Anmeldelse:
Anmeldelse: 6 out of 6
Find mere om:
Anmeldelse af Poetry of the First World War.. | bog.guide.dk

Den store krig på vers

Anmeldelse: Alle briter kender nationens skyttegravsdigtere. Ny, fornem antologi bringer glemte stemmer ind i den poetiske kanon.

Poesi
Tim Kendall (ed.)
POETRY OF THE FIRST WORLD WAR: AN ANTHOLOGY

312 sider, 14.99 britiske pund

Oxford University Press, 2013.


B971203546Z.1_20140810204720_000+GVNEQC4H.1-0.jpg

Den lyrik, der voksede ud af Første Verdenskrig, er for længst blevet en fasttømret del af den britiske kulturkanon fra det 20. århundrede. Den er pensum i skole og gymnasium, den har sin egen afdeling i alle britiske litteraturhistorier, og den er kendt af ikke bare de fleste briter, men også i alverdens engelsktalende områder. Den er lige så allestedsnærværende som de utallige krigsmindesmærker.

”Skyttegravslyrikken” voksede direkte ud af en senromantisk tradition, der lige umiddelbart før krigens udbrud var under revision i retning væk fra klunketidens smag for det tunge og floromvundne. Den unge politiker og flådeminister Winston Churchills privatsekretær Edward Marsh tog i 1912 initiativ til en serie lyrikudgivelser, kaldet Georgiansk Lyrik, efter den periode, der var indvarslet med den nye konge, George V (1910-36).

Marsh inviterede til en mere nøgtern, realistisk stil, der i enkle former priste britiske dyder og landskabelig skønhed. Der var tale om moderniseret senromantik, ikke om den omtrent samtidige modernismes generelle og radikale brud med de dominerende – romantiske – kulturelle traditioner.

Den heroiske død

Det var indstillingen fra Marsh’ opfordring, som de litterært orienterede blandt de unge frivillige, der meldte sig til kamp i 1914, tog med sig til en krig, som alle regnede med ville være overstået på ingen tid.

Krigen kom som bekendt til at vare noget længere og medførte en omstilling fra optimisme og patriotisme til pessimisme og en vis rådvildhed med hensyn til krigens førelse og formål. Det er netop den vending fra dur til mol, der kommer til udtryk i skyttegravslyrikernes for det meste ganske korte digte.

soldaten.PNG

Den håndfuld digte, der optræder i de fleste antologier, og som kendes af de fleste, er skrevet af Rupert Brooke (1887-1915), Wilfred Owen (1893-1918) og Siegfried Sassoon (1886-1967).

Brooke døde af en infektion på vej til Gallipoli i krigens første år. Hans berømte sonet ”The Soldier” priser krigen som et renselsens bad, der vil gøre unge mænd til bedre briter. Skulle man dog være så uheldig at dø, så vil graven for evigt være en plet britisk jord, der beriger den fremmede lokalitet.

Brookes indstilling var umådelig populær ved krigens begyndelse og navnlig på hjemmefronten. Sonetten blev citeret ved gudstjenester og i aviser. Men for de soldater, der blev sendt til fronten i Nordfrankrig og Belgien, skulle virkeligheden dog vise sig noget anderledes. Specielt efter den store nedslagtning i sommeren og efteråret 1916 ved Somme ændrede opfattelsen af krigen sig blandt dens aktive deltagere.

Han undgik henrettelse

Både Owen, der faldt kort før krigsafslutningen, og Sassoon, der overlevede, gav stemme til en noget mere realistisk og desillusioneret lyrik, der fremmaner slående og chokerende billeder af rædslerne i skyttegravene. Der er dog ikke tale om nogen egentlig kritik af krigsindsatsen, men af de usle forholds og de traumatiske begivenheders indvirkning på soldaterne, og af krigspropagandaens hulhed.

