Anmeldelse:
Anmeldelse: 2 out of 6
Find mere om:
Malene Fenger-Grøndahl: Romaer | bog.guide.dk

Malene Fenger-Grøndahl: Romaer

Romaerne er Europas største etniske mindretal. Ny bog fortæller deres historie i offerperspektiv.

Lærebog

Malene Fenger-Grøndahl:

Romaer

Europas største etniske mindretal

80 sider, ill., 299 kr.

Turbine Forlaget

”Romaer” er først og fremmest skrevet til elever i 7.-10. klasse. Genren er altså lærebog og målet at give viden, stof til debat og inspiration til at dykke ned i romaernes fortid, nutid og fremtid. Et sympatisk projekt, der imidlertid skæmmes af, at indfaldsvinklen først og fremmest er romaerne som ofre.

Bogen beretter med konkrete eksempler om romaernes historie, kultur og levevilkår under overskrifter som:

»Et europæisk folk med indisk oprindelse.«

»Slaveri, klapjagter og koncentrationslejre.«

»Skyd sigøjnerne!«

»Sigøjnere og romaer - fiktion og fakta.«

»Fremtidens europæere?!«

»Romaernes rettigheder skal sikres.«

Undervejs er indsat faktabokse (f.eks: »Hvad har romaerne til fælles, hvilket sprog taler de, og hvornår kom de til Europa?«) og ordforklaringer (af f.eks. asyl, marginalisering, kommunisme, racisme).

Et enkelt eksempel af mange må række til at demonstrere, hvordan offersynsvinklen gennemsyrer bogen: »Romaer bliver tit marginaliseret på den måde, at de hverken går i skole, arbejder på almindelige arbejdspladser, går i biografen, deltager i valg eller lign.«

Synd for minoriteterne


Javel, men hvis vi f.eks. tager romaerne i Helsingør, så var problemet mig bekendt, at børnene ikke kom i skole. Så det var ikke danskerne, der marginaliserede, det sørgede romaerne selv for.

Teksten er hele vejen igennem båret oppe af den velkendte multikulturelle tankegang, der går ud på, at det er så synd for etniske minoriteter, der klarer sig dårligt på grund af racisme, diskrimination, forfølgelse - og nå ja, selvfølgelig hate speech.

Forfatteren Malene Fenger-Grøndahl må have lige den mening, hun har lyst til, men jeg finder det problematisk, at 14-16-årige skoleelever skal præsenteres for en bog, der forholder sig så ukritisk til sit stof: »Romaerne bliver altså ofte mistænkt for at være særligt kriminelle, langfingrede og uærlige. Er det så sandt? Det korte svar er nej (?) Omvendt er det ikke usandsynligt, at der blandt romaerne, der har oplevet forfølgelse og diskrimination, er personer, som ikke føler sig lige så loyale over for samfundets love og regler, som andre borgere gør. Ofte oplever romaerne, at de ikke får samme muligheder som andre borgere, og kan også opleve, at de bliver diskrimineret i strid med menneskerettighederne og de enkelte landes love.«

Sådan får man formuleret sig ud af, at selv om folk begår kriminalitet, er det i hvert fald ikke deres egen skyld. De er jo ofre.

Spørgsmålet er, om ”Romaer” fortjener betegnelsen lærebog? Et partsindlæg med en række faktuelle oplysninger ville nok være en mere korrekt beskrivelse.

Anmeldelse af Adam Smith - Teorien om de moralske følelser

18-10-2014: Adam Smiths første og temmelig oversete hovedværk foreligger nu på dansk. Læs artikel

Anmeldelse af Euny Hong - The Birth of Korean Cool

13-09-2014: Mens Kina har brugt sine digitale kræfter på overvågning og kontrol, har Sydkorea skabt et økonomisk mirakel med popmusik og kultur. Fascinerende ny bog om landet, der dansede sig fra tredjeverdens-fattigdom til blød magt og rigdom. Læs artikel

Anmeldelse af Platon - Bind V. Samlede værker i ny oversættelse

19-02-2014: Filosofi: Bind 5 af Platons samlede værker egner sig fortrinligt til en debat om samfund og politik, også selv om han tog fejl. Læs artikel

Anmeldelse af Kenneth Reinicke - Mænd. Køn under forvandling

23-01-2014: Kønsforskning om mænd har stået i skyggen af kvindeforskningen. En ny bog afdækker, hvad vi ved om manden, men er unødigt afvisende over for de biologiske faktorer. Læs artikel

Anmeldelse af Kathrine Vitus - Pædagoger og perkere - etniske minoriteters børn i det sociale system

04-08-2013: En sociolog retter en hård kritik af socialpædagogernes tendens til at fastholde unge indvandrere i problemfyldte kategorier i stedet for at få dem et nyt sted hen. Læs artikel
Læs også
Loading...
Mest læste
Loading...