Anmeldelse:
Anmeldelse: 4 out of 6
Find mere om:
Anmeldelse af Ole Rasmussen - Svend! Hvor har.. | bog.guide.dk

Anmeldelse af Ole Rasmussen - Svend! Hvor har du gjort af mine trusser

En velplukket buket af gamle kontaktannoncer, bekendtgørelser og reklamer er både underholdende og lejlighedsvist rørende.

Historiehumor
Ole Rasmussen
SVEND! HVOR HAR DU GJORT AF MINE TRUSSER?

184 sider, 200 kr.

Politikens Forlag


B97768252Z.1_20140512202532_000+GMTCP4FV.1-0.jpg

»Henning! Hvorfor behandlede du mig altid sårende, for jeg gav dig ikke grund til at tro, at jeg deler anskuelser med Suzanne Brøgger!«

Den annonce kunne man den 2. maj 1976 læse under Politikens rubrik ”Kom frit frem”, hvor danskerne kunne efterlyse alt fra kanariefuglepassere til husvenner af den mere erotiske slags. Hvad er historien bag? Og delte brevskriveren virkelig anskuelser med Suzanne Brøgger? Det finder vi aldrig ud af, men det bizarre og uforklarlige, der sætter fantasien i gang, er netop det sjove ved Ole Rasmussens lille bog, hvori han har samlet reklamer og rubrikannoncer fra aviser siden 1884.

De gamle aviser, som folkeviddet ellers hævder kun er egnet til emballering af fisk, giver et særegent indblik i dagligdagen fra en svunden tid. Det er hverdagens aftryk, fra dengang man i kontaktannoncer skrev sin årsindtægt i stedet for sin rygerstatus, og hvor reklamesproget var anderledes direkte og selvrosen mere udtalt, end vi er vant til. Som når en annoncetekst fra 1907 eksempelvis blot fyndigt lyder »Det er uomtvisteligt, at Delor Cognac er den fineste cognac.«

Bogen er inddelt i kapitler som ”Længsel og håb” (om kontaktannoncer) og ”Særlige stillinger” (om jobopslag), og Ole Rasmussen indleder hvert med en kortfattet introduktion.

Barn bortgives

Selvom der er passager, som blot er regulære optryk af datidens rubrikannoncer uden ledsagende tekst, bliver særligt reklamerne ofte ledsaget af en kort beskrivelse, der fint sætter dem ind i en lidt bredere historisk kontekst. Hovedvægten er lagt på det pudsige og humoristiske, men der er også afsnit om en social armod, det er svært for nutidens læser at genkende.

Som når fattige studerende i regulære tiggerannoncer efterlyser velgørere, eller et ægtepar i en annonce fra 1930 lakonisk skriver, at »en smuk, velskabt, lille, udøbt Pige af sunde Forældre ønskes bortadopteret uden Vederlag.«

Bogen er bedre til plukvis læsning end en slavisk kronologisk gennemgang, da rækkerne af annoncer let bliver en kende monotone. Men som sporadisk lystlæsning er den aldeles glimrende.

Det er sjovt i en gennembladring at falde over en reklame for den unikke kombination af gyngestol og badekar – bølgebadekarret – der af uransagelige grunde aldrig slog igennem, eller den 70-årige herre, der søger en dame med mindst tre værelser og centralvarme til »evt. ægteskab«.

Anmeldelse af Mette Holm - Dagbog fra Beijing – 25 år senere. Hvor gik kineserne hen

09-07-2014: Den opdaterede nyudgave af Mette Holms dagbog fra Beijing er uundværlig læsning for enhver, der ønsker at blive klogere på Riget i Midten. Læs artikel

Anmeldelse af Åsne Seierstad - En af os. En fortælling om Norge, Utøya og Anders Breivik

30-03-2014: Anmeldelse: Åsne Seierstads grundige og romanlignende beretning om Breivik og hans ofre udstiller mest af alt misforholdet mellem en narcissists megalomane fantasier og den ufattelige tragedie, som blev deres konsekvens. Læs artikel

Anmeldelse: Winni Østergaard: Til deres dages ende

20-06-2012: Bogen er afslutningen på det dokumentariske værk om Helvig fra Thy. Læs artikel

Anmeldelse: Peter Øvig Knudsen: Hippie 1. tre år og 74 dage der forandrede Danmark

27-10-2011: En detaljeret beretning om ”Du skal ud, hvor du ikke kan bunde”- tiden. Læs artikel

Anmeldelse: Agneta Pleijel: Søster og bror

17-05-2011: Ved hjælp af bl.a. en samling velbevarede breve og et udførligt egnsarkiv har en svensk forfatter sammenstykket en fortælling om sin familie. Læs artikel
Læs også
Loading...
Mest læste
Loading...