Anmeldelse:
Anmeldelse: 6 out of 6
Find mere om:
Anmeldelse af Ahmed Akkari - Min afsked med.. | bog.guide.dk

Islamisme tur/retur

Anmeldelse: Ahmed Akkari leverer en dybfølt undskyldning for sit tidligere virke og tager et markant opgør med danske og internationale islamister i en kompromisløs bog.

Erindringer/debatbog
Ahmed Akkari & Martin Kjær Jensen
MIN AFSKED MED ISLAMISMEN - MUHAMMEDKRISEN, DOBBELTSPILLET OG KAMPEN MOD DANMARK

452 sider, 299,95 kroner

Berlingske Media Forlag

Udkommer i dag


B97622352Z.1_20140407172131_000+GVPBRO7E.1-0.jpg

Ahmed Akkaris beretning om, hvordan han blev en af Danmarks mest fremtrædende islamistiske imamer og en prominent aktør i Muhammed-krisen er uden tvivl et af de mest hårdtslående og velplacerede indslag i den danske debat om islamisme og indvandring til dato.

Sammenligningen med Yahya Hassan, som i en årrække boede få hundrede meter fra Akkari i Aarhus Vest og også beskrev en kultur præget af hykleri og dogmatik, er oplagt. Men der er forskelle. Hvor Yahya fragmentarisk og på vers beskrev livet og kulturen blandt indvandrerunderklassen helt nede på gulvet, udstiller Akkari det islamiske miljø fra den gejstlige indvandrerelites helikopterperspektiv.

Aldrig tidligere har en prominent imam, der tidligere havde sin daglige gang i et utal af muslimske friskoler, moskéer og foreninger og blandt det danske islamistiske samfunds højstplacerede medlemmer, fremlagt en detaljeret skildring af miljøet indefra.

Selvbestaltede domstole

Bogen er først og fremmest Akkaris personlige beretning. I 60 tilfælde, sirligt nedskrevet i fodnoter, er omtalte personer dog blevet konfronteret med hans udsagn. For hovedparten af islamisternes vedkommende hævder de, at der er tale om fordrejninger og løgne. Bogen lader det så være op til læseren at vurdere, hvis troværdighed man vægter højest. Det kan den nok også trygt gøre.

Akkari fortæller personligt, basalt spændende og i et usædvanligt direkte og velformuleret sprog. Han skildrer nøgternt og ofte brutalt selvudleverende, hvordan de islamistiske miljøer i Aalborg, Aarhus og København er præget af en blanding af foragt og manglede interesse for det etnisk danske majoritetssamfund, og han selv abonnerede på denne verdensopfattelse. Det er en fortælling om, hvordan moskeer systematisk, kompetent og velovervejet camoufleres som kulturforeninger, så de kan få fingrene i kommunale tilskud, hvordan uuddannede imamer styrer de troendes liv ned i mindste detalje, og hvordan selvbestaltede sharia-domstole agerer fuldstændig uden om det danske retsvæsen i alt fra ægteskabs- til drabssager.

Akkaris beskrivelse af sin egen rolle under Muhammed-sagen kaster også meget nyt lys over krisen. De internationale reaktioner på tegningerne var udelukkende et produkt af det arbejde, som arbejdsgruppen, hvori han selv var højtplaceret, udførte over måneder gennem internationale kontakter. Et arbejde, som de fuldt ud vidste, kunne resultere i terror i Danmark og mod danske interesser. Hvis beskrivelsen er sandfærdig, faldt arbejdsgruppens virke sandsynligvis ind under straffelovens bestemmelser om landsforræderi.

Fanatismens friskoler

Næsten mere problematiske end Muhammed-krisen, der trods sine dybe spor efterhånden fortoner sig i fortiden, er de forhold, Akkari beskriver på landets muslimske friskoler, og som antageligvis fortsat eksisterer.

