Anmeldelse:
Anmeldelse: 5 out of 6
Find mere om:
Karen Jespersen og Ralf Pittelkow: Islams magt -.. | bog.guide.dk

Karen Jespersen og Ralf Pittelkow: Islams magt - Europas nye virkelighed

Ralf Pittelkow og Karen Jespersen vil redde Europa fra islam, inden det er for sent. Islams magt illustrerer forfatterne med flere hundrede ret beset forfærdelige eksempler fra en række lande.

Karen Jespersen og Ralf Pittelkow:

Islams magt - Europas nye virkelighed

288 sider, 250 kr.

Jyllands-Postens Forlag

Er udkommet

Tvivlen om eget standpunkts fortræffelighed er ikke det karaktertræk, man allerførst kommer i tanke om, hvis man skal beskrive Ralf Pittelkow og Karen Jespersen, og den er heller ikke dominerende i ægteparrets seneste meget læseværdige opgør med islams indflydelse i Europa.

Men mod afslutningen af ”Islams magt”, som bedst kan betegnes som et velargumenteret og sammenhængende kampskrift for de europæiske oplysningsidealer, møder læseren et par gange en uvant tøven.

Mens Pittelkow & Jespersen uden vaklen vil forbyde burkaer, kønsadskillelse, tørklæder i retssale og alskens muslimsk inspirerede særkrav, kan de ikke rigtig finde ud af, om piger skal have lov til at bære islamisk tørklæde i offentlige skoler.

De ender med diffust at erklære sig »personligt kritiske« over for tørklædet i klasselokalet. Tilsvarende kan de ikke finde ud af det med moskeerne - her foreslår de, at de europæiske samfund må sætte rammer for moskeerne, så de ikke fremstår som »arkitektoniske magtdemonstrationer, men føjer sig gnidningsfrit ind i bybilledet.«

Hvordan mon sådan nogle rammer ser ud?

For sent i gang

De to eksempler på tvivl - og tro mig, der er ikke flere - viser flere ting.

Den kamp mod islamisering af Europa, som de kalder læseren til, er for det første kommet alt for sent i gang. Det ville næppe i dag være muligt at forbyde tørklæder i danske folkeskoler, skulle man ønske det, og det tror jeg, at forfatterne gør. Der ville udbryde oprør, muslimske friskoler ville skyde op som svampe i en fugtig skovbund, og Danmark ville blive kvalt i tørklædediskussioner.

For det andet er der jo grænser for, hvor mange restriktioner man i frihedens navn meningsfuldt kan sætte ind over for en altomfattende religion som islam, uden at man samtidig kvæler friheden. Og påklædning hører, som forfatterne selv gør opmærksom på, vanligvis til den personlige valgfriheds sfære.

Men endelig viser de to gange tvivl jo for det tredje, at Pittelkow og Jespersen virkelig forsøger at gennemføre deres opgør med islam på grundlag af de værdier, vi kalder de vestlige: Individets frihed, ligebehandling af borgerne, ligeværdighed mellem kønnene, religionsfrihed med tilhørende ret til at kritisere religioner, ytringsfrihed.

Truslen i sin helhed

Hvor meget Europas hverdag er truet af islams krav om et opgør med disse værdier hånd i hånd med Europas multikulturelle selvfornægtelse, illustrerer forfatterne med flere hundrede ret beset forfærdelige eksempler fra en række lande.

Alle er kildebelagte, så enhver kan tjekke validiteten, løbende ledsages begrædelighederne af Pittelkow og Jespersens påpegning af, at mange muslimer ikke ønsker islamismen fremmet, men at denne ikke desto mindre er i fremmarch.

Styrken i bogen er ikke kun eksemplernes pinlige og sørgeligt underholdende myriade, mange er i forvejen velkendte fra den offentlige debat, men den sammenhængende analyse, som kæder eksemplerne sammen og ser islamismens trussel i dens helhed.

Ingen trøst

Det nytter ikke at trøste sig med, at de voldelige drengebander ikke er velfunderede i islam, når de selv forstår sig som muslimske brødre; at terror i Europa er i aftagen, når terroristernes islamistiske dagsorden fremmes løbende af andre kræfter; at muslimer kommer i job, når ikke de antager vore grundlæggende værdier; at imamer tilbyder at løse konflikter, når prisen for løsningen er yderligere politisk fodfæste til imamerne.

Europa må besinde sig på, skriver de, »at nogle kulturer er bedre end andre, hvis man ønsker et samfund med frihed, ligestilling, velstand og demokrati.«

Løses på skolen

De peger på skolen som det sted, hvor denne erkendelse skal indfinde sig, men er ikke udpræget optimistiske med hensyn til lærerstandens vilje til at være med.

Da de i et foredrag talte om danske og europæiske værdier, reagerede en gymnasielærer med dette udbrud: »Jeg får kvalme, når jeg hører nogen tale om danske værdier.«

Forbyder man tørklæder, ville den muslimske pige næppe få kvalme over at høre om danske værdier, hun ville nok slet ikke være der.

Arne Hardis er politisk redaktør på Weekendavisen.

Anmeldelse af Kai Sørlander - Fornuftens Skæbne. Tanker om menneskets vilkår

11-04-2014: Kai Sørlander har skrevet endnu en tankevækkende bog om det rationelle Europa. Læs artikel

Anmeldelse af Ahmed Akkari - Min afsked med islamismen

08-04-2014: Anmeldelse: Ahmed Akkari leverer en dybfølt undskyldning for sit tidligere virke og tager et markant opgør med danske og internationale islamister i en kompromisløs bog. Læs artikel

Anmeldelse: Joumana Haddad: Jeg dræbte Sheherezade

10-06-2011: Den libanesiske forfatter Joumana Haddad er vred over mangt og meget i sit hjemland. Det har hun skrevet en bog om. Læs artikel

Anmeldelse: Pernille Vigsø Bagge og Bo Nygaard Larsen: Ligusterkirken

26-11-2010: Der er ingen, der som kristne debattører kan være , indbyrdes fjender, men her bliver der brugt så meget tid på uenigheden, at ingen bliver klogere på noget. Læs artikel

Nyhed: Frygt for en ny Muhammed-krise

26-08-2010: Terror-ekspert frygter at ny bog af Jyllands-Postens kulturredaktør kan udløse ny krise. Læs artikel
Læs også
Loading...
Mest læste
Loading...