Anmeldelse:
Anmeldelse: 6 out of 6
Find mere om:
Lars Schädler Andersen: Balancekunstneren... | bog.guide.dk

Lars Schädler Andersen: Balancekunstneren. Harald Westergaard, kirkesagen og det sociale spørgsmål 1878-1907.

Ny biografi om Harald Westergaard, der tog initiativ til en række kirkebyggerier, er fremragende og nutidsrelevant historieskrivning.


Biografi
Lars Schädler Andersen: Balancekunstneren.
Harald Westergaard, kirkesagen og det sociale spørgsmål 1878-1907.
Syddansk Universitetsforlag
383 sider, 328 kr.

I dag tales der om at nedlægge kirker i København, og derfor er denne udgivelse om den person, der mere end nogen anden er ansvarlig for, at der blev bygget så mange kirker i København for 100 år siden, meget aktuel. Harald Westergaard (1853-1936) var økonom og blev en kendt professor i statistik og økonomi ved Københavns Universitet. Men ved siden af fagøkonomen var Westergaard en meget kirkeligt interesseret lægmand, en kirkelig entreprenør, som viste stort initiativ og megen handlekraft. Han var inspireret af engelske bredkirkelige kredse, som han mødte under økonomiske studier i England, og i modsætning til tysk teologi og kirke lagde den engelske påvirkning meget mere vægt på menighedens aktive og sociale indsats. Westergaard blev »kirkens C.F. Tietgen«, der tog initiativ til at få bygget en lang række kirker i København under industrialiseringen. Lars Schädler Andersen, der er historiker ved Aalborg Universitet, gennemgår Harald Westergaards liv som kirkelig lægmand og økonomisk videnskabsmand og har været grundigt nede i arkiverne, fundet nyt materiale frem og giver det en ny og spændende fortolkning.

Aktiv kraft

Harald Westergaard var den aktive kraft i Kirkefondet - den forening, som samlede ind, byggede og drev en lang række kirker fra begyndelsen af 1900-tallet. Westergaard kunne få pengene op af lommerne på folk, skriver Lars Schädler, og idealet, som blev realiseret, var kirkernes selvunderhold, så kirkerne i begyndelsen af 1900-tallet blev bygget, drevet og præsten aflønnet for privat indsamlede midler. Hvor den officielle kirkehistorie ofte beskriver kirkebyggeriet som en loyal folkekirkelig bevægelse, betoner Lars Schädler Kirkefondet og især Harald Westergaards frikirkelige tendenser. Westergaard anså folkekirken for »statsmaskinelt bureaukrati«, som modarbejdede meget af kirkebyggeriet og de levende menigheder. Det kom nærmest som et chok for den etablerede folkekirke med ministerium og biskopper, at der kunne opstå en så stærk og succesrig bevægelse af både præster og lægfolk, og som bare byggede kirker og drev dem. Westergaard var mere mistroisk end de øvrige kirkefondsfolk over for Kirkeministeriet og var derfor ivrig for at sikre kirkernes ejendomsret til Kirkefondet, hvilket er blevet aktuelt igen i dag i forbindelse med kirkelukninger. Tanken var faktisk at kunne bryde helt med folkekirken, som man regnede med var hendøende, og så virke efter engelsk inspiration som en frikirke.

Kristen socialist

Beskrivelsen af Harald Westergaards karriere som professor og økonom giver et spændende indblik i videnskabens udvikling efter det moderne gennembrud. Westergaard introducerede grænsenytteteorien herhjemme, der brød igennem internationalt i 1870'erne. Westergaard var også en ivrig, partiløs socialpolitiker - en kristen socialist med dyb forståelse for de sociale problemer og den begyndende arbejderklasse. Han pejlede mellem en ren liberalisme, der afviste alle statsindgreb, og en statskonservatisme, der så løsningen i staten. Westergaard troede meget på det selvhjulpne og på sygekasser, fagforeninger, forsikringsforeninger og kooperationer. Lars Schädler Andersen har rykket i forståelsen af især Kirkefondets historie, og selv om det er tør faghistorie for de kirkelige og socialpolitisk interesserede, har det stor aktualitet i nutidig debat om folkekirken mellem stat og menighed. Det er simpelthen fremragende og nutidsrelevant historieskrivning med mange detaljer og fodnoter, men aldrig kedeligt. Nu mangler vi blot på lignende forskningsbaseret vis at få portrætteret de øvrige kirkefondsfolk. Harald Westergaards solide skepsis over for en folkekirke ledet af en »ministeriel institution« bundede i dyb kristen tro, men han forfaldt alligevel aldrig til sekterisme og bevarede både som kristen entreprenør og socialpolitiker en fin sans for helheden og fællesskabet.

Anmeldelse: John Allen: Fredsrebellen

20-03-2007: Biografi: Den nuancerede bog om Desmond Tutu kan anbefales til enhver, der vil inspireres og oplyses om et vigtigt og fascinerende kapitel af den nyere verdenshistorie. Læs artikel

Anmeldelse af Gregers Dirckinck-Holmfeld - Frejlif. Ekstra Bladets utæmmelige redaktør

06-04-2014: Pressehistorie, forfatningskamp og biografi væves flot sammen i Gregers Dirckinck-Holmfelds biografi om Ekstra Bladets legendariske første chefredaktør. Læs artikel

Anmeldelse af Aage Storm Borchgrevink - En norsk tragedie. Anders Behring Breivik og vejene til Utøya

26-01-2014: Anders Breivik var åbenlyst en paranoid racist, men der var også andet, der drev ham. En norsk forfatter har gransket hans barndom og fremlægger en overraskende, men plausibel teori. Læs artikel

Anmeldelse af Anders Samuelsen - Comeback Kid

22-11-2013: Hvorfor skal vi vide, at Anders Samuelsens far drak sig ihjel? Og at hans afløser, den onde præst med de diabolske bakkenbarter, tvang den små Anders til at spise hamburgerryg i kvalmende mængde? Læs artikel

Anmeldelse af Pia Kjærsgaard - Fordi jeg var nødt til det

05-11-2013: Selvbiografi: Pletvis selvretfærdig, jovist, men Pia Kjærsgaards selvbiografi tegner billedet af en oprigtig og ærlig politiker. Den slags er et særsyn. Læs artikel
Læs også
Loading...
Mest læste
Loading...