Anmeldelse:
Anmeldelse: 5 out of 6
Find mere om:
Anmeldelse af Debatbog Ole T. Krogsgaard -.. | bog.guide.dk

Anmeldelse af Debatbog Ole T. Krogsgaard - Bureaukraterne ta’r magten. Fra folkestyre til formyndersamfund

Direktør Ole T. Krogsgaard argumenterer overbevisende for, at vort samfund er i færd med at administrere sig ihjel. Man må håbe, at de folkevalgte vil læse med.

Debatbog
Ole T. Krogsgaard
Bureaukraterne ta’r magten - Fra folkestyre til formyndersamfund

318 sider, 229 kr.

Hovedland


B971346961Z.1_20140901184336_000+GLOFCD3O.1-0.jpg

I sin nye bog leverer Ole T. Krogsgaard en temmelig dyster analyse: Vores samfund lider af akut administratose og er ved at administrere sig ihjel.

Politikerne er magtesløse, for hvem kan overskue 2.200 nye love, bekendtgørelser og cirkulærer hvert eneste år? Ingen. Ikke desto mindre er det for tiden produktionstallet, og når man dertil erindrer, at hver eneste af disse forskrifter fordrer grundigt forberedelsesarbejde, høringsfaser, efterfølgende implementering af administrationspraksis og afstemning med øvrige love og regler, melder svimmelheden sig.

Antallet af offentligt ansatte stiger bestandigt. Tilførsel af ansatte i et tungt system medfører risiko for ringere arbejde og ringere service. Offentligt bureaukrati aflæser umiddelbart et voksende arbejdspres som behov for flere ansatte, som kan udvikle endnu flere arbejdsopgaver med øget arbejdspres til følge. I den private sektor sætter konkurrencen grænser for denne kreativitet. Der må man møde sådanne omstruktureringer med tidssvarende organisationsændringer. Men ikke i den offentlige sektor. Den bare vokser og vokser.

I Dichs suppedas

Ole T. Krogsgaard drager en direkte linje til den opsigtsvækkende samfundsanalyse, som økonomiprofessor Jørgen Dich udgav i 1973 under titlen ”Den herskende Klasse”. Jørgen Dich forudså, at samfundets administratorer ville vokse uhæmmet i antal og true hele samfundsstrukturen. Og vist læste politikerne da professorens analyse, og vist talte de alle sammen med jævne mellemrum, især op til valgene, om nødvendigheden af regelsanering og af at gøre det lettere og mere gennemskueligt at være dansker.

Men virkeligheden gik i den stik modsatte retning, og med sin grundige og veldokumenterede analyse påpeger Ole T. Krogsgaard, at vi i dag står lige midt i den suppedas, som professor Dich forudså i 1973.

Som han skriver i indledningen: »Bogen beskriver, hvad jeg opfatter som betænkelig bureaukratisk myndighedsadfærd, som utvivlsomt hviler på overordnet gode hensigter, men også på arrogance, som forhindrer kritisk revision af egne retningslinjer og afgørelser (...) Det primære mål for bogens kritik er den politiske klasse, hvis ledelse tillader denne udvikling, indtræder i den offentlige forvaltning, bliver en del af den og identificerer sig med den. Dermed vender demokratiet ryggen til udviklingen. Det går ikke i længden.«

Det kan være slemt nok i sig selv, at bureaukrati og bureaukrater lidt efter lidt, men med støt kurs, overtager alle samfundets institutioner og med sikker hånd dokumenterer et stigende behov for endnu flere ansatte til at administrere og kontrollere. Men helt galt går det, når magtfuldkommenheden går hånd i hånd med almindelig inkompetence. Her opremser forfatteren en lang række store, offentlige skandaler, som har kostet og stadig koster samfundet betragtelige beløb: Det klimaideologiske felttog, CO2-kvoterne, forløjede regnestykker i vindenergisektoren, fejlslagne militærindkøb, TDC, DSB og de talrige mislykkede og bekostelige it-projekter, som koster formuer, som medfører effektivitetstab, og som ingen rigtigt påtager sig ansvaret for.

Nu er I advaret

Meget tidligt i gennemgangen melder sig det påtrængende spørgsmål, hvordan vi slipper ud af suppedasen, og her begynder læseren at få bange anelser, for i et stort afsnit beretter forfatteren om, hvor fint det går i Kina. Økonomisk fremgang, effektivitet, stadig erobring af nye markeder. Vækstrater, som virker skræmmende i de forbenede vestlige demokratier. I Kina er de nemlig ikke hæmmede af demokratiske spilleregler, men kan tilrettelægge sagerne uden generende folkelig indblanding. Og alle er glade.

Det er vel ikke der, Ole T. Krogsgaard vil hen?

Tværtimod. Ærindet er at advare:

»Det kan være svært for et demokrati at konkurrere med et effektivt diktatur, men det må ikke føre til at gå på akkord med gode demokratiske holdninger. Diktaturer har altid med tiden udviklet dårlige vaner og farlige egenskaber. De vestlige samfund bør kunne gøre langt mere end i dag for at være mere effektive ved at fjerne unoder og autokratiske tilbøjeligheder og dermed forbedre såvel demokratiet som effektiviteten i den offentlige sektor og hele samfundet (...) Opskriften på forbedring er både nærliggende og vanskelig. Den består i at gennemføre en radikal forenkling og er et politisk ansvar.«

Dermed er ansvaret igen placeret, hvor det hører hjemme, men hvad nytter det, når politikerne ikke tør? Hvad nytter det, når de er så forhippede på at sikre eget genvalg, at de lefler for den stadigt stigende skare af offentligt ansatte og hellere imødekommer deres krav om vækst end at skære igennem og effektivisere?

Det får vi ikke noget svar på, og derfor er der ingen åbenlys løsning i udsigt. Men analysen er leveret, og ingen kan med troværdigheden i behold påstå, at det har skortet på advarsler.

Anmeldelse af David Gress - EU. Europas fjende

24-05-2014: Debat: Nuancering er ikke David Gress’ sag i en ny bog om EU, for »det ville gøre læsningen ulidelig«. Den kan nu også blive hæmmet af manglende nuancering. Læs artikel

Anmeldelse af Lene Andersen - Globalt gearskift

19-05-2014: Lene Andersen har mange og vidtløftige visioner for, hvordan en bedre verden kunne se ud, men ignorerer det lavpraktiske bøvl med at udtænke en politisk realiserbar vej dertil. Læs artikel

Anmeldelse af Henrik Christoffersen - Det mindst ringe - om demokratiet i velfærdsstaten

19-04-2014: Er den danske velfærdsstat blevet til alles kamp mod alle? Det mener økonom Henrik Christoffersen. Vi overså, at mennesker udplyndrer hinanden, hvis de får muligheden for det. Læs artikel

Anmeldelse af Jan Maintz Hansen - Kan du være mere konkret. Om samtalens død i dansk politik

11-01-2014: Det lyder så godt, når man beder politikere om at være konkrete. Men måske er det i virkeligheden gift for den politiske samtale. Læs artikel

Anmeldelse af Simon Pihl Sørensen og Rasmus Prehn - Frihed til fællesskab

09-10-2013: En bog med mange håbefulde pointer, men i længden bliver man udmattet over det ansvarsfrit utopiske i forehavendet. Læs artikel
Læs også
Loading...
Mest læste
Loading...