Anmeldelse:
Anmeldelse: 5 out of 6
Find mere om:
Anmeldelse af Max Bendixen - Flammemennesker –.. | bog.guide.dk

På stuegang med originaler

Kunstbog: En spændende og velfortalt beretning fra Risskov, hvor kunsten fik betydning for både læger og patienter.

Max Bendixen: Flammemennesker – Overlægen & Overtossen fra Risskov
Forord af Per Kirkeby.
184 sider, rigt ill. Pris: 248 kr.
Forlaget Saxo
 

B9736838Z.1_20130402201158_000+GIL2LTKH.2-0.jpgHvad har overlægen og hans patient til fælles? Passionen for kunst, hvis det skal siges kort.

Ikke færre end 56 af sine 91 leveår tilbragte malersvenden Louis Marcussen med kunstnernavnet Ovartaci på Psykiatrisk Hospital i Risskov, hvor han i overlæge Johannes Nielsen fik en forstandig medspiller, som øjnede patientens betydelige kunstneriske potentiale.

Langsomt, men sikkert oparbejdede de et fortrolighedsforhold, der på den tid rakte ud over den traditionelle og autoritære rollefordeling mellem læge og patient, som Johannes Nielsen ikke brød sig om. Han sagde "psykiatribruger" i stedet for "patient", og de kunstneriske sysler på et professionelt niveau, der aftvang Asger Jorns utilslørede respekt, havde en helbredende virkning på Ovartaci. Inddragelsen af det musiske element i terapien var et relativt nyt terræn at betræde.

Nu fortælles for første gang historien om Johannes Nielsen og Ovartacis personlige venskab i en velskrevet bog af journalisten Max Bendixen, der tidligere har leveret en biografi om malerinden Elisabeth Jerichau Baumann. Med researcherens ildhu og vedvarende grundighed tages læseren med på en usædvanlig og inciterende stuegang med de to originaler i det danske sundhedssystem. De var begge flammemennesker tændt af den hellige ilds engagement på hver sin side af sengen, og de befrugtede hinanden til gensidig gavn og inspiration.B9736838Z.1_20130402201158_000+GIL2LTK6.2-0.jpg

Ovartaci, der pådrog sig en psykisk lidelse under et ophold i Argentina 1923-1929, døde i 1985. Johannes Nielsen er i dag 88 år og har i over et halvt århundrede virket som psykiater og forsker. Han er fortsat aktiv på forskellige niveauer. Et resultat af deres venskab er bl.a. Museum Ovartaci med 13.000 værker skabt af psykiatribrugere og det net af Gallo-virksomheder, han har etableret i den psykiatriske tjeneste med en skare af frivillige.

Johannes Nielsen fortæller i bogen, at mødet med Ovartaci ændrede hans syn på psykiatrien. Det gik mere og mere op for ham, at kunst af psykisk syge var nøglen til frihed. Patienten lærte lægen at se og tolke kunstværker, der som et ekkolod henter stof fra sindets dybder. Ovartacis fantasi var også en øjenåbner for mange af Johannes Nielsens kolleger, der i begyndelsen udtrykte skepsis, og i det hele taget har Johannes Nielsens bramfrie og varme tilgang til behandling af medborgere med ondt i sindet været på kollisionskurs med herskende eksperters opfattelse.

Skattekiste af billeder

Bogen med et fascinerende skatkammer af bl.a. Ovartacis kunstneriske frembringelser består af to dele.

I første del fortælles Ovartacis fantastiske levnedsforløb med Johannes Nielsen som primærkilde, og der øses af gamle og hidtil ikkeoffentliggjorte journaler, som er med til at give et billede af den mærkelige malersvend, der hurtigt opnåede særstatus på Risskov, og som kunne være endt på verdenskunstens arena, hvis han havde villet.

Jorn gav ham et tilbud om at komme til Paris og blive millionær, men Ovartaci foretrak den ydmyge tilværelse på den hjemlige institution. Forfatteren beskriver også Ovartacis bizarre verdensanskuelser med reinkarnation og hans liv i forskellige kulturer i vekslende tidsepoker.

Hallucination i Sverige

Anden halvdel er helliget Johannes Nielsens livsforløb, et stykke dansk socialhistorie, før velfærdsstaten for alvor manifesterede sig. Rundet af et fattigt husmandshjem i Thy fik han en nødtørftig skolegang, kom ud at tjene som røgterdreng og blev uddannet gartner. Under et arbejdsophold i Sverige fik han en hallucination, der varede en brøkdel af et sekund.

En stemme påbød Johannes Nielsen at gå i gang med en uddannelse som psykiater for at yde en indsats for mennesker med en psykisk sygdom. Den begavede unge mand begyndte forfra, men havde intet besvær med at indhente sit kundskabsmæssige efterslæb. Han blev social mønsterbryder, og som mediciner, der nødigt ordinerede medicin, indtog han efterhånden en nøglerolle i dansk psykiatri.

I dag følger han psykiatrien på tæt hold og er klar i mælet: Tvangsmidler skal afskaffes og ventelisterne fjernes, og der skal bevilges flere penge til psykiatrien, fordi mange familier kommer i kontakt med behandlingssystemet.

Bogen har solide forklaringer på psykiatriske termer og på religiøse og filosofiske retninger, som optog Ovartaci, og den rummer desuden en solstrålehistorie om en karrieremand, der gik ned med flaget, men reddede sig ud af krisen ved kreativ beskæftigelse under Johannes Nielsen.

Anmeldelse af Max Bendixen - Tak for besøget, Teddy

10-11-2014: Den ustyrlige multikunstner Teddy Sørensen præsenteres i en spændende bog, der både rummer hans skyggesider og fandenivoldske natur. Læs artikel

Anmeldelse af Jung Chang - Enkekejserinden. Cixi, konkubinen, der grundlagde det moderne Kina

28-04-2014: Det moderne Kina blev hverken grundlagt af Mao eller Deng Xiaoping, men af den smukke enkekejserinde Cixi. Hun har døjet med et dårligt ry, men i Jung Changs nye formidable bog får hun oprejsning. Læs artikel

Anmeldelse af Thorbjørn Færavik - Maos rige. En lidelseshistorie

17-11-2013: Thorbjørn Færavik færdiggør sit Kina-værk med en grundig og velformidlet gennemgang af den kinesiske dæmons liv og gerninger. Læs artikel

Anmeldelse af Poul Grinder-Hansen - Frederik 2. Danmarks renæssancekonge

14-06-2013: Oprejsning: Christian 4.’s far, Frederik 2., er blevet groft undervurderet på grund af sit handicap. Nu får han oprejsning i en flot livsskildring. Læs artikel

Anmeldelse af Erik A. Nielsen - H.A. Brorson – Pietisme, meditation, erotik

25-04-2013: Digtning og religion: Dr.phil. og theol. Erik A. Nielsens store bog om salmedigteren Brorson og pietismen er en enestående præstation både litterært og teologisk. Læs artikel
Læs også
Loading...
Mest læste
Loading...