Anmeldelse:
Anmeldelse: 4 out of 6
Find mere om:
Anmeldelse af Pia Fris Laneth - Moderskab og.. | bog.guide.dk

Moderskab, mødrehjælp og moral

Synet på moderskabet har ændret sig igennem tiderne. En ny bog skildrer i rødt perspektiv de forskellige holdninger med særligt henblik på Mødrehjælpens rolle.

Historisk debatbog
Pia Fris Laneth
MODERSKAB OG MØDREHJÆLP. Otte portrætter og 100 års historie.

Indb. Ill. 362 s. 299,95 kr.

Kristeligt Dagblads Forlag


Mødrehæjle.jpg

Pia Fris Laneth (født 1956) er journalist og kendt for blandt andet bogen ”Lillys Danmarkshistorie – kvindeliv i fire generationer” (2007). I sit seneste værk, ”Moderskab og mødrehjælp”, redegør hun for, hvordan synet på moderskabet har ændret sig fra slutningen af 1800-tallet og frem til i dag, og afdækker herunder Mødrehjælpens rolle.

Mødrehjælpen blev stiftet i 1924 som en sammenslutning af de eksisterende ”Foreningen til Hjælp for ulykkeligt stillede Mødre” (1905) og ”Komiteen til Hjælp for enligtstillede nødlidende Kvinder med Børn” (1906). Fra 1939 indgik Mødrehjælpen i det offentlige socialsystem.

Mødrehjælpen genoplivet

Mødrehjælpen blev nedlagt, da bistandsloven trådte i kraft i 1976. Den kom imidlertid ikke til at virke efter hensigten, fordi loven blev udformet under 1960’ernes højkonjunktur, men skulle føres ud i livet i en anden økonomisk virkelighed. Værst stillet var de helt unge, enlige mødre, hvis situation fik socialrådgiver Hanne Reintoft til at tage initiativ til at genoplive Mødrehjælpen i 1983. Mange forviklinger fulgte, bl.a. på grund af skarpe, interne diskussioner om forholdet mellem frivillige og fastansatte samt ledelsesstrukturen.

Bogen leverer en kronologisk gennemgang af moderskabets udvikling og Mødrehjælpens arbejde igennem de seneste ca. 150 år kædet sammen med en præsentation af lovgivningen og de centrale aktører på området, såvel enkeltpersoner (f.eks. Thit Jensen og Jonathan Leunbach) som organisationer (f.eks. Dansk Kvindesamfund). Flettet ind i de otte kapitler om Mødrehjælpens historie optræder otte portrætter af nulevende kvinder, der alle har fået børn i en ung alder og i den forbindelse været i kontakt med Mødrehjælpen.

Ringeagt for moderskabet

Jeg var i udgangspunktet meget positivt stemt over for forfatterens perspektiv på sit stof, fordi hun i forordet argumenterer for en bagvedliggende ringeagt for moderskabet. Et synspunkt, jeg deler. Et stort plus er også det særdeles spiselige sprog, der røber skribentens journalistiske baggrund. Endelig krydres fremstillingen af et væld af fine fotografier og portrætter.

Til gengæld blev jeg noget ked af at læse kapitel otte, hvor vi er nået frem til nutiden. Her demonstrerer teksten for alvor, at dens historieskrivning formidles igennem et (for) rødt filter. Dels i den ukritiske accept af, hvad ”forskningen” viser, dels i begejstringen for væksten i andelen af ressourcestærke, enlige forsørgere. Er der ikke snarere grund til at begræde familiernes og parforholdenes sammenbrud, som rammer og skader de involverede børn?

Anmeldelse: Kraften til at hænge sammen

20-04-2010: Litteraten Kasper Støvring sat sig for at forklare begrebet sammenhængskraft nøjere. • For ham er det primært et kulturelt begreb med dyb forbindelse til nationalitet og fælles værdier. Læs artikel

Anmeldelse: Mill - den liberale feminist

09-03-2010: Kampskriftet om kvindernes ligestilling af John Stuart Mill er stadig rig på de bedste argumenter for at give kvinder nøjagtigt de samme rettigheder som mænd. Læs artikel

Anmeldelse: Ole Hyltoft: Tør du være dansk?

29-09-2009: Ole Hyltoft begyndte sit forfatterskab i 1960'erne med bøgerne ”Tør du være fri” og ”Tør du være med”. Nu handler det i stedet om at turde at være dansk i 49 små essays om folket og fællesskabet. Læs artikel

Anmeldelse: Birthe Rønn Hornbech: Gud, Grundtvig, Grundlov

07-09-2009: »Friheden duer til alt godt, trældommen duer til intet,« sagde N.F.S. Grundtvig, og Birthe Rønn Hornbech er enig. I sin nye debatbog kritiserer hun med digterpræstens tanker blandt andet den manglende åndsfrihed. Læs artikel

Anmeldelse: Hannah Arendt: Eichmann i Jerusalem

20-10-2008: Først nu foreligger en dansk oversættelse af Hannah Arendts bog om Eichmann fra 1963. Læs artikel
Læs også
Loading...
Mest læste
Loading...