Anmeldelse:
Anmeldelse: 5 out of 6
Find mere om:
Peter A. Levine: Den Tavse Stemme | bog.guide.dk

Peter A. Levine: Den Tavse Stemme

Det opmuntrende budskab i en ny bog: Et traume er hverken en sygdom eller en forstyrrelse, men en skade, der kan helbredes.


Kropspsykoterapi
Peter A. Levine: Den Tavse Stemme - Hvordan kroppens sprog kan opløse traumer og skabe velvære
Oversat af Dorthe Herholdt Silver
Hft., ill., 384 sider, 398 kr.
Hans Reitzels Forlag

Peter A. Levine har i årevis forsket i stress og traumer. Han har ph.d.-grader i medicinsk biofysik og psykologi og er kendt for at have udviklet en kropsbevidsthedstilgang til traumebehandling i forbindelse med sit terapeutiske arbejde.

Hans seneste bog, ”Den tavse stemme”, sammenfatter de vigtigste resultater i en kombination af personlige erfaringer, repræsentative cases og en sammentænkning af forskellige forskningsdiscipliner: biologi, evolutionsteori, dyrs instinkter, fysiologi, neurovidenskab, hjerneforskning og kropsorienteret psykoterapi.

Ifølge Levine opstår et traume, når vi er meget skræmte og enten holdes fysisk fast eller oplever, at vi ikke kan slippe væk. Vi lammes eller kollapser i overvældende hjælpeløshed. Adfærdsforskere betegner denne tilstand »tonisk immobilitet«, og den udgør det biologiske grundlag for traumedannelse.

Samspillet mellem stærk frygt og immobilitet spiller en afgørende rolle for traumets opståen og opretholdelse. Nøglen til at afhjælpe og dekonstruere traumer ligger i evnen til at frakoble og skille frygten fra immobiliteten. For selv om traumer er en del af livet, behøver de ikke at være en livstidsdom, hvis den lidende får den rigtige hjælp.

Det dyriske menneske

Forfatterens tilgang til traumebehandling hviler på præmissen, at mennesker først og fremmest er instinktive af natur og i vores væsens kerne er dyr. Usædvanlige dyr med usædvanlige egenskaber, javist, men ikke desto mindre dyr.

Skal vi forstå vores kropspsyke, må vejen gå over en forståelse af dyrs kropspsyke og evolutionen. Forskning og erfaring viser, at kroppen fører an, sindet følger efter. Hermed kommer den fri vilje under angreb, for - med Einsteins ord - det kan godt være, at et menneske kan gøre, hvad han ønsker, men han kan ikke bestemme, hvad han ønsker. At vores dyriske ophav hverken burde forfærde eller frastøde, kan følgende citat sandsynliggøre:

»En naturfotograf så forfærdet til, mens en vild elefant igen og igen sparkede til liget af sin dødfødte unge. Mens han gennem tre timer observerede og fotograferede denne grufulde scene, skete der noget virkelig uventet. Ungen rørte på sig. Moderen havde genoplivet ungen og bragt ham tilbage til livet ved at stimulere hans hjerte. Det var instinkt - og instinkt alene - der muliggjorde denne mirakuløse begivenhed: Det rationelle sind ville have været helt afmægtigt.«

Den eneste store skønhedsplet er de mange gentagelser, der til gengæld opvejes af, at flere af kapitlerne er spændende som en krimi.

Anmeldelse af Finn Korsaa - Det er ikke alle haner der galer – om maskulinitetens vilkår i det moderne matriarkalske samfun

22-10-2013: Der er en grund til, at unge mænd på deres polterabend ironiserer over et liv i lænker. Psykolog Finn Korsaa diagnosticerer den danske mand. Læs artikel

Anmeldelse af Thomas Nielsen - Vrede

27-06-2013: Aarhus Universitets idé om en bogserie med videnskabsformidling i pindemadsformat er god. Desværre er bogen om vrede banal og letbenet. Læs artikel

Anmeldelse: Maggie Mamen: Forkælede børn

27-11-2007: Kan børn forkæles for meget? Svaret er ja, hvis forkælelsen består i at gøre alt for dem og overøse dem med materielle goder. Læs artikel

Anmeldelse: Ann-Elisabeth Knudsen: Seje drenge og superseje piger

17-04-2007: Ny bog byder på særdeles kvalificerede svar med afsæt i den seneste hjerneforskning. Læs artikel

Anmeldelse: Daniel Goleman: Social intelligens

23-03-2007: Vi er langt mere forbundet med andre mennesker, end vi ved af. I hvert fald i følge hjerne- og adfærdsforskeren Daniel Goleman. Læs artikel
Læs også
Loading...
Mest læste
Loading...