Anmeldelse:
Anmeldelse: 5 out of 6
Find mere om:
Anmeldelse af Thomas Harder - Kryssing. Manden,.. | bog.guide.dk

Idealisme og amoral

Grundig og velskrevet biografi om en dansk officer i tysk tjeneste på østfronten.

Historie
THOMAS HARDER
Kryssing. Manden, der valgte forkert

528 sider, 350 kr.

Lindhardt og Ringhof


B971733598Z.1_20141110180013_000+G7GH19CB.1-0.jpg

Oberstløjtnant C.P. Kryssing var artilleriofficer ved den tyske besættelse den 9. april 1940. For mange officerer og menige var den næsten modstandsløse besættelse en skammens dag, for Kryssing betød den, at hans verden brød sammen. Han mistede troen på det danske politiske system og den danske nation, som han betegnede som slap og magelig. Han ville ikke være operetteofficer, men besluttede sig for at bekæmpe bolsjevismen, dvs. Sovjetunionen, efter at Nazityskland i juni 1941 havde angrebet den tidligere allierede.

Kryssing var en yderst retlinet og idealistisk person, hvilket Thomas Harders glimrende biografi giver mange eksempler på. Han var måske derfor i politisk henseende meget naiv. Han var ikke nazist, men sagde ja til at blive chef for det Frikorps Danmark, som de danske nazister ønskede indsat på østfronten. Han ville have et upolitisk korps iklædt danske uniformer, men oplevede at blive underløbet af nazisterne og måtte allerede i februar 1942 forlade posten, før frikorpset var kommet i kamp. I stedet gik han nu i ”ren” tysk militær tjeneste, avancerede til generalmajor i Waffen SS og deltog i de hårde kampe ved Narva i 1944.

Dømt som landsforræder

Kryssings to unge sønner Jens og Niels meldte sig også til tjeneste på østfronten, hvor de begge omkom. Hans hustru Kamma, der meldte sig som frontschwester, blev invalideret. Ægteparret tilbragte den sidste del af krigen på et SS-plejehjem, hvor han blev taget til fange af amerikanske styrker og i den forbindelse selv blev skudt i begge ben.

Kryssing havde som andre med den danske regerings billigelse meldt sig til tjeneste på tysk side. I 1946 blev han ved en dansk domstol tiltalt for landsforræderi på grundlag af et tillæg til straffeloven fra maj 1945, der gjorde det muligt at dømme med tilbagevirkende kraft. Han fik fire års fængsel i 1947 og blev frataget sin pension og opsparing.

Politisk eller moralsk?

I et efterskrift ”Den nødvendige uretfærdighed” diskuterer Harder Kryssings skæbne. Han når frem til den salomoniske løsning, at det ikke var retfærdigt at straffe Kryssing og andre frivillige, når de politikere, der havde givet dem tilladelse, selv gik fri; men at der ikke var noget alternativ til retsopgøret. Og det er jo rigtigt i den forstand, at politikerne ikke ville straffe politikerne. Her argumenterer forfatteren politisk.

Men derpå indfører Harder en ny dimension i sin argumentation: Kryssing burde have vidst bedre, og hans samvittighed burde have sagt ham, at det under alle omstændigheder var forkert at kæmpe sammen med Nazityskland, fordi Tyskland var styret af et forbryderisk regime – også selv om Kryssing ikke selv havde deltaget i regimets forbrydelser. Her argumenterer han moralsk.

Det er fortjenstfuldt, at Harder som historiker klart tager både politisk og moralsk stilling til sit emne. Danskere, der aktivt støttede Sovjetunionen, som var styret af et forbryderisk regime, handlede således også moralsk forkert og var principielt hjemfaldne til straf.

Anmeldelse: Thomas Harder: Anders Lassens krig

10-11-2010: Anders Lassen fik et kort, men dramatisk liv som soldat under Anden Verdenskrig. Han hadede tyskerne af hele sit hjerte. Læs artikel

Anmeldelse af Hans Kirchhoff - Den gode tysker. G.F. Duckwitz - de danske jøders redningsmand

14-07-2013: Han var både venner med nazisten Werner Best og socialdemokraten Hans Hedtoft, og måske reddede han de danske jøder fra holocaust. Ny grundig bog om paradokset G.F. Duckwitz. Læs artikel

Anmeldelse: Niels Birger Danielsen og Suzanne Wowern Rasmussen: Gestapochefen Karl Heinz Hoffmann - den kultiverede nazist

24-05-2011: Der ligger imponerende og grundig research bag bogen om dr. Karl Heinz Hoffmann, ingen tvivl om det. Alligevel bringer den ikke noget afgørende nyt for dagen om mennesket bag manden. Læs artikel

Anmeldelse: Andrew Meyer: Spionen der forsvandt

27-04-2009: Spionhistorie: Det kan ikke skjules, at der er en skrigende mangel på materiale om den centrale person i ”Spionen der forsvandt”. Læs artikel

Anmeldelse af Laura Hillenbrand - Ukuelig

18-10-2014: Mesterværk: En flabet knægt bryder sin sociale arv, bliver OL-løber, styrter ned med et bombefly, kommer i nævekamp med hajer, bliver torteret af en supersadist i japansk uniform og ender alligevel med at sejre over sine indre dæmoner. ”Ukuelig” er en usædvanlig bog om en usædvanlig mand. Læs artikel
Læs også
Loading...
Mest læste
Loading...