Anmeldelse:
Anmeldelse: 1 out of 6
Find mere om:
Per I. Hensen: VOLD I FAMILIEN I DANMARK | bog.guide.dk

Per I. Hensen: VOLD I FAMILIEN I DANMARK

Programmet ”Dialog Mod Vold” har fået mange midler til sit arbejde.

Per I. Hensen:

VOLD I FAMILIEN I DANMARK

Beskrivelse af voldelige mænd, som har deltaget i det

danske behandlingsprogram ”Dialog Mod Vold”

279 sider, 300 kr.

Askovgården

Er udkommet

Ifølge bagsidepræsentationen er bogen en beskrivelse af danske voldelige mænd, som bliver behandlet i tilbuddet ”Dialog Mod Vold”. Beskrivelsen baserer sig på forskning i tidsrummet 2002-2006. Det er samtidig et forsøg med at anvende forskning i det daglige sociale arbejde, så den professionelle indsats bliver tilgængelig - til gavn for ofrene, de voldelige mænd og samfundet.

Det er ligeledes en beskrivelse af voldens konsekvenser over for de kvindelige partnere og børnene. Endelig redegøres for forekomsten af vold i familien i en række andre lande samt for de væsentligste teorier, som søger at forklare voldens årsager. Så vidt bogens ærinde.

Desværre lyder min dom på bundkarakter. Værket består stort set kun af (dårligt oversatte) citater fra andre forskere, intet problematiseres eller analyseres, og der er et hav af gentagelser. Syntaks, tegnsætning og stavning er elendig, og bogen markedsføres som »den største og mest dybdegående undersøgelse, som er blevet gennemført i Europa.«

”Dialog Mod Vold” hævder at have et (pro)feministisk udgangspunkt, hvilket bl.a. vil sige, at manden skal påtage sig det fulde ansvar for volden. Men et sådan udgangspunkt betyder også, at det er en uting at anvende omskrivninger til at skildre volden. Allerede titlen ”Vold i familien i Danmark” siger ikke klart, at det er mænd, som udøver vold mod kvinder, og ikke omvendt.

Ringe resultater
”Dialog Mod Vold” har fået en masse penge uden at kunne opvise de store resultater. Ekstra paradoksalt er det, at voldelige mænd af anden etnisk oprindelse end dansk overhovedet ikke kan deltage i tilbuddet af den simple grund, at disse ikke opfatter deres vold som et problem.

Derfor er der også langt mere forklaringskraft at hente hos f.eks. antropologen Bo Wagner Sørensen, der har analyseret volden i Grønland i afhandlingen ”Magt eller afmagt?” (1994). Mænd slår for at få magt og kontrol, for at opnå noget, for at få konen eller kæresten til at lystre. Grundlæggende handler volden om at disciplinere »ulydige« kvinder - ikke om stakkels mænd, der ikke kan styre deres følelsesliv.

På den baggrund burde politikerne måske overveje at overføre de mange midler tildelt ”Dialog Mod Vold” til krisecentrene. Når ressourcerne er begrænsede, kan det så være rigtigt at bruge kronerne på voldsmændene, når succesen er til at overse - frem for på ofrene blandt kvinder og børn?

Anmeldelse af Andrea Hejlskov - Og den store flugt

14-01-2014: En families jagt på autenticitet er ægte nok. Det er vanskeligere at forstå, hvorfor vi andre skal læse om den. Læs artikel

Anmeldelse af Linda Maria Koldau -Jante Universitet

12-05-2013: Universitetsballade: Linda Maria Koldaus trilogi om Koldau-sagen og Aarhus Universitet bør læses af alle, der har været tæt på sagen. Som bogværk er det fængslende, men også problematisk. Læs artikel

Anmeldelse: Winni Østergaard: Til deres dages ende

20-06-2012: Bogen er afslutningen på det dokumentariske værk om Helvig fra Thy. Læs artikel

Anmeldelse: Agneta Pleijel: Søster og bror

17-05-2011: Ved hjælp af bl.a. en samling velbevarede breve og et udførligt egnsarkiv har en svensk forfatter sammenstykket en fortælling om sin familie. Læs artikel

Anmeldelse: Niels Jul Nielsen & Lise Astrup Frandsen: Sex til salg i storbyen

04-01-2011: En ny bog stiller skarpt på prostitution i Danmark sidst i 1800-tallet og i nyere tid. Læs artikel
Læs også
Loading...
Mest læste
Loading...