Anmeldelse:
Anmeldelse: 5 out of 6
Find mere om:
Anmeldelse af Adam Smith - Nationernes velstand | bog.guide.dk

Arbejde er kilden til velstand

Adam Smiths kritik af det naive menneskesyn er lige så frisk og aktuel som i 1776. Læs den nye danske oversættelse sideløbende med Kapitalen.

Filosofi
Adam Smith
Nationernes velstand. En undersøgelse af dens væsen og årsager I-II
441+519 sider, 699 kr.
Informations Forlag
Er udkommet
 

B97199304Z.1_20130609181018_000+GC44NO7A.1-0.jpgDet er ikke ved velvilje og humanitet, at vi får mad på bordet. Det er, fordi vi nyttiggør os for andre. Vi handler ud fra vore interesser, og det er også det bedste. Denne pointe, som måske lyder banal, står at læse i Adam Smiths værk ”Nationernes velstand” fra 1776, som nu – endelig – er kommet i en solid dansk oversættelse.

Dovne-Robert eller tiggeren vælger at basere sit liv på andres godgørenhed, fordi det er muligt. For det er ikke fra bryggerens, slagterens og bagerens velvilje, at vi får vores mad. Vi får et liv og et udkomme ved at finde på noget, som andre vil betale for.

Ofte diskuteres der med karikaturer og stråmænd, og derfor er det så godt at få klassikerne selv udgivet på dansk. Det gælder ikke mindst Adam Smiths værk om årsagerne og principperne til nationernes velstand, som udkom i 1776. Det blev faktisk oversat til dansk allerede i 1700-tallet, men uden nogen virkning, og danskere i 1800-tallet som Grundtvig og D.G. Monrad læste Smith på originalsproget. Siden er den gennem årene blevet misforstået af mange, der ikke har læst en linje af værket.

Skotsk fornuft

Adam Smith var oplysningsmand, men tilhørte den såkaldte skotske oplysning, som var mere jordnær og erfaringsbaseret end den franske. Smith var en skarp iagttager, og bogen bygger på erfaringer, historiske eksempler og forsigtige generaliseringer. Da den økonomiske videnskab slumrede mellem indsigter og illusioner, var der meget at tage fat på.

Adam Smiths anliggende med bogen var at forklare velstanden. Hvorfor bliver nogle lande velstående og andre ikke? Her lægger Smith især vægt på arbejdet og produktiviteten som kilder til rigdom. Og ikke mindst den begyndende arbejdsdeling og effektivisering, som udnytter den menneskelige snilde bedst muligt. For når mennesker bytter og udveksler med hinanden, fremmer vi en proces mod større arbejdsdeling. Og Smith udtrykker sig pædagogisk ved at sammenligne med dyrene: hundenes forskellige kvaliteter bliver aldrig udnyttet, fordi de ikke kan bytte kødben indbyrdes og dermed gøre det, de er bedst til. Bytte udvikler penge og priser, og så er vi straks inde i et økonomisk kredsløb med kapital og rente.

Vores viden er begrænset

Bogen er aktuel, fordi dens præmisser er lige så kontroversielle dengang som nu. Især er spørgsmålet, om mennesker faktisk handler så snæversynet, som Smith antager. Samfundet kan ikke bygge på menneskelighed, siger Smith, altså som en gensidig gavebod. Derimod fungerer det forbavsende effektivt ved at bygge på interesser, så vi producerer og udveksler ud fra vores egne interesser. Det er incitamenter, der bestemmer vore handlinger. Kolonier og slaveri opgives ikke af humanitet, men fordi det ikke længere er økonomisk attraktivt.

Derfor er Adam Smiths økonomi tit blevet anset for kynisk. Smith var selv professor i moralfilosofi og opfattede mennesket som et snæversynet, følelsesfuldt væsen, der handler egennyttigt. Men ifølge ham er det også kun godt. Det værste for Smith var, når mennesket forsøger at handle globalt og fornuftmæssigt, fordi dets viden er begrænset. En markedsøkonomi er i overensstemmelse med menneskets følelsesmæssige og erkendelsesmæssige udrustning, mens fornuften ikke evner at overskue en planøkonomi. Adam Smith var med kollegaen David Hume en af de største skeptikere over for menneskets rationalitet.

Adam Smith gjorde især op med mange af samtidens økonomiske doktriner, bl.a. at rigdom består i mængden af guld og sølv. Smith betoner arbejdet som kilden til velstand, og også frihandelen. Det er så fristende for lande at lukke af for import for at gavne hjemlig industri, men her har Smith blik for konkurrencens nyttige virkning – eller fristelsernes farlighed.

Smith betragtes som liberalismens grundlægger. Det er ikke forkert, men Smiths frie marked er ikke en ideologi med fanfarer, men en konklusion vundet på erfaringer, som i samtiden stod i kontrast til stupide økonomiske doktriner, som i dag er glemt. Og Smith tillægger staten en større rolle, end mange liberalister gør i dag. Han var en forbavsende præcis betragter af samfundet og dets økonomiske forhold, og bogen er også mere skrevet ved at snakke med handelsfolk og fabrikanter i Glasgow end ved at læse andre bøger. Men han tog også fejl, for eksempel i troen på at arbejdet skaber en vares værdi. Og skæbnen ville, at Karl Marx byggede videre på Smith, netop hvor denne tog fejl.

Marx' røgfyldte studerekammer

Når vi nu har fået Smiths hovedværk på dansk, kan det jo læses parallelt med Karl Marx' Kapitalen, der for længst er oversat i store oplag. Smith er præget af skotsk oplysnings sunde fornuft og klare blik, mens Marx' teori kommer fra spekulativ tysk filosofi udtænkt i et røgfyldt studerekammer. Det er helt forskellige måder at se den samme virkelighed på. Og hver fik sine konsekvenser.

Oversætteren Claus Bratt Østergaard burde hædres med en pris for sine fine og grundige klassikeroversættelser til dansk. Han har også forsynet udgaven med et forord, selvom en fagmand her havde været mere på sin plads. Den oprindelige titel kunne også være gengivet på forsiden: ”En undersøgelse af principperne og årsagerne til nationernes velstand”. For at præcisere, at Smiths ærinde ikke var at forklare fattigdom eller underudvikling, men netop undersøge, hvorfor velstanden opstod i 1700-tallet.

Anmeldelse af Adam Smith - Teorien om de moralske følelser

18-10-2014: Adam Smiths første og temmelig oversete hovedværk foreligger nu på dansk. Læs artikel

Anmeldelse: Lyngby, Mentz og Olden-Jørgensen: Magt og pragt

19-08-2010: Tre historikere leverer levende skildringer af årene, da kongerne havde magt. Magten blev understøttet af pragt, et magtsprog, der gjorde kongehuset ekstra imponerende. Læs artikel

Anmeldelse af Platon - Bind V. Samlede værker i ny oversættelse

19-02-2014: Filosofi: Bind 5 af Platons samlede værker egner sig fortrinligt til en debat om samfund og politik, også selv om han tog fejl. Læs artikel

Anmeldelse af Birgit Bertung - Søren Kierkegaard – formidlet til nutiden

12-04-2013: Let og overskuelig indføring i Kierkegaards svære tankeverden. Læs artikel

Anmeldelse: Vibeke Arndal: Dværgens bog

20-03-2012: ”Dværgens bog” er en fortælling om kærlighedens forløsning i kunst og filosofi. Dermed afsluttes et firbinds værk om 1700-tallet. Læs artikel
Læs også
Loading...
Mest læste
Loading...