Anmeldelse:
Anmeldelse: 2 out of 6
Find mere om:
Anmeldelse af Hate Speech – Fra hadetale til.. | bog.guide.dk

Dødsensfarlige ord

Debatbog: Ny antologi vil frygtelig gerne overbevise om “hate speech”-loves fortræffeligheder, men fremstår som en provinsiel og forudsigelig afliring af udokumenterede påstande.

Rune Engelbreth Larsen, Jens Lohmann og Klaus Slavensky (red.)
Hate Speech – Fra hadetale til hadesyn
256 sider, 249,95 kr.
Informations Forlag
UDKOMMER I DAG
 

B97297451Z.1_20130822170507_000+GEI6CVT8.2-0.jpgI forordet til den nye antologi “Hate speech – Fra hadetale til hadesyn” står der, at »præmissen er: imod hadetale, for ytringsfrihed«. Men det er falsk varebetegnelse. Bogen er rigtig nok vendt mod hadetale, men det gennemgående tema for de fleste forfattere er, at ytringsfriheden må og skal begrænses.

Rent faktisk har redaktørerne ikke fundet plads til én eneste bidragyder (ud af 14 fra ind- og udland), der argumenterer for, at forbud mod hadetale er uforeneligt med ytringsfriheden.

Det forhold gør antologien blodfattig. Særligt fordi der i de seneste år har været en række meget stærke antologier om præcis dette emne såsom Hare & Weinsteins “Extreme Speech and Democracy” fra 2010 og Molnar og Hertz’ “The Content and Context of Hate Speech” fra 2012. Disse udgivelser indeholder højt kvalificerede og begavede indlæg for og imod at kriminalisere hadsk tale. Dermed fremstår antologien, med enkelte markante undtagelser, som et noget provinsielt indslag, hvor et dusin forskellige nuancer af “europæisk anstændighed” søger at forsikre sig selv om den moralske overlegenhed af egen position uden på noget tidspunkt at tage livtag med de mange kvalificerede argumenter, som modstandere i ind- og udland har fremsat.

Et skalkeskjul

Tonen bliver slået an af medredaktøren Klaus Slavensky, der mener, at »politiske ekstremister er søgt sammen i uskøn forening for at misbruge fortaleri for ytringsfrihed til at bekæmpe værn mod racisme«. Den svenske journalist Göran Rosenberg går endnu længere og skriver, at »ytringsfriheden er et kampråb for højreekstremister og nyna-zistiske organisationer«.

Slavensky og Rosenberg anerkender tilsyneladende ikke, at man kan være demokrat, antiracist og modstander af forbud mod hadetale-love på samme tid. Skulle man acceptere den logik, ville det placere folk som Flemming Rose, Frederik Stjernfelt, Kenan Malik, Nick Cohen og Ronald Dworkin i samme kategori som Holocaust-benægtere.

Slavensky lægger stor vægt på, at internationale menneskerettighedskonventioner understøtter hans position, men undgår belejligt at forholde sig til, at det skyldes totalitære stater, samt at retspraksis fra menneskerettighedsorganer og nationale domstole ofte er vilkårlig. Endnu mere absurd er Slavenskys påstand om, at hadetale-love slet ikke begrænser ytringsfriheden.

Man kan mene, at begrænsningen er nødvendig og marginal, men det giver ingen mening at påstå, at kriminalisering af visse ytringer ikke begrænser ytringsfriheden.

Fra ord til folkemord

Adskillige af antologiens bidrag – ja, selve dens præmis – er, at hadsk tale kan føre til hadforbrydelser og folkemord.

Men det er i bedste fald forsimplet og i værste fald forkert. Der er mig bekendt ingen forskning, der viser en klar sammenhæng mellem “hate speech” og hadforbrydelser, og da slet ikke, at kriminalisering af hadetalen skulle udgøre et effektivt værn mod hadforbrydelser. USA har eksempelvis oplevet en dramatisk forbedring af forholdene mellem racer, samtidig med at ytringsfriheden er blevet styrket.

Flere bidragydere, herunder Birte Weiss og Ursula Owen, peger på Eksjugoslavien som skoleeksemplet på, hvad ureguleret hadsk tale kan føre til. Men ingen nævner, at det i Jugoslavien var strafbart med op til 10 års fængsel at ophidse til had mod de øvrige befolkningsgrupper.

De mest interessante bidrag kommer fra Niels Bjerre Poulsen og Thomas Brudholm. Førstnævnte tegner et sobert rids af USA’s unikke beskyttelse af ytringsfriheden og prøver at sætte denne i historisk og politisk kontekst. Sidstnævntes bidrag er et filosofisk forsøg på at nærme sig en definition af, hvilke former for “had” der kan begrunde begrænsninger i ytringsfriheden. Det er et nyttigt bidrag til at gøre racismeparagraffen mere præcis og afgrænset, end det er tilfældet i dag.

Anmeldelse af Er der nogen hjemme. En antologi om hjemmepasning

03-01-2014: Antologi: 90 pct. af alle danske forældre sender deres et-årige i vuggestue eller dagpleje. Det er en ringe løsning for barnet, mener syv kvinder, der har valgt hjemmepasning. Læs artikel

Anmeldelse: Dennis Nørmark (red.): Friheden flyver - en debatbog om mangfoldighed

22-05-2010: Debatbog: ”Friheden flyver” vil have ægte frihed uden forbehold. Lidt større ydmyghed og lidt mere humor savnes. Læs artikel

Anmeldelse: Pia Deleuran og Sisse Jarner (red.): Klienten i det omskiftelige samfund

13-02-2008: Nye samfundsmæssige problemstillinger kræver justeringer af gamle løsningsmodeller. I den proces spiller jurister en væsentlig rolle. Læs artikel

Anmeldelse af Michael Lewis - Flash Boys. A Wall Street Revolt

23-08-2014: Turbofinans: Aktier handles på fraktioner af et øjeblik, og selv trænede aktiehandlere forstår faktisk ikke, hvad der foregår. Ny bog beskriver hvordan. Læs artikel

Anmeldelse af John Rydahl - Så ka’ I lære det. Det etiske grundlag for skole og undervisning

23-12-2013: Undervisning handler ikke længere om identitetsdannelse og forankring, men om målbare færdigheder og kompetencetænkning. En læsværdig debatbog om etik og undervisning. Læs artikel
Læs også
Loading...
Mest læste
Loading...