Anmeldelse:
Anmeldelse: 3 out of 6
Find mere om:
Anmeldelse af Ulla Abildtrup - De udsatte... | bog.guide.dk

Anmeldelse af Ulla Abildtrup - De udsatte. Hvordan skal velfærden fordeles

Ingen tvivl om, at Zornig, Post og Kiær er særdeles vidende på socialområdet. Man strejfes dog af den tanke, at nogle flere mænd på området ville gavne almenvellet.

Debat
Ulla Abildtrup
De udsatte. Hvordan skal velfærden fordeles? Social samtalebog med Lisbeth Zornig Andersen, Bettina Post og Benedikte Kiær.

197 sider, 249,95 kr.

Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck


B97425219Z.1_20131117181841_000+GFR8HHV9.1-0.jpg

»Jeg gider ikke den debat, der hedder: Det har vi ikke råd til. For selvfølgelig har vi råd,« står der med store bogstaver på flappen.

Bogen fokuserer på holdningerne hos tre kvinder, som man et sted på internettet i forbindelse med bogens udgivelse kunne se omtalt som »tre top-kvinder på socialområdet«: Bettina Post, tidligere formand for Socialrådgiverforeningen, nu direktør for noget, der hedder ”headspace”, et rådgivningscenter for børn og unge, Benedikte Kiær, konservativt folketingsmedlem og aspirant til borgmesterposten i Helsingør, samt Lisbeth Zornig Andersen, tidligere formand for Børnerådet og »stifter af tænketanken Huset Zornig«, som det hedder så fint i det medsendte materiale.

Det hele er indhentet og skrevet ud af DR-journalist Ulla Abildtrup.

Følelser eller is i maven?

Først en 30 siders biografisk introduktion af de tre kvinder med særligt henblik på barndommen og andre fortrædeligheder. Her er Post og Zornig Andersen noget heldigere stillet end Kiær, som voksede op under ordnede forhold i en tandlægefamilie på Storgården i Terslev. Både Post og Zornig Andersen havde derimod en sløj barndom – ingen grund til at gå i detaljer her, men det var skidt. Man fornemmer, at formålet med beretningerne i denne sammenhæng er at give de to særlig troværdighed med en karriere på socialområdet. Kiær må nøjes med at være blevet mobbet i skolen, fordi hun oprindeligt kom fra Gentofte og var for rig.

Derfra går bogen, efter en kortere historisk indledning uden angivelse af referencer, videre med en lang række vinkler på det overordnede tema: samfundets udsatte. De unge, misbrugerne, de prostituerede, de hjemløse, de ældre, de handicappede. Vi er inde over temaer som negativ social arv, social forebyggelse, virksomhedernes sociale ansvar og sagsbehandler- og mentorproblematikken med meget mere.

De tre byder ind, som det hedder, på alle disse felter, hvortil der kommer mange udefrakommende ytringer om temaerne, som Abildtrup har hentet hos eksperter. Det bliver undertiden noget kompliceret at holde de mange udsagn ud fra hinanden, det er i forvejen ikke nemt at holde fast på de tre hovedfigurers forskellige holdninger og bud.

Ingen tvivl om, at de tre er meget vidende på socialområdet. Man er dog undervejs noget i tvivl om konsistensen i positionerne. Følelserne og engagementet er man ikke i tvivl om, og det er i sig selv en lille smule foruroligende på et felt, som mere end noget andet kræver is i maven og blik for helheden.

Bundløse udmeldinger

De tre holder sig inden for rammerne af den givne rettighedsvelfærdsstat, hvor alle har ret til alt. Men der er dog forskel. Mens Post mener, at det er vigtigt for legitimeringen, at alle får del i velfærdsstatens ydelser, er Zornig Andersen mere indstillet på, at det er de værdigt trængende, der skal til. Hvor de alle mødes, er i betimeligheden af, at udsatte får gavn af en styrket sagsbehandlerindsats og ditto mentorordning. Kiær: »Det giver ro at få hjælp til at styre sin økonomi, og den ro betyder, at man kan fokusere på at få det bedre.«

Åh ja, hvem ville ikke gerne have den mulighed?

Zornig Andersen mener, at det ville være godt for unge på kontanthjælp, om de fik »et mindre beløb«, hvor man så til gengæld tillod, »at de selv arbejder sig til flere penge«.

Bogen er fuld af sådanne økonomisk bundløse udmeldinger uden videre hensyn til omkostningerne – jævnfør udmeldingen »selvfølgelig har vi råd«. Men selvfølgelig har vi ikke råd, i den virkelige verden. Det er problemet.

Man strejfes af den tanke, at nogle flere mænd på området ville gavne almenvellet. Hvad bogen angår, savner man, at de tre bliver modsagt.

Hvad med en fortaler for dem, som lige akkurat klarer dagen og vejen, som sætter en ære i ikke at ligge andre unødigt til last og ikke kræver alt det, de har ret til?

Anmeldelse af Michael Lewis - Flash Boys. A Wall Street Revolt

23-08-2014: Turbofinans: Aktier handles på fraktioner af et øjeblik, og selv trænede aktiehandlere forstår faktisk ikke, hvad der foregår. Ny bog beskriver hvordan. Læs artikel

Anmeldelse af John Rydahl - Så ka’ I lære det. Det etiske grundlag for skole og undervisning

23-12-2013: Undervisning handler ikke længere om identitetsdannelse og forankring, men om målbare færdigheder og kompetencetænkning. En læsværdig debatbog om etik og undervisning. Læs artikel

Anmeldelse af Hate Speech – Fra hadetale til hadesyn

22-08-2013: Debatbog: Ny antologi vil frygtelig gerne overbevise om “hate speech”-loves fortræffeligheder, men fremstår som en provinsiel og forudsigelig afliring af udokumenterede påstande. Læs artikel

Anmeldelse af Jens-Martin Eriksen og Frederik Stjernfelt - De anstændige

07-06-2013: Anmeldelse: Sammen med Bech & Necefs “Er danskerne racister?” er “De anstændige” et vigtigt bidrag til kritikken af det hykleri i indvandringsdebatten, som forsvaret for “den gode tone” har medført. Læs artikel

Anmeldelse: Maria Cuculiza: Når systemet fejler

07-07-2012: Hver dag skades eller dør kræftpatienter på grund af »utilsigtede hændelser« i systemet. En ny bog stiller skarpt på kræftbehandlingen i det danske sundhedsvæsen. Læs artikel
Læs også
Loading...
Mest læste
Loading...