Anmeldelse:
Anmeldelse: 3 out of 6
Find mere om:
Jørgen Steen Nielsen: Den store omstilling – Fra.. | bog.guide.dk

Jørgen Steen Nielsen: Den store omstilling – Fra systemkrise til grøn økonomi

Vi står over for en stor global systemkrise, som omfatter finanskrisen, fødevarekrisen og miljøkrisen, og det kræver tilsammen en radikal samfundsforandring.


Jørgen Steen Nielsen:
Den store omstilling – Fra systemkrise til grøn økonomi
224 sider, 249 kr.
Informations Forlag

den store omstilling.jpg

Med den nuværende finanskrise trækkes der veksler på fremtiden ved en stor gældsætning i den vestlige verden. Denne gældsætning er især skabt af den finansielle sektor og økonomiens tro på evig vækst.

Men finanskrisen er kun en del af flere omfattende kriser i dag. Vi står også over for en råstofkrise med mangel på væsentlige råstoffer inden for en overskuelig fremtid. Dertil kommer en klimakrise med forhøjede temperaturer og voldsomme konsekvenser for miljøet overalt på jordkloden.

Disse kriser lagt sammen betyder, at vi befinder os i en global systemkrise, som kræver en voldsom og stor omstilling af hele grundlaget for de vestlige landes økonomier, ifølge Jørgen Steen Nielsen.

Samtidig er de nuværende løsningsforsøg fra politikere og økonomer for meget præget af traditionel tænkning, som blokerer for overgangen til en ny og grøn økonomi.

Den farlige vanetænkning

Jørgen Steen Nielsen er biolog og mangeårig journalist og chefredaktør ved dagbladet Information og skriver engageret og appellerende ind i traditionen fra ”Grænser for vækst”-bøger, der kom i 1970’erne. Der refereres til mange alarmsignaler, der viser, at økonomien og væksten ikke kan fortsætte som hidtil, men at vi må omstille store dele af vores økonomiske system til en grønnere og mere bæredygtig form.

Mange globale virksomheder er allerede i fuld gang med at omstille deres produktion til bæredygtighed, og Jørgen Steen Nielsen er ikke så pessimistisk som så mange andre. Fjenden er langt mere politisk vanetænkning og snæversyn end markedets manglende uvilje til at omstille sig.

Jørgen Steen Nielsens synspunkter er et bidrag i den aktuelle og internationale debat om klodens tilstand, og det er svært for den menige læser at pejle sig vej gennem de dystre fremskrivninger og forudsigelser. Det er ikke alle tidligere tiders profetier, der har holdt stik, og menneskene har været dygtige til at finde alternativer og udvikle ny teknologi, så hvorfor tro på denne advarsel?

Spekulation eller opsparing

Bogen er lidt for meget præget af en række kunstige og retoriske modsætninger, f.eks. mellem den »luftige finanssektor« og den »produktive realøkonomi«. Som om kun de svedende arbejdere producerer noget. Han kritiserer »driften til spekulation« frem for »opsparing«, men opsparing sker jo ikke ved at gemme 100-kronesedler i madrassen, men bedst ved at lade dem yngle. Der tales om »spekulation i fødevarer« ved, at korn og majs og en fremtidig høst bliver spekulationsobjekter. Men det har de jo altid været med voldsomme prissvingninger til følge.

Det er heller ikke indlysende, at finanskrisen skulle have noget at gøre med de øvrige krisefænomener, da den hovedsagelig har at gøre med dårlig administration af penge- og kreditpolitikken. Og sker vel ret uafhængigt af CO2-udledningen og råstofreserver.

Vanskeligheden for Jørgen Steen Nielsen består nok i høj grad i, at det er svært at knytte dagligdags erfaringer til det lidt dommedagsagtige syn, da vandet og luften omkring os aldrig har været så rent før – og fabrikker og biler aldrig så lidt forurenende. Folk flokkes i storbyerne, fordi de er grønne og rare.

Sidste års aha-oplevelse

Skybruddet og oversvømmelserne i København den 2. juli 2011 år beskrives som en »aha-oplevelse«, der gjorde det stinkende klart, at klimaændringer var på vej. Men er det tilstrækkeligt til at få befolkningen til at acceptere en nedgang i levefod og vækst, som er nødvendig for Den Store Omstilling?

Jørgen Steen Nielsen identificerer sig med en global kollektiv agent, når han taler om »menneskehedens egentlige mål og visioner«, men hvem vil her og nu afgive sin bil, sit varme morgenbad og en årlig chartertur ud fra beregninger om fremtiden behæftet med usikkerhed?

Anmeldelse: Dan Jørgensen: Grønt håb - Klimapolitik 2.0

10-01-2011: Det bliver aldrig til ret meget andet end mikrofonholderi i Dan Jørgensens forsøg på at indgyde os alle et nyt grønt håb i klimapolitikken. Læs artikel

Anmeldelse af Henrik Christoffersen - Det mindst ringe - om demokratiet i velfærdsstaten

19-04-2014: Er den danske velfærdsstat blevet til alles kamp mod alle? Det mener økonom Henrik Christoffersen. Vi overså, at mennesker udplyndrer hinanden, hvis de får muligheden for det. Læs artikel

Anmeldelse: Lau Aaen: Dagpengeland

29-03-2012: Lau Aaen argumenterer overbevisende og stærkt underholdende for, at jobsøgningskurser som det, han deltog i og beskriver i bogen ”Dagpengeland”, er et absurd spild af tid og penge. Læs artikel

Anmeldelse: Søren Hermansen og Tor Nørretranders: Fællesskab

01-12-2011: Der pustes nyt liv i andelstanker og selvforvaltning i filosoffen og landmandens bud på fremtidens ressourcedeling. Inspireret, engageret og vidtløftigt. Læs artikel

Anmeldelse: Joumana Haddad: Jeg dræbte Sheherezade

10-06-2011: Den libanesiske forfatter Joumana Haddad er vred over mangt og meget i sit hjemland. Det har hun skrevet en bog om. Læs artikel
Læs også
Loading...
Mest læste
Loading...