Anmeldelse:
Anmeldelse: 4 out of 6
Find mere om:
Fie Hørby: Drop opdragelsen | bog.guide.dk

Fie Hørby: Drop opdragelsen

En ny bog tager et opgør med den traditionelle måde at opdrage på. Konflikter mellem forældre og børn kan løses i ro og fordragelighed, uden at barnets grænser overskrides.

Fie Hørby:

DROP OPDRAGELSEN

Vis hvem du er og bliv hørt

240 sider, 250 kr.

Nyt Nordisk Forlag

Arnold Busck

Jeg reagerer altid med skepsis, når en bog bliver lanceret under jubel-fanfaren, revolutionerende og øjenåbner. Det gælder også for ”Drop opdragelsen” skrevet af familieterapeuten Fie Hørby. Forherligelsen af eget værk som epokegørende viser sig sjældent at holde vand, og det gælder også i dette tilfælde. Med den på plads er det dog ikke en dårlig bog, som Fie Hørby har skrevet.

Ifølge forfatteren fremmer traditionel opdragelse ikke udviklingen af stærke børn med tro på sig selv. Traditionel opdragelse defineres som den, der får os til at true, bebrejde og kritisere vores afkom. Det er en stor fejl, for når vi skælder vores børn ud, gør vi dem forkerte og nedbryder deres tillid.

Så farvel til kritik, kontrol, moral og den pædagogiske rolle og goddag til den konstruktive, tålmodige, lyttende og anerkendende dialog. Her lyder Fia Hørby nogenlunde som Erik Sigsgaard i ”Skæld mindre ud” (2007), og det er svært at være uenig på skrivebordsplanet.

Mellem linjerne


En stor del af bogen består af dialog-eksempler, som viser, hvordan konflikter mellem forældre og børn kan løses i ro og fordragelighed, uden at barnets grænser overskrides. Jeg blev imidlertid ganske træt undervejs, da jeg indså, at jeg i forhold til mine sønner har begået stort set alle de fejl, som jeg overhovedet kan komme til i forhold til Hørbys ikke-opdragelses-filosofi.

Virkelig nedren, fordi hun har fat i den lange ende med sin påstand om, at opdragelse hovedsageligt foregår imellem linjerne, og at det, vi ønsker at se i vores børn, begynder med os selv.

Nøgleordene er anerkendelse, respekt og ligeværdighed, som gerne skulle omsættes i følgende fire bud:

Vær lydhør.

Der skal være overensstemmelse mellem det, vi siger, og det, vi reelt mener.

Det er altid de voksne, der har ansvaret for samspillets kvalitet.

Vær nærværende.

At følge disse budskaber lyder måske enkelt, men er det ikke. Skæld-ud-sumpen falder alle forældre i med mellemrum.

Knasten tilbage


Snarere end at sige noget nyt laver Hørby en fokuseret opsamling af genren håndbog-for-forældre med afsæt i barnesynet, det kompetente barn. Begrebet dækker over, at barnet fra fødslen er udstyret med en evne og vilje til at indgå i samvær med andre - kompetencer, som bare ligger og venter på at blive foldet ud.

Hm! Her er det så, at jeg kan savne en klarere sondring mellem at skælde ud og korrigere/indlære adfærd, eftersom børn desværre ikke kun lærer ved eksemplets magt. For hvordan får man børn til at tage ubehagelige pligter på sig alene ved at appellere til dem om at bidrage til fællesskabet? - den knast står stadig tilbage.

Anmeldelse af Martin Breum - Balladen om Grønland. Trangen til løsrivelse, råstofferne og Danmarks dilemma

18-10-2014: Rigets fremtid: Martin Breum formår sobert og levende at gengive den ophedede debat om Grønlands løsrivelse eller fortsatte forbliven i rigsfællesskabet. Læs artikel

Anmeldelse af Michael Lewis - Flash Boys. A Wall Street Revolt

23-08-2014: Turbofinans: Aktier handles på fraktioner af et øjeblik, og selv trænede aktiehandlere forstår faktisk ikke, hvad der foregår. Ny bog beskriver hvordan. Læs artikel

Anmeldelse af Malcolm Gladwell - David og Goliat. Kunsten at kæmpe mod giganter

23-05-2014: Malcolm Gladwells fortællinger om underhundens overraskende styrker, og hvordan modgang kan skabe imponerende fremskridt, er videnskabsformidling, når det er allerbedst. Læs artikel

Anmeldelse af Ann-Marlene Henning og Tina Bremer-Olszewski - Make Love. En oplysningsbog

27-02-2014: Livsstil: ”Sex. Tre bogstaver. Tusind spørgsmål.” Denne underoverskrift rummer meget fint indholdet i en virkelig vellykket bog om sex henvendt til unge. Læs artikel

Anmeldelse af Pia Fris Laneth - Moderskab og mødrehjælp.Otte portrætter og 100 års historie

08-02-2014: Synet på moderskabet har ændret sig igennem tiderne. En ny bog skildrer i rødt perspektiv de forskellige holdninger med særligt henblik på Mødrehjælpens rolle. Læs artikel
Læs også
Loading...
Mest læste
Loading...