Det var en absolut undtagelse fra reglen om, at soldaterne ikke blandede sig i politik, da Sassoon i 1917 vovede at anklage hærens ledelse for inkompetence i et brev, der nåede pressen. Med nød og næppe, og ikke mindst med hjælp fra forfatterkollegaen Robert Graves, undgik Sassoon krigsret og henrettelsespeloton. Han blev i stedet sendt til et skotsk hospital til behandling for granatchok.

Krigens ynk

Selve skiftet fra den højstemte patriotisme og romantiserede krigsopfattelse til det, Owen døbte ”the pity of war” (krigens ynk/skam) og realisme er veldokumenteret i de fleste lyrikantologier gennem årene. Men da lyrikerne for det meste var mænd, officerer og mange af dem fra velaflagte borgerlige baggrunde, har man savnet alternative litterære vidnesbyrd.

Ved at lede i biblioteker og arkiver kan man sagtens finde lyrik af denne alternative karakter, men det har taget det meste af et århundrede, før den er blevet indarbejdet i den litterære kanon.

To nyligt udgivne antologier har søgt at råde bod på manglen. I 2003 udgav den daværende hofdigter Andrew Motion et udvalg af digte fra Første Verdenskrig, der både medtager lyrikbidrag fra kvinder, som på den ene eller anden måde som sygeplejersker, ambulancefører osv., havde været med, og fra soldaternes sangskat af mere eller mindre bramfrie sange.

Denne mere inkluderende kanonisering er siden blevet blåstemplet af Oxford University Press, der i 2013 udgav ”Poetry of the First World War: An Anthology,” redigeret af krigslitteraturforskeren Tim Kendall.

De seneste årtier har mange forsøgt at skabe et mere facetteret billede af Den Store Krig i både historieskrivning og litteratur.

Det er i denne sammenhæng, man må se Storbritanniens mest agtværdige og toneangivende forlags sene, men alligevel prisværdige bidrag til den kanoniske revision.

Blå bog

Rupert Brooke

  • (1887-1915)
  • Engelsk digter.
  • Uddannet på kostskolen
  • Rugby School og King's
  • College, Cambridge. Den charmerende og begavede unge digter og akademiker meldte sig som frivillig ved krigsudbruddet, men døde af blodforgiftning på vej til Dardanellerne i 1915. Blev begravet på den græske ø Skyros.
  • ”Soldaten” var en af hans fem krigssonetter, der blev udgivet i 1915. Selv om Brooke ikke faldt i kamp, blev han, ikke mindst på grund af dette digt, et nationalt idol i den bølge
  • af romantisk patriotisme, der herskede i Storbritannien i krigens første år. Senere er digtet dalet i anseelse, da det giver udtryk for en for naiv, om end æstetisk virkningsfuld nostalgi.

Anmeldelse af Louis-Ferdinand Céline - Rejse til nattens ende

25-10-2014: Efter Første Verdenskrig gik alle værdier af led, og troen på det gode kom til at virke som en forældet drøm. Céline beskriver i sin berømmede roman, hvordan et ødelagt menneske gebærder sig i en ødelagt verden. Læs artikel

Anmeldelse af Ford Madox Ford - Parade's End

09-09-2014: Genanmeldelse: Den betydeligste britiske roman om Første Verdenskrig fokuserer på de private liv i skyggen af krigen. Det er smukt, patineret og pletvis racistisk. Læs artikel

Anmeldelse af Martin Zerlang - 1914

01-09-2014: Et prægtigt værk om året, hvor den gamle verden endte, som det oplevedes i København og omegn. Læs artikel

Anmeldelse af Henri Barbusse - Ilden. Et korporalskabs dagbog. Bind 1-2

31-08-2014: ”Ilden”, det franske hovedværk om Første Verdenskrig, kan snart fejre sit 100-års jubilæum, men dets tematisering af krigen er langtfra forældet. Læs artikel

Anmeldelse af Ernst Glaeser - Årgang 1902

04-08-2014: Genanmeldelse: Ernst Glaeser skildrer i sin generationsroman ”Årgang 1902” mesterligt det mentale omsving i Tyskland i løbet af Den Første Verdenskrig. Læs artikel
Læs også
Loading...
Mest læste
Loading...