Anmeldelse:
Anmeldelse: 5 out of 6
Find mere om:
Lars Dencik, Per Schultz Jørgensen og Dion.. | bog.guide.dk

Lars Dencik, Per Schultz Jørgensen og Dion Sommer: Familie og børn i en opbrudstid

Glimrende idé! At samle og systematisere det omfattende forskningsmateriale, der foreligger omkring den moderne families vilkår i en tid under radikal samfundsmæssig forandring.

Lars Dencik, Per Schultz

Jørgensen og Dion Sommer:

Familie og børn i en opbrudstid

437sider, 450 kr.

Hans Reitzels Forlag

Er udkommet

Om de tre forfattere Lars Dencik, Per Schultz Jørgensen og Dion Sommer - alle betitlet professor - er førende eksperter på området, må fagkollegaer vurdere. Hvad jeg kan konstatere ved selvsyn er, at ”Familie og børn i en opbrudstid” giver en grundig oversigt over familiebegrebet i et social- og udviklingspsykologisk perspektiv.

Udgangspunktet er, at forudsigelsen om familiens død på grund af funktionstømning er blevet gjort til skamme, og til trods for individualisering, stigende arbejdspres, skilsmisser og serielt monogami er familien stadigvæk en grundpille i de fleste menneskers liv.

Falder i seks dele
Bogen falder i seks dele. Indledningen er skrevet i fællesskab og angiver rammerne for fremstillingen samt en række vigtige begreber som f.eks. »social-relationistisk tilgang«, der oversat betyder, at forfatterne antager, at en familie skabes af medlemmernes sociale samspil.

De resterende fem kapitler har forfatterne delt imellem sig under overskrifterne: ”Familie og børn - tal og tendenser”, ”Modernisering - individualisering og fællesskab”, ”Børnefamilien - dynamik og relationer”, ”Udsatte familier - mellem belastning og sammenbrud” og ”Familien i fremtiden - på vej mod en ny betydning?”

Værket angives at være velegnet som grundbog på de mellemlange og videregående uddannelser. Det reklamefremstød vil jeg gerne støtte - med et par væsentlige forbehold. Min vigtigste indvending går på afsnittet om familier og børn med anden etnisk baggrund, som ikke kan stå alene.

Her kolporteres bl.a. nok engang synspunktet, at børns muligheder for indlæring øges, hvis deres modersmål støttes. Belægget hentes i internationale undersøgelser og tilsyneladende mere specifikt i en stor amerikansk undersøgelse udført af W.P. Thomas og V. Collier (2002), der har fulgt flersprogede elever i USA 1997-2001.

Kogt ind til benet viser den, at de tosprogede børn, der også modtager undervisning i og på deres modersmål, klarer sig bedre end dem uden modersmålsundervisning. Den amerikanske forskning omhandler imidlertid primært spansktalende børn, altså børn hvis forældre medbringer en kristen kultur, der ikke ligger fjernt fra den, som de oplever i modtagerlandet.

Til oplysning indgik der ikke tilstrækkelig arabisktalende børn i data-materialet, til at der kunne konkluderes noget om deres indlæring.

Skønhedspletter
Et andet forbehold er: Hvis travle forældre trives med deres aktive liv uden for familien og sammen som par, »er der næppe tale om børnesvigt,« skriver Dion Sommer.

Gad vide hvad lille Sofie, ni timer i institution hver dag, har at sige i den sag?

Med de skønhedspletter på plads vil jeg gerne anbefale bogen som en lettilgængelig og kyndig indføring i det mangefacetterede forskningsfelt, familie-og-børn-i-en-opbrudstid.

Anmeldelse: Dion Sommer: Børn i senmoderniteten

26-06-2010: Udviklingspsykologen Dion Sommer har skrevet en lærebog om børn i senmoderniteten, som på godt og ondt er et klassisk eksempel inden for genren. Læs artikel

Anmeldelse af Per Schultz Jørgensen - Styrk dit barns karakter

15-03-2014: Ny bog diskuterer den bedst mulige opdragelse, men snubler undervejs. Læs artikel

Anmeldelse af Dy Plambeck - Mikael

14-08-2014: Dy Plambeck har skrevet en tæt og stærk roman om, hvad krig gør ved soldater. Læs artikel

Anmeldelse af César Aira - Hvordan jeg blev nonne

08-03-2014: Den argentinske forfatter César Aira lovprises af læsere over hele verden, men hans nyeste roman på dansk er en flad oplevelse. Læs artikel

Anmeldelse af Hanne Richardt Beck - Familien Kammer

23-12-2013: Hanne Richardt Beck skriver med en fin fornemmelse for familieskabets vanskelige koder. Læs artikel
Læs også
Loading...
Mest læste
Loading...