Anmeldelse:
Anmeldelse: 3 out of 6
Find mere om:
Dorthe Jørgensen: Aglaias dans | bog.guide.dk

Dorthe Jørgensen: Aglaias dans

Ny udgivelse fra Dorthe Jørgensen, som gør sin helt egen figur i den danske universitetsverden.

Dorthe Jørgensen:

AGLAIAS DANS

På vej mod

en æstetisk tænkning

350 sider, 298 kr.

Aarhus Universitetsforlag

Er udkommet

Ærindet er i mine øjne sympatisk: At gøre folk opmærksom på, at vi i den moderne kultur forsømmer de langsomme og dybere refleksioner.

Udviklingen kan spores såvel i universitetsverdenen (hvor det ikke burde være nødvendigt at forsvare den slags!) som ude i den frie meningsdannende offentlighed. Men der skal stræbes efter visdom, ikke blot mere viden, siger den gammelkloge Dorthe Jørgensen.

Kongstanke


Det nye labre buzzword, oplevelsesøkonomi, antyder, hvor galt fat udviklingen er: Idealet er ikke stadig flere oplevelser, derimod at oplevelserne via tænkningen bliver transformeret til erfaringer. Desuden er en af hendes kongstanker, at der ikke er nok respekt for menneskelig indsigt, som ikke kan fanges med almindelig sund fornuft.

Metafysikken har været underdrejet, nu skal den rehabiliteres. Og nej, det betyder ikke, at Dorthe Jørgensens essays og artikler handler om de aktuelle troskampe. Hun differentierer ikke synderligt og taler helst alment om behovet for religionens mytologiske sprog.

Særegen figur


Dorthe Jørgensen er en særegen figur i den danske universitetsverden. Hendes projekt har været at lave et filosofisk fremstød for skønheden og det metafysiske. Det har hun skrevet indtil flere bøger om.

Teologerne er blevet vilde med hende - man kan så i parentes overveje, hvor meget videnskab der er i teologi, men den må vi nok tage en anden gang.

Jeg kan som sagt sympatisere med Dorthe Jørgensens trang til at tale imod tidens vanrøgt af den intellektuelle og være enig i konstateringen af et omsiggribende tab af åndelig horisont. Man behøver ikke være enig med Jørgensen for at blive stimuleret af de polemiske tekster.

Massivt genbrug


Jeg er sjældent enig med Jørgensen, når hun disker op med sine svar på fortrædelighederne. Det gør imidlertid mindre.

Mere gør det i stedet, at jeg desværre vil mene, at denne artikelsamling paradoksalt nok viser, at Dorthe Jørgensen agerer som sine modstandere. For hvad er rationalet bag dette rodsammen af artikler?

Bogen rummer enerverende mange gentagelser og består overvejende af en masse bestillingsarbejder. Resultatet er en massiv bog med et massivt genbrug af de tanker, som forfatteren allerede har kundgjort i sine tidligere udgivelser. Eneste nyt er en solid artikel om Gadamers værk ”Sandhed og Metode”.

For smart?


Er det ikke for smart, for hurtigt at udgive en bog, som i tidens ånd træder vande og i virkeligheden for sjældent går i dybden?

Der kommer noget monomant og selvretfærdigt over bogen. Det er vel næppe meningen med det hele.

kultur@jp.dk


Dorthe Jørgensen

Dr.phil. i filosofi og idéhistorie og ph.d. i idéhistorie. Lektor ved Institut for Filosofi og Idéhistorie ved Aarhus Universitet.

Født den 19. maj 1959

I juni 2006 forsvarede hun dr.phil.-graden i filosofi og idéhistorie med en disputats bestående af to bøger om filosofisk æstetik, ”Skønhedens metamorfose” (2001) og ”Historien som værk” (2006). Det var første gang i Danmark, at en kvinde fra det filosofiske fagområde forsvarede dr.phil.-graden.

Siden 1983 publiceret 119 titler, heraf 10 bøger (syv egne og tre redigerede).

Anmeldelse af Lars Bo Bojesen - Tilblivelsen af myndighed. 5 Essays om etik og pædagogik

08-11-2014: ... Men fem essays om etik og pædagogik viser, hvordan hovedet måske kan sættes på igen. Læs artikel

Anmeldelse af Louise Brix Jacobsen m. fl. - Fiktionalitet

10-02-2014: Vellykket lærebog gør læseren klogere på den blanding af fortælling og fakta, som har gennemsyret kulturlivet i de senere år. Læs artikel

Anmeldelse: Ib Bondebjerg: Virkelighedsbilleder

11-02-2012: Ib Bondebjerg har begået en aldeles glimrende, men noget rutinepræget bog om dansk dokumentarfilm. Læs artikel

Anmeldelse: Julian Barnes: Som jeg ser det

23-11-2011: I sin bog om modernismens billedkunst er Julian Barnes frankofil, bedrevidende, vis, arrig, morsom og usikker. Læs artikel

Anmeldelse: Triloki Nath Sharma: Danskerne

30-11-2008: Hvis Triloki Nath Sharmas bog om Danmark var skrevet af en dansker var den hurtig blevet afskrevet som usmagelig nationalistisk selvbegejstring. Læs artikel
Læs også
Loading...
Mest læste
Loading...