Anmeldelse:
Anmeldelse: 5 out of 6
Find mere om:
Anmeldelse af Søren Skov - Jysk natur | bog.guide.dk

Brushanernes brunst

Indbydende: Naturjournalisten Søren Skovs skildring af 40 områder i Jylland er fremragende formidling og en hyldest til hovedlandets mangfoldige landskab.

Kulturhistorie
SØREN SKOV
JYSK NATUR

396 sider, 250 kr.

Gyldendal


B97636265Z.1_20140414195135_000+G4MC2CVU.1-0.jpg

Efter læsningen af naturjournalisten Søren Skovs populærvidenskabelige værk om hovedlandets landskabelige herligheder kan man kun opfordre folk til at annullere charterturen til eksotiske destinationer og søge oplevelser i eget land.

Søren Skov er en kyndig cicerone, der veloplagt og vidende skildrer 40 områder i Steen Steensen Blichers, Jeppe Aakjærs og Johannes V. Jensens Jylland. Han ærgrer sig tydeligt og forståeligt nok over det næsten konstante fokus på savanner og regnskove under fremmede himmelstrøg, som medierne dyrker, mens der ofte hersker en rungende tavshed om vores egen natur.

B97636265Z.1_20140414195135_000+G4MC2GGU.1-0.jpg

Den foreliggende bog, rigt illustreret primært med forfatterens egne fotoer fra et omhyggeligt feltarbejde, må betegnes som en uomgængelig invitation til at besøge det mangfoldige og kontrastfulde skatkammer, der findes fra Grenen i nord til Als i syd, fra Anholt i øst til vestkystens og Vadehavets flora og fauna i vest. Bogen er samtidig en gave til turistbureauer og turistforeninger i arbejdet på at markedsføre Danmark og i det aktuelle tilfælde Jylland.

Søren Skov fungerer som en skarp defensor for naturen i en urbaniseret tid med en erklæret filosofi om, at naturformidling, som han behersker, udgør naturens bedste forsvar: At mennesker beskytter det, vi kender og holder af. Derfor er hans gennemgang, der begynder med et historisk rids, vigtig for forståelsen, og mange af de spændende naturfænomener, han beskriver, er ukendte eller i hvert fald lidet kendte for en bredere offentlighed. Lokaliteter kan ligne rene guldaldermalerier, især på østkysten med bøgetræer, der spejler sig i fjorde, mens heden og de enorme vidder på vestkysten indbyder til en anden kunstnerisk udlægning som f.eks. Emil Noldes maleriske observationer mellem himmel og hav.

Store naturgenopretninger

Søren Skov formår at servere et væld af informationer til inspiration og konstaterer, at to tredjedele af det danske landareal er dyrket. Der er ingen andre lande i Europa, hvor landbruget forholdsmæssigt har lagt beslag på lige så stor en andel af arealet. Det kniber derfor gevaldigt med levesteder til vilde dyr og planter, men der er hjælp på vej. Folketinget har vedtaget at etablere en ny, national naturfond med indskud fra staten, Villum Fonden og Aage V. Jensen Naturfond.

B97636265Z.1_20140414195135_000+G4MC2GED.1-0.jpg

Selv om naturen altså har for lidt plads, er der dog rigeligt med oplevelser at hente i de eksisterende områder, hvad den aktuelle bog dokumenterer. Bag vestkystens klitter tager Søren Skov os med til brushanernes faste danseplads på de flade enge, hvor de gør kur til brushønsene. Det er næsten som på et diskotek, fastslås det, men en brushane i yngletiden er endnu mere opsat på parringer end unge mænd, for hos brushanen udgør testiklerne 5 pct. af kropsvægten, og dermed vejer dens testikler mere end dens hjerne!

B97636265Z.1_20140414195135_000+G4MC2HHH.1-0.jpg

Læseren kommer på opdagelse i de jyske egekrat og ser majblomsten, mens den lille vævre isfugl gør sin entré. Ved Draved Skov syd for Løgumkloster får man et glimt af urskoven, ser spætter og skovmår. Kongens Mose huser sjældne ynglefugle, og Søren Skov fortæller indgående om Filsø vest for Varde – Danmarks nye store fuglesø – som resultat af genskabning af det tidligere vådområde. Samme tilbageføring til deres oprindelige skikkelse er overgået Skjern Enge, Vilsted Sø og Vest Stadil.

B97636265Z.1_20140414195135_000+G4MC2HFE.1-0.jpg

Dertil får vi en spændende gennemgang af Limfjorden, Danmarks største fjordlandskab, Hirsholmene med de skrigende og skidende måger i et skærgårdsparadis øst for Frederikshavn, Vendsyssels orkideskov og Vejlerne, et eldorado for ornitologer, der anser det for et af Nordens bedste fugleområder.

Det er bare om at komme afsted.

Anmeldelse: Han byder ulven velkommen

13-09-2014: Rune Engelbreth Larsens nye bog er en engageret beskrivelse af den danske naturs brogede historie. Med poetiske nedslag på udvalgte herligheder. Læs artikel

Anmeldelse: Charles Darwin: Arternes oprindelse

05-12-2009: Så fik vi kulminationen på Darwin-året: En fremragende nyoversættelse af hovedværket, ”Arternes oprindelse”. Den betegnes verdens væsentligste videnskabelige indsigt. Læs artikel

Anmeldelse: Henning Andersen: Etna - ildens bjerg

01-03-2007: Vulkaneksperten Henning Andersen har taget Etna under kærlig behandling. Læs artikel

Anmeldelse af Jens Blendstrup og Lars Gundersen - Venedig – eller kunsten at fare vild

08-11-2014: Afkroge: Jens Blendstrup er i grotesk topform, når han fabulerer om Venedig akkompagneret af Lars Gundersens fotos. Læs artikel

Anmeldelse af Henning Knudsen - Fortællingen om Flora Danica

04-11-2014: Botanisk: Vel var vi fattige, men derfor behøvede vi ikke være dumme. Ny udgave af det megalomant ambitiøse pragtværk Flora Danica byder på en videnskabelig-æstetisk lystvandring blandt malurt, gråbynke, ulvelav ... Læs artikel
Læs også
Loading...
Mest læste
Loading...