker om menneskets vilkår

238 sider, 299 kr.

Informations Forlag


B97627564Z.1_20140410193207_000+G3JBVNAN.1-0.jpg

Kai Sørlander er en original tænker, der går på tværs af vante skel. Han er rationalist og har stor tillid til menneskets fornuft og dens evne til at diktere samfund og  politik. Samtidig tilsiger fornuften for Sørlander en politik med asylbegrænsning og mindre fokus på rettigheder.

Bogen begynder med et lynkursus i menneskehedens udvikling, som kulminerer med Europas historie siden 1500-tallet. Europa udvikler en universel kultur med bogtrykkerkunst, videnskab og teknik, demokratisk udvikling og kunst.

Årsagen til denne udvikling finder Sørlander i kristendommen, der frigør individet og giver det mulighed for at forholde sig rationelt og logisk til verden og ikke mytisk-religiøst. Men kristendommen er kun den begyndende årsag, som giver anledningen til udviklingen af en universel kultur, eller til ”menneskehedens genforening”, som Sørlander kalder Europas rationelt baserede kultur. Så kristendommen ofrer sig og giver muligheden for, at fornuften kan træde til og danne det fælles politiske grundlag for menneskeheden.

Fornuften kan nemlig begrunde sig selv, og det er Sørlanders hoftanke, som han også har udfoldet i tidligere bøger, at rationaliteten kræver konsistens, og at det også har etiske konsekvenser i måden at behandle medmennesker på. Ud af denne fornuft udleder Sørlander så det demokratiske samfund med politisk ligeværdighed, hvor ingen har ret til at bestemme over andre. Herefter følger for Sørlander, at den demokratiske orden kræver grænser, og »derfor bør vi ikke uden videre lade personer udefra komme ind over grænsen og få statsborgerskab«.

Den farlige moral

Sørlander ser to moderne trusler mod rationaliteten, nemlig partikularismen og højmoralen. Partikularismen blev voldsomst fremmet med nazismen, som var racistisk og byggede på uligeværdighed. Kommunismen byggede modsat på højmoralske idealer, der satte individernes frihed ud af spil til fordel for moralsk planlægning af samfundet.

Ifølge Sørlander præsenterer islam i dag en partikularistisk trussel mod universaliteten, og nutidens højmoralpolitik kommer til udtryk i asylpolitikken, hvor bestemte værdier trumfer alle andre hensyn. Sørlander sammenligner ligefrem nutidens asylpolitik med den socialistiske planøkonomi, fordi den i moralsk iver gennemtvinges uden hensyn til de samfundsmæssige konsekvenser. »Det, som den herskende elite er i gang med, er et socialt eksperiment af sjældne dimensioner.«

Hvad med Luther?

Sørlanders bog er et forfriskende indspark i samfundsdebatten, fordi han er så ambitiøs og optimistisk med hensyn til, hvad der fornuftigt kan argumenteres for. Bogen er også et velargumenteret forsvar for europæisk civilisation, som er den eneste universelle kultur.

Svagheden består i mellemregningerne, hvor det ikke altid er ligetil at følge argumenterne fra meget abstrakte rationelle principper og så til ret konkrete politik-anvisninger. Og hvorfor kommer så mange til andre konklusioner? Er de ikke fornuftige? Er der ikke selvmodsigelser i fornuften selv, som filosoffen Kant mente?

Sørlander langer hårdt ud efter kulturrelativister, også de sidste af slagsen, der vil lade kulturer opføre sig som de vil med omskæringer og enkebrændinger. Det er en sump, som ignorerer filosofisk eftertænksomhed.

Selv om Sørlander tillægger Reformationen og protestantismen en stor rolle i udviklingen af den genforenede menneskehed fra 1500-tallet, ville han nok korse sig over Martin Luthers helt anderledes opfattelse af fornuften som en hore, der er upålidelig og kan gå i enhver tænkers og magts tjeneste.

Sørlanders ihærdige insisteren på sandhed, universalitet og fornuft er en skøn kontrast til de mange, der tror, de er så fornuftige og oplyste, men i virkeligheden har overgivet sig til relativisme og partikularisme.

Anmeldelse: Kai Sørlander: Den politiske forpligtelse

10-05-2011: ”Den politiske forpligtelse” er et indspark langt over normalt debatniveau. Kai Sørlander forsøger at overbevise med fornuft og rationalitet og ikke ud fra en ophøjet moralsk position. Læs artikel

Anmeldelse: Kai Sørlander: Forsvar for rationaliteten

11-03-2008: Filosofi, politik, religion: Den vestlige verdens adskillelse af politik og religion er under angreb. Ny bog insisterer på at give rationelle svar på den religiøse udfordring, som islam har stillet Vestens demokratier over for. Læs artikel

Anmeldelse af Adam Smith - Teorien om de moralske følelser

18-10-2014: Adam Smiths første og temmelig oversete hovedværk foreligger nu på dansk. Læs artikel

Anmeldelse af Carl Schmitt - Land og hav. En verdenshistorisk betragtning

20-03-2014: ”Land og Hav” er blevet kaldt Carl Schmitts »måske mest betydningsfulde og bestemt smukkeste bog«, og den er da også en lille perle. Læs artikel

Anmeldelse: Hannah Arendt: Om revolution

27-01-2012: Den franske og amerikanske revolution i slutningen af 1700-tallet blev i samtiden opfattet som to varianter af det samme. Læs artikel
Læs også
Loading...
Mest læste
Loading...