Anmeldelse:
Anmeldelse: 3 out of 6
Find mere om:
Klaus Rifbjerg og Mette Dreyer: TEKSTER OG.. | bog.guide.dk

Klaus Rifbjerg og Mette Dreyer: TEKSTER OG TEGNINGER

Tekst og tegning: Klaus Rifbjergs polemik ville være mere overbevisende, hvis hans selvtilfredshed var mindre ureflekteret.

Klaus Rifbjerg og Mette Dreyer:

TEKSTER OG TEGNINGER

84 sider, ill., 149 kr.

Politikens Forlag

Er udkommet

Det blev sagt om den franske kritiker Roland Barthes, at hans interesse i andre mennesker alene var en interesse i deres interesse i ham. De 25 sidelange småtekster, eller lange aforismer, af Klaus Rifbjerg, som her er optrykt sammen med tegninger af Mette Dreyer, efterlader tit den samme fornemmelse.

For ganske vist påkalder Rifbjerg sig flere gange Poul Henningsen. Men kulturradikalismens gamle orakel polemiserede grundlæggende med henblik på at kunne sætte nye og bedre løsninger i stedet for dårlige gamle vaner. Rifbjergs verdensbillede er derimod i ét og alt præget af, at det tilkæmpede gode og frisindede liv nu er under angreb fra kapitalismen, højrefløjen, krigsliderligheden, den dårlige smag osv. Værst af alt, tilsyneladende, når væsentlige debatter foregår på helt andre præmisser og mellem helt andre typer kombattanter end ham selv og de modstandere, han kender.

Det vil også sige, at nok kan Rifbjerg i udgangspunktet skrive sanseligt og fingerspidsmærkbart som ingen anden. Alligevel bliver det en underlig bagvendt fremstilling, hvad enten han skriver om Danmarks Radio, pacifisme, poesi, venstrefløjen, musik, sex, tro eller døden, som om alle de gode ting kun eksisterer i kraft af at være truet.

Anderledes kan man dårligt udlægge den skingre tekst om ytringsfrihed, hvor han ligefrem smider ordet »frihedshysteri« på bordet. Det ville formentlig en del internationale forfatterkolleger, hvis udfoldelsesmuligheder ikke i nær samme grad har været søndagsbarnets i velfærdssamfundet, nok studse lidt over.

Men den handler også om noget helt andet. Nemlig sammenstillingen i denne passage: »ingen? ville drømme om at undertrykke eller forbyde, hvad jeg skriver her eller hindre et dagblad i at trykke en række ubehjælpsomme karikaturer«. Det første har han sikkert ret i, det sidste er jo som Muhammed-krisen viste i den grad forkert. Men ønskedrømmen, om at blive taget lige så alvorligt og kunne afstedkomme lige så meget ballade som det dagblad og de tegninger han foragter, er åbenlys.

Smukt samspil

Til gengæld sættes teksterne - om de er originale eller genbrug, fremgår ikke - smukt i relief af Mette Dreyers tegninger. De er nemlig blottet for indebrændthed og glemselsfrygt og fremstiller stemninger og i særdeleshed mennesker helt upolemisk. I stedet fremstår de umiddelbart ærlige og ikke mindst modsætningsfyldte i positiv forstand.

Mens Rifbjerg altså nok engang forfalder til indforstået skyggeboksning, som var han et symfoniorkester, der stillede sig tilfreds med at være en lirekasse, eller set i dansk litterært perspektiv: hvis han som ung var sin tids Herman Bang, ligner han efterhånden mere og mere Jacob Paludan.

Så hvad med at en behjertet forlægger med tilstrækkelig pondus og gennemslagskraft afkræver ham en stak tekster renset for polemik, udelukkende helliget ting og fænomener han opfatter som positive og opbyggelige?

Han må gerne starte med den klassiske musik, som Rifbjerg tydeligvis har stor kærlighed til og indsigt i, men hidtil aldrig skrevet mere end sporadisk om.

Anmeldelse af Klaus Rifbjerg - Blandede bolsjer

02-07-2014: Klaus Rifbjergs nye essaysamling er vitaminrige tekster til eftertanken. Læs artikel

Anmeldelse af Klaus Rifbjerg - Året vender

11-06-2013: Sanselighed og vulgærfreudianisme: Rifbjerg på hjemmebane. Igen igen. Læs artikel

Anmeldelse: Peter Madsen, Gert Sørensen og Krzysztof Stala (red.): Europa, et uafsluttet projekt

15-07-2009: Ny bog om Europa indeholder 21 essays af bl.a. den nuværende pave, Joseph Ratzinger, den tjekkiske forfatter Milan Kundera og den britiske historiker Timothy Garton Ash, men ingen bidrag fra Norden. Læs artikel

Anmeldelse af Lars Bo Bojesen - Tilblivelsen af myndighed. 5 Essays om etik og pædagogik

08-11-2014: ... Men fem essays om etik og pædagogik viser, hvordan hovedet måske kan sættes på igen. Læs artikel

Anmeldelse af Marilynne Robinson - Da jeg var barn, læste jeg bøger

29-06-2014: Essays: ”Gilead”-forfatteren Marilynne Robinson kritiserer klogt den politiske økonomi og moderne teologer og fremhæver medmenneskelige holdninger som generøsitet og hensynsfuldhed. Læs artikel
Læs også
Loading...
Mest læste
Loading...