Anmeldelse:
Anmeldelse: 5 out of 6
Find mere om:
Flemming Kloster Poulsen: Det uperfekte liv | bog.guide.dk

Flemming Kloster Poulsen: Det uperfekte liv

Kan moderne mennesker stadig bruge biblens fortællinger i dagligdagen? En ny bog svarer bekræftende.


Kristendom
Flemming Kloster Poulsen:
Det  uperfekte liv - Maraton i Bøgernes Bog
Hft. med flapper, 274 sider, 248 kr.
Forlaget Alfa

Præsten Flemming Kloster Poulsen (født 1957) har nået mig på et tidspunkt, hvor interessen for min kristne kulturarv er blevet skærpet - fremkaldt af sammenstødet mellem kristendom og islam, der finder sted i en modernitet præget af rodløshed. Derfor blev jeg også straks fanget ind af hans projekt, som går ud på at vise, at moderne mennesker kan hente selvindsigt og livsoplysning i biblens fortællinger.

Det uperfekte liv tager afsæt i den udbredte forestilling om ”det perfekte liv”. I jagten på perfektion bliver vi igen og igen frustrerede, fordi vi har glemt et grundlæggende vilkår: Livet er uperfekt og fuldt af skuffelser, mangler og nederlag. Eftersom det perfekte liv ikke findes som andet end selvbedrag og tyrannisk forestilling, skal vi have fat i en dybere og mere realistisk måde at anskue såvel vores eget liv på som samfundet. I denne proces er hverdagssprogets henvisninger til de bibelske fortællinger et redskab.

Afsmittende sprog

Sproget myldrer nemlig med vendinger fra Bibelen: En ørkenvandring, som manna fra himmelen, jeg vasker mine hænder - for blot at nævne nogle få. Til daglig er vi måske ikke opmærksomme på, hvor mange talemåder der stammer fra Bibelen, men får man først øje på dem, er de ifølge forfatteren en guldgrube af erfaringer og visdom. De sproglige udtryk er en del af kulturarven og dermed en del af vores identitet og selvforståelse.

Med udgangspunkt i 42 af disse hverdagsudtryk giver Kloster Poulsen sit personlige bud på, hvordan de bibelske udtryksmåder og fortællinger kan bruges i et nutidigt menneskeliv. De kan sætte vores uperfekte liv i perspektiv og bidrage til at belyse store eksistentielle spørgsmål om kærlighed, tro, tvivl, selvforståelse og døden.

Valget af de bibelske udtryk har været styret af følgende kriterier: De skulle være almindelige i dagligsprog, kunst og litteratur, der skulle være en historie bag, og historierne skulle hentes i både Det gamle og Det nye Testamente.

Personlige refleksioner

Opbygningen af det enkelte kapitel er skåret over læsten: Først præsentationen af selve det bibelske udtryk, f.eks. min brors vogter. Derpå en kort genfortælling af den bibelhistorie, som udtrykket stammer fra (den præcise bibelhenvisning, f.eks. Første Mosebog kap. 4, vers 1-16, findes bagerst i bogen). Endelig - og det er scoopet - en personlig refleksion, hvor forfatteren bruger historierne som spejl og til at kaste lys over det nutidsliv, som vi dagligt maser med at håndtere.

Kristendommen som alternativ til overfladiske selvhjælpsbøger - det er hverken mere eller mindre, hvad Kloster Poulsen byder ind med. Og det gør han klogt - også dér, hvor jeg ikke enig!

Anmeldelse af Svend Løbner Madsen (red.) - Mediepræster

22-02-2014: Mat og intetsigende bog med interview med præster og teologer om deres forhold til medierne. Læs artikel

Anmeldelse af Naser Khader - Bekendelser fra en kulturkristen muslim

09-12-2013: Naser Khaders debatbog om at være kulturkristen muslim er sympatisk og præget af ønsketænkning. Læs artikel

Anmeldelse af Alain de Botton - Religion for ateister. En ikke-troendes vejledning i brugen af religion

04-11-2013: Alain de Botton kiler sig elegant ned mellem yderligtgående ateister og de religiøse. Budskabet er, at der er masser af indsigt at hente i religionen, hvis blot vi udelader troen på Gud. Læs artikel

Anmeldelse af Debatbog Ole T. Krogsgaard - Bureaukraterne ta’r magten. Fra folkestyre til formyndersamfund

02-09-2014: Direktør Ole T. Krogsgaard argumenterer overbevisende for, at vort samfund er i færd med at administrere sig ihjel. Man må håbe, at de folkevalgte vil læse med. Læs artikel

Anmeldelse af David Gress - EU. Europas fjende

24-05-2014: Debat: Nuancering er ikke David Gress’ sag i en ny bog om EU, for »det ville gøre læsningen ulidelig«. Den kan nu også blive hæmmet af manglende nuancering. Læs artikel
Læs også
Loading...
Mest læste
Loading...