Anmeldelse:
Anmeldelse: 6 out of 6
Find mere om:
Anmeldelse af Platon - Platon IV. Samlede værker.. | bog.guide.dk

Klassikeren Platon

Den første utopi kan nu læses i ny, frisk oversættelse.

Filosofi
Platon:
Platon IV. Samlede værker i ny oversættelse
696 sider, 450 kr.
Gyldendal
Er udkommet
 

platon.jpgEuropas filosofi siges at være fodnoter til Platon. Hvis det er rigtigt, har man nu mulighed for at gå til kilden selv og læse Platons hovedværk Staten i bind 4 af den nye Platon-oversættelse, planlagt til seks bind.

Man bliver så glad over, at der stadig kan investeres i og oversættes klassisk litteratur i Danmark. Platon har været oversat før, men hans betydning taget i betragtning er det berigende med denne nye oversættelse, der er i mundret dansk, men uden at betydningerne går nævneværdigt tabt.

I dette bind fylder oversættelsen af Staten mest. Det er den første utopi i Europas idehistorie, et forsøg på at skitsere det bedste eller ideelle samfund og hvordan det skulle indrettes. Og for at udfolde denne samfundsvision må Platon også præsentere sin egen filosofi, idelæren. Her møder vi som mest kendt hulelignelsen, som mange er stødt på i gymnasiets Oldtidskundskab. Almindelige mennesker er som lænkede fanger i en hule, der kun ser skygger og afglans, men hvis én bryder op fra hulen, vil vedkommende langsomt nå til erkendelse i takt med at nærme sig lyset, solen og ideerne selv.

Hermed viser Platon sig også som elitær, viden og indsigt er for de få, og de skal regere de øvrige. Meget af Staten handler om, hvordan samfundets ledere eller politikere skal uddannes og med detaljeret anvisninger på undervisning og dannelse. Meget af det kan virke latterligt i dag, hvor vi tager det for givet at kvikke hjerner nok skal klare sig, men Platons fokus på dannelse, paideia, og på dyder eller dueligheder viser måske, at det ikke bare kan tages for givet.

Det er også nemt i dag at affeje Platons Staten som et totalitært projekt, det er gjort tit og ikke helt uberettiget, men man kan også med denne nye oversættelse forsøge at læse sig ind på Platons tid og selvforståelse, og prøve at forstå hans tankegang. Det mest fremmede ved Platons samfundsfilosofi er organisme-tænkningen, hvor staten eller samfundet sammenlignes med en organisme som menneskekroppen. Også denne analogi betyder en mere elitær samfundsopfattelse og langt fra vore tiders demokrati og ligestilling.

Man kan i hvert fald kun beundre den tankekonsekvens, som præger Platons filosofi, fra de grundlæggende tanker og til de konkrete slutninger.

I bind 4 er også dialogen Timaios oversat, hvor Platons syn på naturen og kosmos som et sammenflydende, rationelt hele udspilles. Og som også har haft kolossal virkningshistorie, som en slags alternativ skabelsesberetning til den bibelske.

Hver dialog har som altid instruktive introduktioner, som hjælper læseren godt på vej, men man skal alligevel være forberedt på selv at anstrenge sig for at komme igennem Platons dialoger. Nattebordslæsning er det ikke.

Gyldendal kunne godt senere supplere med en selvstændig, billigere udgivelse til undervisningsbrug af Staten og med lidt flere forklaringer. Det er trods alt svært stof og et tungt bind 4, hvis man mest er interesseret i Staten.

Anmeldelse: Div. bidragydere: Platon bind II

30-11-2010: Gyldendal satser flot med nye oversættelser af Platons tekster. Platon er den første store tænker, der overvejer hele spektret af filosofiske synspunkter. Læs artikel

Anmeldelse af Platon - Bind V. Samlede værker i ny oversættelse

19-02-2014: Filosofi: Bind 5 af Platons samlede værker egner sig fortrinligt til en debat om samfund og politik, også selv om han tog fejl. Læs artikel

Anmeldelse af Maria Grønlykke - Hundrede års kvindsomhed

16-05-2014: Næste år er det 100 år siden, at danske kvinder fik stemme- og valgret. Jubilæet fejres med et kor af kvindestemmer i en ny antologi. Læs artikel

Anmeldelse: Torbjørn Røe Isaksen og Henrik Syse: Konservatisme

03-09-2011: Den politiske antologi Konservatisme er nyttig til at stifte bekendtskab med den konservative tradition. Læs artikel

Anmeldelse: Harry Haue og Michael Tolstrup (red.): Folkelige bevægelser i Danmark

04-06-2011: Ny antologi afdækker de folkelige bevægelser i Danmark. Et udpluk af vækkelser, andelsforeninger og idrætsklubber motiveret af alt fra karismatisk ledelse til kolde kontanter. Læs artikel
Læs også
Loading...
Mest læste
Loading...