Anmeldelse:
Anmeldelse: 3 out of 6
Find mere om:
Felice Vinci: Homers nordiske rødder | bog.guide.dk

Felice Vinci: Homers nordiske rødder

Italiensk forsker flytter ”Iliaden” og ”Odysseen” fra Det græske Øhav til Skandinavien.

Sagnhistorie

Felice Vinci:

Homers nordiske rødder

Oversat af Finn Gemynthe

426 sider, 349 kr.

Forlaget Bindslev.

Den tapre Odysseus, konge af Itaka, var tidligere velkendt af gymnasieelever, der alle læste (dele af) Homers store sagndigte ”Iliaden” og ”Odysseen”.

Det var dengang, den klassiske dannelse betød noget på vore breddegrader.

Nu da viden om græsk oldtid desværre er på retur, skal Homers sagn omplaceres, mener en italiensk atomforsker, Felice Vinci (muligvis i slægt med Leonardo da Vinci) og ikke mindre hans danske oversætter, Finn Gemynthe. Han takkes i bogens efterord for ”dyrebare bidrag” til fordanskningen af bogen, der for længst er udkommet i andre lande, dog minus Grækenland.

For i et land med uhyre økonomiske problemer vil man næppe ofre en drachme omregnet til euro på en bog, der over 428 tættrykte sider flytter hele Homers handling bort fra det græske øhav til Skandinavien: Troja er identisk med flækken Toija ved Åbo i Finland, de enøjede kykloper hørte hjemme i Norge, den forførende Kalypso var en dejlig pige fra Færøerne, og Lyø syd for Faaborg var kong Odysseus' rige.

Kære læser, Vinci mener det alvorligt. Både han og oversætteren er klart i besiddelse af en imponerende viden om Grækenlands oldtidshistorie, og Homers digte kan de udenad.

Vinci argumenterer særdeles grundigt ud fra den tese, at de ”grækere”, der til 1600 f.Kr. boede i de skandinaviske lande, grundet klimaændringer bosatte sig i Grækenland, hvortil de medbragte en kulturskat som Homers digte.

Vinci mener, at placeringen af byer og øer hos Homer slet ikke passer på det græske øhav - og ignorerer, at Homer ikke var geograf, men digter.

Bevisførelsen

I sin ”bevisførelse” bygger Vinci på stednavneforskning og anvender til overflod ord og vendinger som ”minder os om”, ”vi fristes til at formode” etc. Disse kneb bruges til at sætte Amager lig med Hai Mykénai, Aiolia med Yelf, den nuværende turistø Kos med Kose i Estland foruden mange andre mindelser.

Temmelig meget kommer således til at ”passe perfekt”. Som det er sagt om sproghistorien: Her betyder vokaler intet og konsonanter så godt som intet.

Resultatet af den slags, yderligere præget af at forfatteren ikke kender eksistensen af tvivlens nådegave, er temmelig trættende læsning - trods hans utvivlsomt gode vilje til at gøre en forskningsindsats.

Vinci slutter med en opfordring til arkæologerne om at ”lade spaderne tale”.

Hvad de skal lede efter, er ikke klart.

Træhesten i Toija?

Anmeldelse: Ole Høiris og Birte Poulsen: Antikkens verden

28-12-2011: De artikler, som udgør bindet om Antikken, er skrevet af yderst kompetente humanister. De er værd at læse, så spændende og oplysende som de er. Læs artikel

Anmeldelse af Lars-Martin Sørensen - Dansk film under nazismen

31-05-2014: Filmhistorie: En imponerende, detaljeret skildring af danske filmfolks forhold til den tyske besættelsesmagt. Nogle få var både nazister og stikkere, men de fleste flyttede sig undervejs fra et velvilligt forhold til tyskerne til støtte til modstandsbevægelsen. Læs artikel

Anmeldelse af Lars Hovbakke Sørensen - En europæisk danmarkshistorie. Fra Oldtiden til i dag

17-03-2014: Historie: Danmarks historie er skabt af påvirkninger fra europæisk kultur. Det demonstrerer Lars Hovbakke Sørensen overbevisende i en ny indholdsrig danmarkshistorie. Læs artikel

Anmeldelse af Rasmus Dahlberg og Mai-Britt Schultz - Det vidste du ikke om Danmark

01-12-2013: Her er et fremragende alternativ til ”Hvem-Hvad-Hvor”. Læs artikel

Anmeldelse af Ulla Kjær - Kunst og historie

25-05-2013: I kirke: Ulla Kjærs pragtværk om Roskilde Domkirke skildrer ikke blot domkirken som bygningsværk, men inddrager også vigtige begivenheder i dansk historie, som knytter sig til stedet. Læs artikel
Læs også
Loading...
Mest læste
Loading...