Anmeldelse:
Anmeldelse: 3 out of 6
Find mere om:
Anmeldelse af Kathrine Vitus - Pædagoger og.. | bog.guide.dk

Anmeldelse af Kathrine Vitus - Pædagoger og perkere - etniske minoriteters børn i det sociale system

En sociolog retter en hård kritik af socialpædagogernes tendens til at fastholde unge indvandrere i problemfyldte kategorier i stedet for at få dem et nyt sted hen.

SOCIOLOGI
KATHRINE VITUS
PÆDAGOGER OG PERKERE – ETNISKE MINORITETSBØRN
I DET SOCIALE SYSTEM
180 sider, 200 kr.
Aarhus Universitetsforlag
Er udkommet
 

B97271509Z.1_20130803172124_000+G6R5VLO8.2-0.jpgUnder sit feltarbejde i og omkring fritidstilbuddet “Baglandet” er sociolog Kathrine Vitus til stede under en samtale med Najib, der netop er blevet bortvist fra sin skole. Najib er mere end mandsopdækket af socialrådgivere, forældre, sagsbehandlere, en tolk og så en forsker. Der skal tales om Najibs problemer. Najib mener, at det handler om en specifik lærer, der er ude efter ham. “Systemet” mener, at problemet er Najib, og den anerkendte måde at få ændret Najibs situation på er, at han indrømmer dette, forstår problemets omfang og hans egen skadelige karakter.

Sagsbehandleren: »Men du vil godt gå i skolen, det er ikke bare for at lade tiden gå?«

Najib svarer vredt tilbage: »Hvad skulle jeg det for, hvorfor skulle jeg bare lade tiden gå? Hvad er det for et spørgsmål? Hvorfor skulle jeg bare lade tiden gå?«

Sagsbehandleren: »Du kan bare sige nej så.«

Her bryder også socialrådgiveren ind: »Eller er det, fordi du ikke har andre muligheder, at du går på skolen?«

Indespærring

Eksemplet viser på mange måder essensen af de anklager, som Kathrine Vitus retter imod ikke bare “baglandet” som konkret institution, men hele det system af socialpædagoger, der forsøger at hjælpe folk som Najib, men i realiteten indespærrer dem i deres egne problemkategorier og selvopfyldende profetier. Ingen tror på den 16-årige Najib. For selvfølgelig vil problematiske unge som ham ikke gå i skole. Stillet over for denne kategorisering kan Najib intet stille op. Nægter han, vil han alligevel ikke blive troet. Siger han, hvad de forventer, vil han ikke have undsluppet sin kategori, men i stedet have lagt sig fladt på maven i den. Naturligvis bliver han vred. Men vrede er ikke en accepteret måde at udtrykke sig på (du kan bare sige nej så).

Med sit studie skriver Katrine Vitus sig ind i en lang tradition for samfundsvidenskabelig kritik af “klientgørelse” og systemets magt og vilje til at opfinde og reproducere problemer, som det selv er sat i verden for at skulle løse. Pædagogerne, som forskeren interviewer, flyder over med negative og dramatiske historier om de problematiske unge, der ofte er fulde af fejl og meget sjældent rummer konkrete bud på andet end inddæmning, normalisering, sortering og opbevaring.

Det ville være synd at sige, at Kathrine Vitus har skrevet en fængende bog om sit emne. Dertil er der for mange snørklede akademiske sidespor. Der er således – med undtagelse af det indledende eksempel – ikke meget levende reportage over bogen, som ellers sagtens kunne være skrevet sådan. Feltarbejdet er over 10 år gammelt, så mon ikke forfatteren har haft tid til både en akademisk afhandling og en mere levende feltrapport og debatbog? Derudover er der en irriterende tendens til at dekonstruere alle socialpædagogernes erfaringer med de unge indvandrere som fordomsfulde “narrativer” og “diskurser”. Men blot fordi pædagogernes erfaringer ikke artikuleres i den korrekt forbeholdne og sensitive samfundsvidenskabelige jargon, kunne der jo alligevel godt være noget sandhed i deres observationer?

Men Kathrine Vitus har gode konstruktive pointer og råd, og de fleste i denne sektor kunne uden tvivl få et rimeligt udbytte af at læse Vitus’ bog. Hvis de ellers kan bære over med stilen.

Anmeldelse af Louise Brix Jacobsen m. fl. - Fiktionalitet

10-02-2014: Vellykket lærebog gør læseren klogere på den blanding af fortælling og fakta, som har gennemsyret kulturlivet i de senere år. Læs artikel

Anmeldelse af Kenneth Reinicke - Mænd. Køn under forvandling

23-01-2014: Kønsforskning om mænd har stået i skyggen af kvindeforskningen. En ny bog afdækker, hvad vi ved om manden, men er unødigt afvisende over for de biologiske faktorer. Læs artikel

Anmeldelse af Thomas Nielsen - Vrede

27-06-2013: Aarhus Universitets idé om en bogserie med videnskabsformidling i pindemadsformat er god. Desværre er bogen om vrede banal og letbenet. Læs artikel

Anmeldelse: Malene Fenger-Grøndahl: Romaer

18-04-2012: Romaerne er Europas største etniske mindretal. Ny bog fortæller deres historie i offerperspektiv. Læs artikel

Anmeldelse: Jesper Hoffmeyer: Overfladens dyb

05-04-2012: Ifølge Jesper Hoffmeyer giver verdenslitteraturen en bedre indgang til en forståelse af mennesket end videnskabelige teorier.Spørgsmålet er, om han ikke med sin seneste bog gør påstanden til skamme. Læs artikel
Læs også
Loading...
Mest læste
Loading...