Anmeldelse:
Anmeldelse: 4 out of 6
Find mere om:
Anmeldelse: Shaun Gallagher og Dan Zahavi:.. | bog.guide.dk

Anmeldelse: Shaun Gallagher og Dan Zahavi: Bevidsthedens fænomenologi

Ny bog er fagfilosofi på et meget specialiseret niveau, men kan overlappe selvreflekterende spørgsmål.

Shaun Gallagher og Dan Zahavi:

Bevidsthedens fænomenologi

352 sider, 349 kr.

Gyldendal

Er udkommet

Fænomenologi inden for filosofi beskæftiger sig med bevidstheden og de fænomener, der er forbundet med det at være bevidst. Modsat en mere empirisk og analytisk orienteret tradition står fænomenologien for en kontinental tradition og bygger på tyske filosoffer som Husserl og Heidegger og franskmændene Sartre og Merleau-Ponty.

Det er denne tradition, som filosofiprofessorerne Dan Zahavi fra Københavns Universitet og Shaun Gallagher fra USA har skrevet en grundig introduktion til. Den udkom oprindeligt på engelsk i 2008 og er nu oversat til dansk.

Forfatterne gennemgår ud fra en såkaldt fænomenologisk metode den menneskelige bevidsthed, der distancerer sig fra traditionelle filosofiske debatter om sjæl-legeme-problemet, men også fra empiriske, psykologiske retninger.

Ifølge fænomenologien er al bevidsthed rettet mod noget eller intentional, altså er bevidst om noget, og dermed knyttet til perception eller sansning. Bevidsthed er altid om en verden, vi lever i. Bevidsthed er også forbundet med en krop og kan ikke finde sted hos en hjerne i et kar, som nogle filosoffer med rødder tilbage til Descartes har forestillet sig det.

Også forholdet til tid og historicitet og til andre menneskers bevidstheder (det fremmedpsykiske) behandles.

Fænomenologien i Zahavis og Gallaghers præsentation er skeptisk over for en reduktion af bevidsthed til materielle processer i hjernen, men inddrager også nyere neurovidenskab om hjernen og mener, at fænomenologien her kan bidrage.

På højt niveau


Der er tale om fagfilosofi på et højt og meget specialiseret niveau, som giver en præsentation af dette afgrænsede emnefelt inden for filosofien. Det er svært, men den interesserede læser kan godt være med, fordi disse fænomenologiske analyser af og eksempler på bevidsthed overlapper mange menneskers erfaringer eller i hvert fald selvreflekterende spørgsmål.

Anmeldelse: Anne-Lise Løvlie Schibbye: LIVSBEVIDSTHED Om at være til stede i sit liv

11-05-2007: Med afsæt i eksistensfilosofien giver ny bog inspiration til, hvordan vi kan skabe et liv med mening og dybde. Læs artikel

Anmeldelse af Jacques Rancière - Hadet til demokratiet

21-10-2013: Filosofi: Jacques Rancière har skrevet et interessant og originalt værk om eliternes forhold til demokratiet. Desværre gør han stoffet svært tilgængelig for alle, der ikke har en universitetsgrad i filosofi. Læs artikel

Anmeldelse af Thomas Nielsen - Vrede

27-06-2013: Aarhus Universitets idé om en bogserie med videnskabsformidling i pindemadsformat er god. Desværre er bogen om vrede banal og letbenet. Læs artikel

Anmeldelse: Jesper Hoffmeyer: Overfladens dyb

05-04-2012: Ifølge Jesper Hoffmeyer giver verdenslitteraturen en bedre indgang til en forståelse af mennesket end videnskabelige teorier.Spørgsmålet er, om han ikke med sin seneste bog gør påstanden til skamme. Læs artikel

Anmeldelse: Peter Kemp: Filosofiens verden

28-01-2012: Peter Kemp gemmer sig ikke. Filosofi må også være kritik, er hans udgangspunkt. Læs artikel
Læs også
Loading...
Mest læste
Loading...