Anmeldelse:
Anmeldelse: 6 out of 6
Find mere om:
Anmeldelse af Marilynne Robinson - Da jeg.. | bog.guide.dk

Den kloge kone fra Idaho

Essays: ”Gilead”-forfatteren Marilynne Robinson kritiserer klogt den politiske økonomi og moderne teologer og fremhæver medmenneskelige holdninger som generøsitet og hensynsfuldhed.

Marilynne Robinson

Da jeg var barn,

læste jeg bøger

Oversat af Jakob Levinsen

295 sider, 300 kr.

Gyldendal


Hun er litteraturforsker og skønlitterær forfatter med den Pulitzer-vindende ”Gilead” (2004) som sin største succes. Hun er samfundsdebattør og filosof, teolog og kristen humanist, forankret i calvinsk tradition og bibelstærk som få.

Marilynne Robinson, hedder hun, er nu 70 år gammel og har hjemme i den nordvestlige USA-stat Idaho. Hendes tre romaner er alle oversat til dansk. Det samme er to af hendes fire essaysamlinger, ”Åndsfraværelse” (2010) og nu ”Da jeg var barn, læste jeg bøger”. Titel-essayet står midt i bogen som det femte af elleve og skildrer barndommens læseoplevelser, en beundret latinlærer og hendes første roman, ”Hus og hjem”. Men først og fremmest fortroligheden med sindstilstande, der i »moderne kultur betragtes som sygdomme«: Sorg, melankoli, anger og den ensomhed, der skærper »følsomhed og klarsyn« og »gør én i stand til at opleve den form for radikal særegenhed, som er éns største værdighed og privilegium«.

Opgør med egennytten

De øvrige essays handler om de uendeligt mange bånd, der forbinder menneske med menneske. Robinson betoner nøgternt kærlighed, omsorg, altruisme og etik i en vedholdende, fordragelig, men i grunden benhård kritik af ny ateisme og teologisk reduktionisme, der vil rette ind efter moderniteten. Således har hun ikke meget tilovers for mange teologers aggressive, men i virkeligheden sentimentale og opgivende accept af den politiske økonomis og socialdarwinismens tiltro til ”egennytten”.

Op mod den afstumpning, hun finder i al ideologi og bevidstløs accept af markedskræfterne, sætter Marilynne Robinson de jordnære og ædruelige idealer, hun finder hos USA’s såkaldte ”founding fathers”, Thomas Jefferson f.eks. Overhovedet nærer hun en ægte, uanfægtelig hengivenhed for de basale værdier i det amerikanske samfund.

Marilynne Robinson insisterer på hensynsfuldhed, generøsitet, overbærenhed og gavmildhed i alle livets forhold, private som offentlige.

Den flinke Jesus

Idealer er ingenting, hvis ikke de efterleves, og hun harmes i et mageløst dybsindigt og klogt kapitel over nutidige teologers ”nedgørelse” af Det Gamle Testamente, »mens Jesus som følge af patos og harmløshed har fået lov til at undslippe«.

Især gør hun regnskabet op med de også her til lands kendte John Selby Spong, Jack Miles og Regina Schwartz, der alle miskrediterer f.eks. lovene i Mosebøgerne – på trods af deres mådehold og pålæg om hensyn til den fremmede og den fattige, enken og den faderløse.

Sidstnævnte teolog påstår sågar, at det er »monoteismen, der har skabt kvindehad og fremmedhad«. En helt fjerde citeres for det synspunkt, at antisemitismen udspringer af jødedommen, der altså selv er ude om det. Ironisk konkluderer Robinson: »Sådan her skal kristendommen reddes: Det Gamle Testamente skal lægges til side og de dele af Det Nye Testamente, som er smittet af dets vold (...), indtil vi står tilbage med Jesus af Nazareth, som er sådan en flink mand«.

Uden at det siges direkte, udspringer bogens smukke og virkelighedsnære syn på moral og menneskeligt samkvem af den calvinske etik, som Mayflower-immigranterne i 1600-tallet bragte med sig til New England. Den fik betegnelsen ”Plymouth Rock”, og Marilynne Robinson vedkender sig den. På den baggrund udfolder hun en analytisk evne, en samfundstænkning og en teologisk indsigt, der synes så dybt rodfæstet og tilegnet, at den for tiden næppe har sin lige.

Det er umuligt at yde Robinson og denne rigt facetterede bog fuld retfærdighed i en anmeldelse.

Anmeldelse: Helle Merete Brix: Sex, frihed og fatwa

03-08-2012: Danmark har få intellektuelle kvinder, men Helle Merete Brix er en af dem. Nu har hun udgivet en essaysamling. Læs artikel

Anmeldelse: Marilynne Robinson: Åndsfraværelset

25-08-2012: Essays: I fire intelligente og velformulerede essays gør Marilynne Robinson op med de seneste halvandet hundrede års reduktive positivisme og vulgærvidenskabelige sociologi om den menneskelige bevidsthed. Læs artikel

Anmeldelse af Lars Bo Bojesen - Tilblivelsen af myndighed. 5 Essays om etik og pædagogik

08-11-2014: ... Men fem essays om etik og pædagogik viser, hvordan hovedet måske kan sættes på igen. Læs artikel

Anmeldelse af Suzanne Brøgger - Apologi

24-09-2014: Suzanne Brøgger er i hopla som provokatør. Hendes nye, lille pamflet er veloplagt, åndselitær og anfægtende. Læs artikel

Anmeldelse af David Foster Wallace - Dette er vand

23-09-2014: David Foster Wallace var James Joyce, Jackson Pollock, Woody Allan og Frank Zappa i én person. Læs hans gribende reportager. Læs artikel
Læs også
Loading...
Mest læste
Loading...