Anmeldelse:
Anmeldelse: 5 out of 6
Find mere om:
Anmeldelse af Sven Ove Gade - Faldskærmschefen... | bog.guide.dk

Faldskærmschefens livslange blues

Historie: Lystløgner, krigshelt, slubbert, hædersmand eller bedrager? Flemming B. Muus er modstandskampens allermest omstridte skikkelse. Sven Ove Gades biografi føjer nyt til billedet af patrioten, der blev landsforvist.

HISTORIE
Sven Ove Gade
FALDSKÆRMSCHEFEN. Flemming B. Muus – helt og skurk.

272 sider, 299,95 kr.

Informations Forlag


B971395447Z.1_20140911174804_000+GINFJ3QG.1-0.jpg

Krig kan forløse uventede kræfter og talenter, men også mørke dybder i dens aktører. Under den tyske besættelse af Danmark var begge dele forenet i faldskærmschefen major Flemming B. Muus (1907-1982), der i to år var chef for det britiske SOE’s operationer i Danmark. Hans tvetydige historie blotlægger Sven Ove Gade i denne biografi med klinisk journalistisk metode i skæbnefortællingens form.

Det er historien om en mand, der nåede at blive landsforvist hele to gange. Første gang for en ungdomssynd, hvor han forfalskede en onkels underskrift på en check og derpå i pagt med sin højborgerlige families æresbegreber blev forvist i 10 år til Liberia i Vestafrika. Anden gang i 1946 efter en fængselsdom for at have tilegnet sig 500.000 kr. – svarende til ca. 11 mio. kr. i nutidens mønt – af modstandsbevægelsens midler. I mellemtiden nåede han at blive en af frihedskampens allerstørste skikkelser, om hvem man med føje kan bruge betegnelsen helt. Som briternes ”mand” i Danmark organiserede og drev han sabotagen frem, og han deltog i Frihedsrådets møder. Hans personlige mod er ubestridt – hans livsstil og høje cigarføring omstridt.

Næppe andre modstandsledere har som han vovet at indrette sig i lejlighed med husbestyrerinde og dyre møbler indkøbt fra møbelhuset Hansen, Lysberg og Terp. Billedligt kørte han i overhalingsbanen i Rolls Royce. Havde han haft karakterstyrke til at holde sig på dydens smalle vej, ville han i dag have været regnet til modstandskampens tre største skikkelser. Men hans fatale moralske svigt gjorde ham i årtier til en ikkeperson blandt frihedskampens veteraner. Old Boys-netværket ville ikke vide af ham.

Forvist fra fædrelandet

Sven Ove Gade får med sin bog rullet Flemming Muus’ indsats op på godt og ondt og sat den i en helhed, hvad ikke mange har haft lyst til, bortset fra den biograferede selv.

I et nutidigt perspektiv får bogen læseren til at forholde sig til det evige spørgsmål om, hvordan vi skal behandle den rette mand på det rette tidspunkt, når han kører efter sine egne regler. Skal bogholdere og revisorer kunne bremse ham, der er i færd med at vende slagets gang? Det er umuligt at sætte på formel, men briterne mente nej. De fredede Muus under krigen, uagtet at han og hustruen under ophold i London omsatte falske fempunds-sedler, som formentlig stammende fra falskmøntnerprojektet i kz-lejren Sachsenhausen. Forseelserne afgjorde de med disciplinære foranstaltninger, hvorefter de overlod til danskerne, om der skulle ske yderligere. Det skulle der, selv om beløbet blev betalt tilbage. Strafferetligt havde forsættet været til stede, og retssagen gennemførtes som en tilståelsessag.

Opgøret med den fortabte søn udartede efter Gades opfattelse. Landsforvisningen var uhyrlig og uden det fjerneste lovgrundlag, og Frihedsrådet udøvede på det nærmeste nordkoreansk billedmanipulation ved ikke at ville have Flemming Muus med på officielle malerier. Historieskrivningen blev offer.

Man fornemmer, at Sven Ove Gade ikke nærer nogen personlig sympati for Flemming Muus. Det gør han til gengæld for hans hustru, Varinka Muus, der var datter af en anden af frihedskampens store navne, godsejerfruen Monica Wichfeld, der døde i tysk tugthus i 1945. Til sin dødsdag i 2002 kæmpede hun som en furie for sin mands æresoprejsning.

Den forsvundne sagsmappe

Flemming Muus’ sagsmappe i National Archives i London er forsvundet. Samme skæbne er overgået Justitsministeriets akter i bedragerisagen, og ægteparrets arkiv var af begrænset omfang. På det spinkle kildemateriale er det lykkedes Sven Ove Gade at skrive en helstøbt bog om ikke blot den forkætrede faldskærmschef, men også hans hustru. Den er båret af en sært fascinerende og vemodig bluesstemning rundet af den kendsgerning, at Flemming Muus’ livsværk faldt i tre krigsår. Resten var forspil og efterspil.

Muus’ karakterafvigelser in mente er det nærliggende at søge en diagnose. Det afstår Gade fra, men det er der også nok, der har følt sig kaldede til blandt familie og medkæmpere. Det rækker lige fra »patologisk lystløgner« over »udvisende psykopatiske træk« til »slubbert«. Det var han måske også, skriver Gade, men han var mere end det. Helt og skurk i samme person. En sådan mand er det svært at finde den endegyldige sandhed om.

Gade postulerer heller ikke at kunne afsige historiens dom. Men han har skrevet en ”gerningsmandsprofil”, der forekommer retvisende. Det er ganske enkelt fornem journalistik i litterær aftapning.

Anmeldelse: Omkring en kæmpe

12-09-2007: Modstandsbevægelsen kaldte ham Elefanten - det var nok for at snyde Gestapo-folkene til i hvert fald ikke at lede efter en stor mand. Læs artikel

Anmeldelse af Laura Hillenbrand - Ukuelig

18-10-2014: Mesterværk: En flabet knægt bryder sin sociale arv, bliver OL-løber, styrter ned med et bombefly, kommer i nævekamp med hajer, bliver torteret af en supersadist i japansk uniform og ender alligevel med at sejre over sine indre dæmoner. ”Ukuelig” er en usædvanlig bog om en usædvanlig mand. Læs artikel

Anmeldelse af Boris Cyrulnik - Den farlige dreng

02-11-2013: Som dreng overlevede han Holocaust. Som voksen psykiater analyserer han sine egne oplevelser og erindringens psykologi. Læs artikel

Anmeldelse af Millie Werber, Eve Keller - To ringe

08-04-2013: En usædvanligt reflekteret kvindes rørende og nøgterne erindringer om sit livs første kærlighed er blevet omsat til et af de seneste års mest læseværdige bøger om holocaust. Læs artikel

Anmeldelse: Kirsten Nilsson: De Gemte Børn. Beretninger fra anden verdenskrig.

04-06-2012: Under Anden Verdenskrig flygtede de fleste danske jøder til Sverige. En del af dem måtte efterlade børn i Danmark. • I en ny bog fortæller 11 af disse børn deres historie. Læs artikel
Læs også
Loading...
Mest læste
Loading...