Anmeldelse:
Anmeldelse: 5 out of 6
Find mere om:
Friedrich Nietzsche: Friedrich Nietzsche og.. | bog.guide.dk

Friedrich Nietzsche: Friedrich Nietzsche og Antikken

Tre af Friedrich Nietzsches ungdomstekster er for første gang oversat til dansk. Man mærker tydeligt filosoffens kraftige temperament.

Filosofi

Friedrich Nietzsche: Friedrich Nietzsche og Antikken - Tre ungdomstekster

179 sider, 229 kr.

Informations Forlag

Friedrich Nietzsche var kun 24 år, da han blev professor i klassisk filologi i Basel. Han var optaget af Antikkens kultur og tænkning og skrev ivrigt om filosofiens og kulturens fødsel i det gamle Grækenland.

Tre af disse ungdomstekster er nu for første gang oversat til dansk af ph.d.-studerende Lars Christiansen, der også har forsynet bogen med et instruktivt efterskrift. Bogen er således et godt supplement til ”Tragediens fødsel ud af musikkens ånd” med betoningen af det dionysiske, som udkom på dansk i 1996.

Mens man normalt læser filosofferne før Sokrates, de såkaldte før-sokratikere, som trin på vejen mod Platon og den rigtige filosofi, sværmer Nietzsche for de tidligere naturfilosoffer. De er endnu ikke forblændede af fornuften og turde tænke mytisk og konkret, men det går galt med Parmenides, der begynder at skelne mellem den sande væren og de flygtige og sanselige fremtrædelser (ikke-væren) og dermed bereder vejen for hovedskurken, Platon, og al senere idealisme inklusive kristendommen.

Lovprisning af kampen


Nietzsche tiltrædelsesforelæsning om Homer er også med, og den er mere lærd og handler om det klassiske spørgsmål om, hvem forfatteren til Iliaden og Odysseen egentlig var. Et kortere fragment om kappestriden hos Homer er mere friskt og rigtig nietzscheansk med lovprisning af kampen, konkurrencen og den velgørende misundelse.

Den græske stat hyldes, fordi den ikke bilder sig noget ind, men gør slaveri til en del af kulturens væsen. Tilværelsens sande værdi er som gribben, der hakker i kulturens Prometheus, skriver Nietzsche.

Kulturpessimismen


Nietzsches store inspirator i de unge år, Arthur Schopenhauer, behandles også som den eneste filosof af format i et nederdrægtigt Tyskland med forkommen dannelse. ”Sandheden som patos” hedder en mindre tekst, der gør grin med troen på denne stræben efter sandhed. Det er en guds sværmeriske blændværk! »Kunsten er mægtigere end erkendelsen, for den vil livet, mens filosofiens endegyldige mål er - tilintetgørelsen.«

Man mærker tydeligt Nietzsches kraftige temperament i disse tidlige tekster, voldsomheden og kulturpessimismen, som senere skulle komme til fuld udblæsning i det senere forfatterskab.

Godt at få denne fine oversættelse på dansk. Den er med til at give et mere nuanceret billede af Nietzsche. Selvom det kræver lidt af læseren - og et vis forhåndskendskab til forfatterskabet.

Anmeldelse af Friedrich Nietzsche - Schopenhauer som opdrager

17-04-2014: Nietzsches hyldestskrift til sin læremester Schopenhauer er også relevant læsning i dagens Danmark. Læs artikel

Anmeldelse af Jens Anker Jørgensen, Bjarne Sandstrøm, Knud Wentzel - Himmelstiger i dansk litteratur før Guds død

31-03-2013: Kompetente fortolkninger af hovedværker i dansk litteratur, der alle peger på muligheden for erkendelsen af en højere virkelighed. Læs artikel

Anmeldelse: Rasmus Navntoft: Thomas Mann – på sporet af en ny humanisme

13-06-2012: I en lille bog Rasmus Navntoft bruger Thomas Manns  romaner som afsæt til en skarp, velskreven og aktuel kulturanalyse. Læs artikel

Anmeldelse: Jørgen Mejer og Chr. Gorm Tortzen (red.): Platon III

22-11-2011: Det er mindre kendte dialoger, som fylder det tredje bind af nyoversættelser af Platons samlede værker. Platons værker er med rette forstået som fundamentet for vestlig filosofi og kultur. Læs artikel

Anmeldelse: Eva Maria Jensen: Død og evighed i musikken

04-07-2011: Ph.d.-afhandling om døden og opstandelsen i musikken er blevet en fyldig bog. De akademiske regler fylder lidt for meget. Læs artikel
Læs også
Loading...
Mest læste
Loading...