Anmeldelse:
Anmeldelse: 1 out of 6
Find mere om:
Anmeldelse af Svend Løbner Madsen (red.) -.. | bog.guide.dk

Præster i mediekarrusel

Mat og intetsigende bog med interview med præster og teologer om deres forhold til medierne.

Debatbog
Svend Løbner Madsen (red.)
Mediepræster

156 sider; 180 kr.

Kirkeligt medieakademi


B97556706Z.1_20140220181221_000+GH8AOP83.1-0.jpg

Der udkommer for mange overflødige bøger, den her f.eks., der handler om præsters gang i medierne. Først er der Møllehave. Det er der altid. Men det er over 20 år siden, han har været i embede og kan vel ikke kaldes repræsentativ.

Det kan en biskop, her Karsten Nissen, næppe heller, da han er fritaget for det daglige slæb med konfirmander, bisættelser og vielser. Så er der Peter Lodberg. Han er muligvis ordineret, men ikke præst, idet han er lektor ved Aarhus Universitet, der ikke har noget teologisk fakultet. Men både han og Nissen er altid leveringsdygtige i påfaldende almindeligheder. Hermed falder tre ud af otte interviewede uden for bogens tema.

Pinsekirke og katolikker

Det gør yderligere to. En præst fra pinsekirken, ikke et ondt ord om ham. Her havde man ellers i første halvdel af forrige århundrede en virkelig mediestar i skuespilleren Anna Larsen (Bjørner), en overgang forlovet med Gustaw Wied. I 1909 forlod hun pludseligt en strålende teaterkarriere for at hellige sig kaldet som forkynder i pinsekirken, hvor hun fik enorm betydning for mange mennesker.

Der er også en katolsk pater, men den katolske kirke her i landet lider under en mangel på kvalificerede teologer. Faktisk er der kun én, men hun er kvinde og derfor ikke præst, nemlig Iben Thranholm, der er cand.theol. og optræder i medierne med stor indsigt og evne til at formulere synspunkter, der kommer den herskende – også kirkelige – korrekthed meget på tværs.

Skrækkelige Olfert

Tilbage er der tre praktiserende præster: Henrik Højlund, der vedblivende irriterer den fodslæbende grundtvigianisme noget så grusomt og udnævnes til den kirkelige højrefløjs Skrækkelige Olfert. Desuden unge Sara Auken, der formulerer sig fint med fornuftige synspunkter.

Endelig Sørine Godtfredsen, som er den, der kommer bogens valne intention nærmest, idet hun både er præst, journalist og velskrivende, kontroversiel samfundsdebattør. Men hvor er præstestandens egentlige medie-groopies? Folk som Kathrine Lilleør og Flemming Pless? Måske de er blevet trætte og beder om timeout, skønt det forekommer usandsynligt.

Det egentlige problem

Det egentlige problem i relationen præster-medier ligger et helt andet sted: I såvel de trykte som de elektroniske mediers ligegyldighed over for kirkelige anliggender, der overlades til Kristeligt Dagblad, hvor de normalt behandles kompetent. Kun når der er ballade, vækkes mediernes nyfigenhed. Aldrig så snart strides de hellige, før journalisterne flokkes i deres totale uvidenhed.

Byder mon nogen af de journalistiske uddannelser på blot nødtørftig orientering om folkekirkens lære, som dog er stadfæstet i Grundloven, eller om dens særegne politiske placering eller dens organisatoriske struktur? Jeg tvivler. Og dog er den – med omkring 80 procent af befolkningen som medlemmer – landets største fællesskab og med sine 1800 menighedsråd vores sidste rest af nærdemokrati.

Anmeldelse af Henrik Christoffersen - Det mindst ringe - om demokratiet i velfærdsstaten

19-04-2014: Er den danske velfærdsstat blevet til alles kamp mod alle? Det mener økonom Henrik Christoffersen. Vi overså, at mennesker udplyndrer hinanden, hvis de får muligheden for det. Læs artikel

Anmeldelse: Steen Hildebrandt: Børnene er det vigtigste

18-04-2012: Børn skal ikke uddannes til industrisamfundet, og der skal være plads til alle. Det er to af de vigtigste budskaber i en bog om folkeskolen. Læs artikel

Anmeldelse: Søren Hermansen og Tor Nørretranders: Fællesskab

01-12-2011: Der pustes nyt liv i andelstanker og selvforvaltning i filosoffen og landmandens bud på fremtidens ressourcedeling. Inspireret, engageret og vidtløftigt. Læs artikel

Anmeldelse: Knud Munck: De unge frække

18-11-2011: Knud Muncks bog om moderne teologer har titlen ”De unge frække”, men det er falsk varebetegnelse. Flertallet i gruppen er bedagede herrer over 50. Læs artikel

Anmeldelse: Joumana Haddad: Jeg dræbte Sheherezade

10-06-2011: Den libanesiske forfatter Joumana Haddad er vred over mangt og meget i sit hjemland. Det har hun skrevet en bog om. Læs artikel
Læs også
Loading...
Mest læste
Loading...