Anmeldelse:
Anmeldelse: 5 out of 6
Find mere om:
Anmeldelse af Er der nogen hjemme. En antologi.. | bog.guide.dk

Anmeldelse af Er der nogen hjemme. En antologi om hjemmepasning

Antologi: 90 pct. af alle danske forældre sender deres et-årige i vuggestue eller dagpleje. Det er en ringe løsning for barnet, mener syv kvinder, der har valgt hjemmepasning.

Elisabeth Brandt Serner og Janni Iben Stevn Hansen (red.):
ER DER NOGEN HJEMME? En antologi om hjemmepasning.

94 sider (e-bog), 79 kr.

Forlaget Brumbas


Janni Iben Stevn Hansen er hjemmegående mor til tre, bachelor i dansk og filosofi og bestyrelsesmedlem i Småbørnsfamilieforeningen SAMFO. Elisabeth Brandt Serner er hjemmegående mor til to med en bachelorgrad i teologi.

B97487398Z.1_20140102180213_000+G8K9IS38.1-0.jpg

De to er redaktører på en antologi, der bærer den sigende titel ”Er der nogen hjemme?”, hvis spørgsmål går på, om der er en omsorgsperson derhjemme til at tage sig af børnene.

Deres titler skal nævnes, for vi har altså at gøre med veluddannede kvinder, der sikkert sagtens kunne skaffe sig vellønnede jobs på arbejdsmarkedet, men i stedet har valgt at påtage sig fuldtidsarbejdet på Hjemmevej med at tage sig af familien.

I hvis interesse?

Sigtet med bogen er at sætte et stort spørgsmålstegn ved den omfattende institutionalisering af småbørn, der de seneste 50 år er blevet en ren selvfølgelighed for det store flertal af danske børnefamilier.

Syv kvinder, alle med gode uddannelser, har bidraget med en personlig og usmykket beretning om, hvordan de ikke kunne bære at sætte deres små børn i vuggestue efter et år, fordi det er klart for dem, at tilknytningsbruddet mor-barn er skadeligt.

Kvindernes oplevelser støttes af forskningen, som efterhånden har et righoldigt kildemateriale om børneinstitutionsliv at trække på. En af forskerne på området er Ole Henrik Hansen, der har skrevet en ph.d. om småbørn og også et forord til antologien.

Heri formulerer han blødt, men præcist, hvad der er på spil. Han kan som forsker ofte komme i tvivl om, hvad der er det bedste for barnet: Dagpleje/vuggestue versus hjemmepasning? Og så fremlægger han argumentationen for den altafgørende tilknytning mellem mor og barn, som med afsæt i en biologisk drift, et omsorgs- og beskyttelsesinstinkt, lægger grundlaget for det senere voksenliv.

På baggrund af 30 års erfaringer med undervisning af stadig mere skrøbelige elever, kan jeg være endnu klarere i mælet: Udepasning til børn under to år tjener ikke barnets interesser, men alene de voksnes, ligestillingens og arbejdsmarkedets, og vuggestuer burde afskaffes.

De mange diagnoser, børn og unge i dag udstyres med, kan et langt stykke ad vejen forklares med alt for mange timers institutionalisering og et forstyrret familieliv i et benhårdt konkurrencesamfund.

Op imod strømmen

De syv bidragydere har sejt valgt at gå op imod strømmen. De håber på, at deres historier vil vække mod og kampgejst hos de forældre, der ikke har lyst til at slå knuder på sig selv og nægter at købe discount-pakken med to udearbejdende forældre og børnene i institution. Men de er også ærlige om, at det undertiden er et hårdt valg.

Gid jeg selv havde været lige så klog og familieorienteret.

Anmeldelse af Hate Speech – Fra hadetale til hadesyn

22-08-2013: Debatbog: Ny antologi vil frygtelig gerne overbevise om “hate speech”-loves fortræffeligheder, men fremstår som en provinsiel og forudsigelig afliring af udokumenterede påstande. Læs artikel

Anmeldelse: Dennis Nørmark (red.): Friheden flyver - en debatbog om mangfoldighed

22-05-2010: Debatbog: ”Friheden flyver” vil have ægte frihed uden forbehold. Lidt større ydmyghed og lidt mere humor savnes. Læs artikel

Anmeldelse af Gretelise Holm - Kærligheden, kampen og kloden

03-06-2014: Journalisten og forfatteren Gretelise Holms anden erindringsbog er endnu bedre end den første. Læs artikel

Anmeldelse: Pia Deleuran og Sisse Jarner (red.): Klienten i det omskiftelige samfund

13-02-2008: Nye samfundsmæssige problemstillinger kræver justeringer af gamle løsningsmodeller. I den proces spiller jurister en væsentlig rolle. Læs artikel

Anmeldelse: Jens Winther: Grænseløs kærlighed

25-10-2007: At være gift er svært. Når parterne kommer fra hver sin kulturbaggrund, endnu sværere. Læs artikel
Læs også
Loading...
Mest læste
Loading...