Anmeldelse:
Anmeldelse: 4 out of 6
Find mere om:
Marilynne Robinson: Åndsfraværelset | bog.guide.dk

Marilynne Robinson: Åndsfraværelset

Essays: I fire intelligente og velformulerede essays gør Marilynne Robinson op med de seneste halvandet hundrede års reduktive positivisme og vulgærvidenskabelige sociologi om den menneskelige bevidsthed.


Marilynne Robinson: Åndsfraværelset
Originaltitel: Absence of Mind
Oversat af Henrik Pers
166 sider, 230 kr.
Gyldendal

30294398.jpg

Det er overraskende, som forfatteren Marilynne Robinson kan skifte ham og dog vedblive at være sig selv.

Hun har skrevet to af den seneste halve snes års mest opsigtsvækkende amerikanske romaner, ”Gilead” (2002) og ”Home” (2004), begge oversat. Uden påviselig styring, men med sin forfatterperson i baggrunden lader hun her begivenhederne forløbe ad deres egne tilgroede stier og personerne folde sig ud på deres egne vilkår. Bøgerne er baseret på en kristen livsholdning, men er uden nogen form for prædiken.

Nu har hun udgivet fire intelligente essays med titlen ”Åndsfraværelse”. Med den ægte prædikants lidenskab og målbevidste polemik angriber hun det seneste halvandet hundrede års videnskabelige, neurologiske, sociologiske, filosofiske og teologiske undsigelse af ”ånden” som the ghost in the machine (”spøgelset i maskinen”), et udtryk fra den engelske filosof Gilbert Ryles bog ”The Concept Of Mind” (”Begrebet bevidsthed” – 1949).

Det mentale spøgelse

Spøgelset siges at være vores mentale aktiviteter, der synes at forløbe både parallelt med og i vekselvirkning med vores legemlige udfoldelser. Robinsons kritik retter sig imod de ”selvudnævnte rationalisters” »vulgærvidenskabelige« og selvmodsigende påstande, der »river troen på sjælen, det vil sige spøgelset i maskinen, ned af piedestalen« og med en »hvilken som helst omkostning for den rigdom og indsigt i den menneskelige natur, som kunne komme af at udnytte de vidnesbyrd, menneskeheden har efterladt (…) Det er nok det mest fremtrædende træk ved den moderne tids intellektuelle historie«.

Med ”vidnesbyrd” tænker hun på kunst, digtning, musik og religion i bredeste forstand. Kort sagt: Den moderne ”vulgærvidenskab” er uden poetisk sans og derfor reduktiv. Den »glemmer skønheden og det mærkelige ved den individuelle sjæl, det vil sige ved verden, som den erkendes i løbet af et menneskeliv«.

Den positivistiske tradition

Det er hele den positivistiske tradition, hun vender sig imod, energisk og ofte med indlysende argumenter, selv om man kan synes, at hun er lidt sent ude.

I dag er der næppe nogen troende positivist som f.eks. den stalinistiske danske filosofiprofessor Jørgen Jørgensen, der skrev en berømt lærebog med titlen ”Psykologi på biologisk Grundlag” (1957). Heller ingen vil vel anfægtes af ”den selvudnævnte rationalist” E.O. Wilsons påstand om, at »hjernen og dens omgivende kirtler er nu undersøgt så grundigt, at der ikke er noget sted tilbage, som med rimelighed kan antages at huset et ikke fysisk sind«. Som om nogen mener, at sjælen bor i lillehjernen!

Neurologer og sociologer eller ej: Ånden, bevidstheden, sjælen, selvet findes trods alt med sine længsler, sine drømme, sin opofrelse, sin kærlighed og sin tro! Og det er akkurat omkostningen ved positivismens ”vulgærvidenskab”, at den ikke levner plads til f.eks. altruisme og selvfornægtelse, fromhed og ærefrygt, som den selv bekræfter i sin indskrænkede afvisning.

Tvivlsomt opgør med Freud

Bogens tredje essay er et opgør med Sigmund Freud, og her synes jeg, at Robinson trods tankevækkende pointer forliser en mulig allieret. Der er ingen grund til at forsvare Freuds syn på religion imod hendes kritik, men der findes en anden, humanistisk side af ham.

For han forsøgte faktisk at bryde fri af den positivistiske spændetrøje og mente, at psykoanalysen kunne være »helbredelse gennem kærlighed«. Desuden revitaliserede han Platons tredeling af sjælen på moderne vilkår. Men Robinson afviser Freuds teori om et ”id”, et ”ego” og et ”overjeg”. Men han er i sin fortolkning tættere end de fleste på de store forfattere fra det 19. århundrede, som hun sætter så højt, og som tematiserede vanskelighederne ved at lære troskab imod sig selv og den verden, som vi lever i.

Anmeldelse af Marilynne Robinson - Da jeg var barn, læste jeg bøger

29-06-2014: Essays: ”Gilead”-forfatteren Marilynne Robinson kritiserer klogt den politiske økonomi og moderne teologer og fremhæver medmenneskelige holdninger som generøsitet og hensynsfuldhed. Læs artikel

Anmeldelse af Der Kieler Frieden 1814, The Peace of Kiel, Kielfreden

03-05-2014: Historie: Flot essaysamling om Danmark og Norge efter Kielerfreden i 1814. Læs artikel

Anmeldelse af Klaus Rifbjerg - Året vender

11-06-2013: Sanselighed og vulgærfreudianisme: Rifbjerg på hjemmebane. Igen igen. Læs artikel

Anmeldelse: Rejsebøger: Vide Verden

27-04-2012: Storbyrejsebøger: Aarhus Universitetsforlag har udgivet seks bøger med inspirerende essays. Læs artikel

Anmeldelse: Runa J. Kähler: Visse fordele ved at være enke - og andre essays

22-10-2011: Runa J. Kähler reflekterer i en række essays over alderdommen og livet som enke. Læs artikel
Læs også
Loading...
Mest læste
Loading...