Anmeldelse:
Anmeldelse: 5 out of 6
Find mere om:
Anmeldelse af Peter Laugesen - Der er ingen.. | bog.guide.dk

Det er det, og det er godt

Peter Laugesen gennemlyser det hele.

Digte
Peter Laugesen:
DER ER INGEN TIL STEDE KUN ORDENE I FLOK SOM DYR PÅ VEJEN

84 sider, 175 kr.

Gyldendal


B971238148Z.1_20140814172230_000+G2JEUKCI.1-0.jpg

Der er flere måder at præsentere Peter Laugesens digtsamling: Dens leg med forskellige grafiske former, betoningen af alder og død, dens spil med kunstneriske forbilleder og andre kunstneriske tekster, pointering af skriften som den centrale handling (”skrivende/ handlende”), de mange spring mellem vrede, sorg og samfundskritik, dens metriske mønstre, sportsmotivet eller forfatterens selvironi for at nævne nogle få.

Der er noget skødesløst, spontant over Laugesens digte – men det spraglede indtryk går godt i spænd med det kunstnerisk gennemarbejdede. Det kan man se ved at forfølge bogens tilbagevendende brug af det henvisende pronomen ”det”, som optræder her og der og alle vegne, akkurat som i talesproget. ”det” gør et udsagn mindre omstændeligt. Mange vil formentlig også forbinde ”det” med sproglig dovenskab. Men ikke Laugesen.

Et par eksempler på den pointerede brug af det: I digtet ”Aften” står der »Det kommer ikke/ rigtigt i dybden/ Det springer rundt/over det hele/ Sådan var det/ og sådan er det.« Det (!) ligner en programerklæring og det (!) bliver ved i digt efter digt: »jeg har begravet/ det der var/ min skrifts håb og rytme« – vel har han ej, Laugesen: »Det skal passe sammen/ og det gør det/ men det siger sikkert ikke noget/ Det er sprogets store kulde/ der gør lyds krystal hørbart/ over enorme afstande.«

Opladet med betydning

Utallige er de steder, hvor det hverdagslige ”det” optræder på centrale steder og pludselig bliver ”det” opladet med betydning: »Det er den sene træthed, på grænsen, det er der,/ ordene kommer ud af deres grave.«

Fra at være en henvisende kliche bliver det en leg med læseren; hver gang ”det” dukker op, bliver teksten både koncentreret og spredt: »nå ja, det/ skulle fandeme ikke ind og forstyrre.« Det gør ”det” på sin vis, men det er kun kvalificerende at vække læseren: »Jeg kunne sove alle vegne,/ så kedeligt var det, så nødvendigt/ var det, at noget andet kom i stedet.«

Det, der kommer i stedet, er det meste af det, tilværelsen og digtning handler om.

Det er godt gjort af Peter Laugesen.

Anmeldelse: Peter Laugesen: Yak og Yeti

26-05-2012: Man kan som læser ikke lade være med at gå i tænkt dialog med Peter Laugesen. Læs artikel

Anmeldelse af Pia Tafdrup - Smagen af stål

23-09-2014: Pia Tafdrup tager igen livtag med den kosmiske uorden. Læs artikel

Anmeldelse af Caspar Eric - 7/11

26-08-2014: Caspar Eric er ikke den typiske selvfede KUA-knægt med Adorno-citater i ærmet. Hans digterdebut ”7/11” leger med hashtags, instagram og chatsprog, og det er på én gang skabagtigt og interessant. Læs artikel

Anmeldelse af Athena Farrokhzad - Vitsvit

19-08-2014: Hvor Yahya Hassan kæfter selvsikkert op, bugtaler Athena Farrokhzad vedkommende og poetisk. Virkelig god svensk lyrikdebut. Læs artikel

Anmeldelse af Klaus Rifbjerg - Fut fut fut

20-05-2014: Klaus Rifbjergs nye digte inviterer læseren med på rejse. Med flyvemaskine over et svundent København, med tog gennem erindringen, med ord gennem kroppen. Læs artikel
Læs også
Loading...
Mest læste
Loading...