Her beskriver Akkari, hvordan hensynet til religion overskygger alle faglige hensyn. Han skildrer lærere, der er groft inkompetente og religiøse fanatikere. Beskriver, hvordan der foregår systematisk svindel med læseplaner, og hvordan der konsekvent og overlagt iværksættes større skuespil, når der føres offentlige tilsyn med skolerne. Og han beskriver skoler, hvor åbenlys antisemitisme florerer og eksamensresultater udleveres på forhånd, så det faglige niveau fremstår højere, end det er. Ifølge den læreruddannede Akkari er det alt sammen ting, han oplevede på samtlige muslimske friskoler, hvor han arbejdede. Det er meget voldsomt, og såfremt hans udsagn står til troende – hvilket han inviterer enhver til at efterprøve gennem uanmeldte tilsyn – er det svært at være uenig i hans konklusion:

»Alt i alt er jeg i dag af den overbevisning, at de muslimske friskoler er uegnede til at klæde nye unge danskere på til voksenlivets udfordringer. Skoler skal fremme forståelse, integration og individets evne til at tage medansvar. De muslimske friskoler gør det modsatte.«

Forbilledlig klar

Som Akkaris kometkarriere som imam og medieperson indikerer, er han en både begavet og velformuleret kommunikatør, og det virker derfor, som om bogens ghostwriter, Martin Kjær Hansen, mest af alt har haft til opgave at stå for bogens disposition og sikre en stilsikker skriftlig formidling. Uanset hvem der har ansvaret, er sproget forbilledligt klart uden at være forsimplet.

Selvom hovedvægten i bogen er lagt på Akkaris erfaringer og virke som imam, kunne en del af hans personlige biografi være skåret fra, hvis bogen skulle have været et mere skarpvinklet eksposé. Men den biografiske kontekst giver en sympati og forståelse for mennesket Akkari, som den ville have været fattigere foruden. Det er basalt interessant at følge hans rejse fra de tidligere år i en relativt sekulær libanesisk overklassefamilie fra Tripoli over flugten til Danmark fulgt af hans gradvise konvertering til islamisme og det svære arrangerede ægteskab med en libanesisk kvinde, der mere eller mindre var et produkt heraf.

De havde ret

Akkaris konklusion er mildest talt ubelejlig for de mange, der ser islamisme som en forståelig reaktion på majoritetssamfundets påståede strukturelle racisme og Muhammed-tegningerne som en unødvendig provokation. Selvom Akkari ikke i et og alt deler den islamkritiske højrefløjs svar på, hvordan man skal forholde sig til de problemer, han beskriver, er hans vurdering af deres analyser ganske entydig:

»Mange højrefløjspolitikere er gennem tiden blevet udråbt som racister for at hævde, at de danske islamister er kalifatets femte kolonne. Det var nemt at skyde deres påstande ned, for hvad vidste folk, der stod på ydersiden og kiggede ind i et miljø, de ikke kendte? Men jeg, der har stået i midten af denne verden i flere år, må i dag sige, at de havde ret.«

Hvordan man vælger at forholde sig til dét på Politikens redaktionsgang og i det Radikale Venstres hovedbestyrelse, bliver interessant at følge. »I Danmark er jeg vokset op«

Anmeldelse af Gretelise Holm - Kærligheden, kampen og kloden

03-06-2014: Journalisten og forfatteren Gretelise Holms anden erindringsbog er endnu bedre end den første. Læs artikel

Anmeldelse: Anna Politkovskaja: Den nøgne sandhed

09-02-2012: Journalistisk testamente: Kan det i et samfund med svage eller ikke-eksisterende demokratiske institutioner lade sig gøre at bedrive kritisk journalistik uden at vælge side? Ikke i Anna Politkovskajas tilfælde. Læs artikel

Anmeldelse: Jens Christiansen: Hvem vinder valget?

11-10-2007: Socialdemokratiets tidligere partisekretær fortæller om valgkampe - uden smålige hensyn til loyalitet og diskretion. Læs artikel

Anmeldelse af Kai Sørlander - Fornuftens Skæbne. Tanker om menneskets vilkår

11-04-2014: Kai Sørlander har skrevet endnu en tankevækkende bog om det rationelle Europa. Læs artikel

Anmeldelse af Geir Lippestad - Det vi står for. Manden der forsvarede Breivik

15-10-2013: Breiviks forsvarer messer ordene ”retssikkerhed” og ”grundlæggende værdier” som en besværgelse. Men han overdriver retssagens betydning, og det er stadig svært at se, hvorfor massemorderen skulle have så meget taletid. Læs artikel
Læs også
Loading...
Mest læste
Loading...