Anmeldelse:
Anmeldelse: 6 out of 6
Find mere om:
Per Nyholm: Havet, byen, bjergene. Undervejs i.. | bog.guide.dk

Per Nyholm: Havet, byen, bjergene. Undervejs i det 21. århundrede

Morgenavisen JyllandsPostens Per Nyholm har skrevet en bog, der er en svimlende kærlighedserklæring til verdens mangfoldig-hed og det lødige liv. ”Havet, byen, bjergene” er en eksistentielt reflekteret rejse i tid og rum.

Per Nyholm:

Havet, byen, bjergene

Undervejs i det 21. århundrede

320 sider, 300 kr.

Jyllands-Postens Forlag

UDKOMMER I DAG

Jeg har læst udenrigsreporteren Per Nyholm med interesse og stedse større respekt, lige siden jeg for 30 år siden selv blev ansat i dagspressen. Siden blev og er jeg fast læser af hans ugentlige kommentar på ledersiden og morer mig, når han ophidser læserne med sine indædte udfald mod de danske tilstande.

Men nu, efter at have læst den bog, som han udsender i dag, nøjes jeg ikke med at respektere ham og more mig.

Jeg erklærer ham min kærlighed.

I al sømmelighed og på afstand.

At Per Nyholm er benådet af guderne for sin evne til at skrive dansk, ved vi, og denne evne svigter heller ikke her.

Noget dybt personligt

Vi ved også, at han besidder den kunstneriske og historiske dannelse, som er Europas fineste bidrag til verden, og at han er udstyret med den gode journalists sensitive sanseapparat og respekt for kendsgerninger, hvor ubekvemme de end måtte være.

Alt dette kommer også den nye bog til gode.

Men hertil kommer noget, som jeg ikke har mærket i hans tidligere bøger, og som gør denne til noget særligt. Der løber igennem den en understrøm af noget dybt personligt, som er meget bevægende, og som genkendes af dem, for hvem det på godt og ondt er en skæbne at skrive, til døden dem stopper, for at skrive er deres åndedrag.

”Havet, byen, bjergene” er en eksistentielt reflekteret rejse i tid og rum, hvis motor er en personlig søgen efter årsag og virkning, mål og mening.

Beretningen er båret af en vrede over den vestlige civilisations svigten af det bedste i den selv, men løftet af aldrig svigtende kærlighed til den brogede, mangfoldige verden.

Syg i Lima

Værket falder i tre store dele. ”Havet”, der handler om Latinamerika og indledes med den rejse over Atlanterhavet, som Nyholm foretog for ikke så længe siden med fragtskibet ”Cap Pasado”.

Vi fik lejlighed til at følge den i hans ugekommentar i Jyllands-Posten, og interessant er det at iagttage den måde, han genbruger sit stof på, så det ikke bliver en gentagelse, men en udvidelse. Denne rejses mål er Lima i Peru, hvor forfatterens svigerfader, den 96-

årige Thomas Falcon, som bogen er tilegnet, bor.

Nyholm er alvorligt syg, måske syg til døden, og i denne tilstand af elendighed bryder han omsider sammen og frier til sin elskede.

Det endte lykkeligt. Med genvundet helbred og bryllup.

Anden del, ”Byen”, handler om rejser i Europa og Nordafrika. Det er her i en udflugt til barndommens land, at han løfter en flig af sløret for forholdet til sine forældre.

I tredje del ”Bjergene” følger vi ham gennem Kaukasus og Levanten, og det vil især sige landene ved det østlige Middelhav, navnlig Tyrkiet, som han omfatter med en indsigt, der formentlig er en medvirkende årsag til hans hyppige vredesudbrud i anledning af dansk indvandrerpolitik, hvis substantielle begrundelse han ikke gør sig større umage for at forstå.

Fanebærer af værdier

I det hele taget ligger der et paradoks i hans uvilje mod den danske værdidebat.

Selv understreger han nødvendigheden af fælles referencer, og der findes næppe nogen mere kompromisløs fanebærer for danske værdier i dybeste forstand end den rejsende Nyholm, men det er nu heller ikke for sammenhængen i sine politiske tanker, han fortjener at blive lovprist.

Det er for den måde, han favner og beskriver verden på.

Og for sin absolutte mangel på opportunisme.

Han er ikke en mand, der stryger tiden med hårene af frygt for at virke reaktionær og elitær.

Han er i bedste forstand en aristokrat, der forstår at skelne mellem ægte og uægte.

Og hvem kan stå for en mand, i hvis pen et ord som mandfolk får en festlig klang af økse mod stenhårdt træ?

Claes Kastholm Hansen er kommentator og anmelder ved Berlingske.

Anmeldelse: Asger Baunsbak-Jensen: 80

11-04-2012: En erindringsbog i anledning af en 80-års dag, omend ikke af typen »mennesker, der mødte mig« eller »og så sagde jeg til ministeren …« Asger Baunsbak-Jensen giver alderdommen mange aspekter. Læs artikel

Anmeldelse: Anna Politkovskaja: Den nøgne sandhed

09-02-2012: Journalistisk testamente: Kan det i et samfund med svage eller ikke-eksisterende demokratiske institutioner lade sig gøre at bedrive kritisk journalistik uden at vælge side? Ikke i Anna Politkovskajas tilfælde. Læs artikel

Anmeldelse: Tony Blair: En rejse

12-04-2011: Som britisk premierminister førte Tony Blair krige ude i verden for demokrati og frihed, mens han hjemme i Storbritannien foreslog love, der begrænsede borgernes frihed og retssikkerhed. Læs artikel

Anmeldelse af Mette Fugl - Fra koncepterne

14-10-2014: Hun fortæller om krig og stoffer og nætter med Leonard Cohen, men danser på overfladen i sine erindringer. Læs artikel

Anmeldelse af Hillary Rodham Clinton - Svære valg

23-09-2014: Hillary Clintons ministererindringer er alt for hensynsfulde og langtrukne og kommer aldrig under huden på hovedpersonen. Læs artikel
Læs også
Loading...
Mest læste
Loading...