Anmeldelse:
Anmeldelse: 2 out of 6
Find mere om:
Anmeldelse af Lene Andersen - Globalt gearskift | bog.guide.dk

Anmeldelse af Lene Andersen - Globalt gearskift

Lene Andersen har mange og vidtløftige visioner for, hvordan en bedre verden kunne se ud, men ignorerer det lavpraktiske bøvl med at udtænke en politisk realiserbar vej dertil.

Samfund
Lene Andersen
GLOBALT GEARSKIFT

144 sider, 149 kr.

Det Andersenske Forlag


B97774390Z.1_20140518182655_000+GQ1CSR8K.1-0.jpg

Det er ikke små udfordringer, verden står over for ifølge Lene Andersen. Vi er nemlig midt i en overgangsperiode – et gearskift – fra oplysningstiden og industrialiseringens tidsalder til det, hun kalder BINK-alderen, som står for bio-, informations-, nano- og kognitionsteknologi. Ikke alene truer økologisk kollaps, massive sociale problemer og nationalstaternes undergang; Andersen frygter en dystopisk udvikling, som blandt andet indebærer »en todeling af menneskeheden, hvor økonomi, livsstil, uddannelse og fysiske sikkerhedsbarrierer reelt vil dele os op i to arter, der intet har med hinanden at gøre«.

Det lyder jo træls. Og skulle nogen være i tvivl om, at lige netop nu er et helt utrolig vigtig tidspunkt i menneskehedens historie, skærer Andersen det gerne ud i pap:

»Vi er generationen, der står med gearskiftet mellem hænderne og kan tabe det hele på gulvet eller skabe forudsætningerne for en meningsfuld fremtid for alle.«

Hvor svært kan det være

Heldigvis formår Lene Andersen ikke alene at diagnosticere problemerne, hun er også kvinde for at forklare, hvordan den meningsfulde fremtid skal indrettes.

Det eneste, vi skal gøre, er at ommøblere velfærdssamfundet grundlæggende, skabe en ny global retsorden samt gøre arbejderne i den industrialiserede verden solidariske med den tredje verden. Nå ja, så skal internettet da også lige vendes på hovedet fundamentalt, og alle mennesker i hele verden skal udstyres med en slags øko-point, som der kan handles med ligesom CO2-kvoter i industrien. Keine Hexerei, nur Behändigkeit!

Men hvordan?

Man bør have respekt for viljen til at tænke originalt og visionært. Det gør Lene Andersen, når hun er mest interessant. Men desværre er rigtig mange af hendes visioner så luftige, at det mere ligner utopisme – også selvom hun dækker sig ind under, at det »blot er forslag og ikke gennemtænkte løsninger«.

Hvad nytter det at erklære finansskat for en god idé, når det konsekvent bliver forkastet af europæiske partier og deres vælgere, selvom det faktisk har været diskuteret i årtier? Og selvom individuelle miljøpoints sikkert kunne være smarte, hvordan får man det så konkret vedtaget i 200 parlamenter og koordineret det for seks milliarder mennesker?

Måske Andersen i sin næste bog kunne fokusere mere på, hvordan man på mere lavpraktisk vis kommer frem til det perfekte samfund og lidt mindre på detaljerne i dets indretning.

I demokratiske samfund, hærgede af forbenede interessekonflikter, magtkampe og kompromiser, er det nemlig ofte en del sværere at overbevise sine medborgere om sine geniale idéer og føre dem ud i livet end at få dem.

Anmeldelse af Debatbog Ole T. Krogsgaard - Bureaukraterne ta’r magten. Fra folkestyre til formyndersamfund

02-09-2014: Direktør Ole T. Krogsgaard argumenterer overbevisende for, at vort samfund er i færd med at administrere sig ihjel. Man må håbe, at de folkevalgte vil læse med. Læs artikel

Anmeldelse af David Gress - EU. Europas fjende

24-05-2014: Debat: Nuancering er ikke David Gress’ sag i en ny bog om EU, for »det ville gøre læsningen ulidelig«. Den kan nu også blive hæmmet af manglende nuancering. Læs artikel

Anmeldelse af Henrik Christoffersen - Det mindst ringe - om demokratiet i velfærdsstaten

19-04-2014: Er den danske velfærdsstat blevet til alles kamp mod alle? Det mener økonom Henrik Christoffersen. Vi overså, at mennesker udplyndrer hinanden, hvis de får muligheden for det. Læs artikel

Anmeldelse af Jan Maintz Hansen - Kan du være mere konkret. Om samtalens død i dansk politik

11-01-2014: Det lyder så godt, når man beder politikere om at være konkrete. Men måske er det i virkeligheden gift for den politiske samtale. Læs artikel

Anmeldelse af Lene Andersen - Danmark 2030. Go global

10-12-2013: Lene Andersens vision for, hvordan Danmark skal se ud om 17 år, er en blanding af originale betragtninger og utopisk ønsketænkning. Læs artikel
Læs også
Loading...
Mest læste
Loading...